Steinar Bergstøl Andersen. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.
Steinar Bergstøl Andersen. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

- Vi vil gjøre Agder mer attraktivt!

"- Frp skal være det partiet som ikke er redde for å utfordre det etablerte systemet."
// Steinar Bergstøl Andersen, fylkesordførerkandidat Agder FrP

Jeg har troen på at FrP i Agder øker sin oppslutning i fylkestingsvalget denne høsten, og at vi får innflytelse sammen med andre ikke-sosialistiske parti slik at vi kan fornye, forenkle og forberede Agder.

 

Jeg har klare planer på hvordan Agder kan få økt nasjonal innflytelse. Det handler om å styrke og utvikle vår kontakt med storting og regjering, samtidig som man involverer aktører innen akademia, næringsliv og offentlig sektor i saker der man er avhengig av nasjonalt gjennomslag.

 

Vi skal være ansvarlige, resultatorienterte og samarbeidsvillige. Det vil være en prioritert oppgave for FrP at vi har en ansvarlig økonomisk politikk, og en aktiv næringspolitikk. Vi skal være klare på at aktører som ønsker å etablere seg i Agder får god behandling av en offentlig sektor som skal være en pådriver for etablering av arbeidsplasser.

 

Vi skal være klare på at en av velferdsstatens største utfordringer er en naiv innvandringspolitikk. Vi skal være tydelige på at velferdsstaten vi gir videre til neste generasjon vil være svakere og mindre bærekraftig hvis FrP mister innflytelse innen asylfeltet. Av andre saker jeg ønsker å sette på dagsorden i Agder fylkesting er økt arbeidsinkludering. Skal vår velferdsstat være bærekraftig og robust i fremtiden så er vi avhengig av en streng asyl- og innvandringspolitikk, men vi er helt avhengig av at vi legger til rette for at flere deltar i arbeidslivet. Tett oppfølgning og stille strengere krav til de som kan jobbe, men av andre grunner er utenfor arbeidslivet.

 

Samferdsel og infrastruktur utbedringer blir viktig i årene som kommer, en trygg skolevei for våre håpefulle, og fylkesveier som er blant de beste i Norge må være våre mål. God infrastruktur vil være en forutsetning for å lykkes som vekstregion.
Det blir også en prioritert oppgave for FrP bevare og styrke våre sykehus i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Alle tre sykehusene skal ha akutt og traumefunksjon. Sykehus i nærområdet gir trygghet, og for mange så er det viktig med den tryggheten for å ha en god livskvalitet.

 

Vi er sulte på å starte jobben med å bygge en ny region, og vi skal gi alt for at Agder blir bedre. Vi skal være det partiet som ikke er redde for å utfordre det etablerte systemet. Skal vi gjøre regionen attraktiv for næringsetableringer og sørge for at vi styrker vår innflytelse hos sentrale myndigheter så må vi være målbevisste, resultatorienterte og vi må skille oss ut i mengden. Jeg ser frem til en valgkamp der innbyggerne kan bli bedre kjent med våre løsninger på Agders utfordringer og muligheter.

 

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP

Flere saker

Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Eiendomsskatt og kommuneøkonomi

Illustrasjonsfoto

Arbeidsulykke på Brokelandsheia

Ragnhild Løvdal er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Enkeltmenneskets frihet og ansvar

Faksimile fra AAB i juli 2009. Foto: Svein Walstad.

Abelseminaret feirer 10-årsjubileum

Joachim Aanonsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad.

- Det skal bli mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad

Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Svar til John H. Johansen (Ap)

Musikanter i Gjerstad skolekorps. Arkivfoto.

Gjerstad skolekorps trenger flere medlemmer