Tellef Inge Mørland, 1.kandidat for Aust-Agder Arbeiderparti
Tellef Inge Mørland, 1.kandidat for Aust-Agder Arbeiderparti

Tett på valget: Tellef Inge Mørland, Ap

Tellef Inge Mørland er sittende fylkesordfører i Aust-Agder. Nå stiller han øverst på Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget.

Navn: Tellef Inge Mørland
Bosted: Arendal, men er fra Åmli
Alder: 37
Sivil status: Ugift 
Aktuell som: Stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder

 

 

 

For dem som ikke kjenner deg. Hvem er Tellef Inge Mørland?
Det sies at nordmenn er født med ski på beina. Jeg ble sannsynligvis født med politikk i hodet, for jeg har alltid vært interessert i det. Jeg er oppvokst i Åmli, og har vært 12 år i kommunestyret der, i tillegg til 14 år i Aust-Agder fylkesting. Utdannet lektor og innen økonomi og administrasjon. For tiden er jeg fylkesordfører i Aust-Agder, men har permisjon fra en jobb i Sparebanken Sør. Når jeg har fri, drar jeg gjerne på reise sammen med venner. Følger ellers litt med på sport, blant annet trav, og slapper gjerne av med en serie på Netflix.

 

Hva er de tre viktigste grunnene til at folk bør stemme ditt parti i Aust-Agder ved årets valg?
Arbeiderpartiet ønsker å satse mer på fellesskapet, fordi vi vil at alle skal få de beste mulighetene til å lykkes i livet, uavhengig av størrelsen på lommeboka di eller til foreldrene dine.

Slagordet "by og land - hand i hand", har vært et kjennemerke for Arbeiderpartiet. Mange av ressursene vi bygger Norge på kommer nettopp fra distriktene, enten vi snakker om vannkrafta vår eller skogen. Derfor trenger vi en ny regjering med Arbeiderpartiet som vil satse også utenfor storbyene.

Vi vil kjempe for sykehuset i Arendal, slik at innbyggerne i fylket vårt skal ha et godt sykehus med fullverdige akuttfunksjoner.

 

 

Hvordan vil innbyggerne i Aust-Agder få merke at du er på Stortinget?
Jeg vil jobbe for sykehuset vårt, og at Aust-Agder skal få sin del av de arbeidsplassene som skapes. Det er mange som sliter i fylket vårt, derfor blir det viktig å få på plass en sterkere satsing på barnehage, skole, arbeid og helse, som kan bidra til at flere får leve gode liv i Aust-Agder og Gjerstad. Vi trenger at E18 fullføres med 4-felts vei gjennom hele Aust-Agder og Telemark. Jeg ønsker også å jobbe for at vi skal få på plass sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, med stopp på Brokelandsheia. Det vil bety mye for miljøet og gi grunnlag for utvikling og vekst i Gjerstad og resten av Aust-Agder.

 

Hva mener du selv er det beste med Gjerstad?
Mye bra folk, en vilje til å satse og en beliggenhet der man både kan leve litt landlig, samtidig som det er tålig kort vei til det meste. I tillegg har jeg lyst til å trekke fram ordføreren deres Inger Løite. Hun er en flott ambassadør for kommunen sin. Inger bryr seg oppriktig om folk, er varm, raus og ikke minst veldig stolt av kommunen sin!

 

Hvor mener du Gjerstad har de største utfordringene?
Det vet sikkert dere som bor i Gjerstad best selv. Men en utfordring som gjelder hele østregionen, er å få til vekst, både når det gjelder næringsutvikling og vekst i folketallet. Det skjer imidlertid svært mye positivt rundt Brokelandsheia, og jeg tror Gjerstad er på god vei til å lykkes med dette. 

 

Hvordan er dine erfaringer med gjersdølinger?
De er veldig gilde folk, som er utrolig gode til å fortelle historier!
 

 

Hva blir din viktigste oppgave den neste stortingsperioden?
Bidra til at Aust-Agder får størst mulig gjennomslag nasjonalt i saker som er viktige for oss. 

 

Som politiker må man ofte ta vanskelige valg. Om du fikk en pott du kunne fordele fritt. Hvilke tre felter, i prioritert rekkefølge ville du velge blant; barnehage og skole, arbeidsliv, eldreomsorg, samferdsel eller kultur?
Det mangler flere viktige felt på denne listen, f.eks sykehus, og siden det vanligvis ikke er "enten eller", men "alt henger sammen med alt" i politikken, er det vanskelig å lage en prioritert rekkefølge. Jeg skal likevel gjøre et forsøk:

1.Barnehage og skole - Fordi en god oppvekst varer hele livet.

2.Eldreomsorg - Hvordan vi tar vare på de eldste sier mye om oss som samfunn. De som har slitt et langt liv, fortjener at vi gjør det vi kan for at de skal få det best mulig de siste årene av livet.

3.Samferdsel - Å satse på samferdsel er å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk, i tillegg er det noe av det viktigste vi kan gjøre for næringslivet.

 

 

Hvilke partier danner regjering etter årets stortingsvalg?
Da svarer jeg Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i et godt samarbeid med Sv og gjerne også KrF.

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad