Svein Harberg, 1.kandidat for Høyre i Aust-Agder
Svein Harberg, 1.kandidat for Høyre i Aust-Agder

Tett på valget: Svein Harberg, Høyre

Svein Harberg leder for tiden stortingets familie- og kulturkomité, Her blir du litt bedre kjent med toppkandidaten på Høyres liste til stortingsvalget i Aust-Agder.

Navn: Svein Harberg
Bosted: Grimstad
Alder: 59
Sivil status: Gift, 4 barn
Aktuell som: Stortingskandidat for Høyre i Aust-Agder

 

For dem som ikke kjenner deg, hvem er Svein Harberg?
Jeg er en ganske alminnelig, men litt over middels samfunnsengasjert familiepappa. Jeg er født og har vokst opp på Vestlandet, men har bodd de siste 30 årene i Grimstad. Jeg har arbeidet mye med mennesker hele mitt liv både i organisasjonslivet og i arbeid. Jeg har bakgrunn fra varehandel, salg og ledelse, og har startet og drevet flere egne selskaper. Politisk har jeg vært folkevalgt 12 år i Grimstad kommunestyre der jeg også var ordfører i 4 år, 6 år i fylkestinget og nå 8 år som stortingsrepresentant.
 

Hva er de tre viktigste grunnene til at folk bør stemme Høyre i Aust-Agder ved årets valg?
Jeg mener Høyre har vist seg som et styringsdyktig parti i en tøff tid for landet. Den ledelsen bør fortsette! Et sterkt Høyre vil fortsette arbeidet for bedre helsetjenester for folk uansett hvor du bor, og vil sikre at det legges til rette for omstilling og ny verdiskaping i hele landet! Høyre på Agder har tatt en posisjon i eget parti som gjør at vi får gjennomslag på vegne av landsdelen. Vi har levert på alle de løftene vi ga for landsdelen for 4 år siden, men har mer å gjøre! Erna er den beste statsministerkandidaten. Hun viser stor evne til å lede, samarbeide og å gjøre kloke valg! Erna bør lede landet 4 år til!

 

Hvordan vil innbyggerne i Aust-Agder få merke at du er på Stortinget?
Med meg på Stortinget vil folk merke at de har en representant som er tilgjengelig, som gjerne vil treffe folk og høre om deres ønsker og utfordringer. De vil også merke at jeg har den nødvendige erfaring og posisjon etter 8 år til å få gjennomslag for saker på vegne av landsdelen. Når folk henvender seg med sine saker har partifarge ingen betydning, jeg vil være der for innbyggerne våre. 

Hva mener du selv er det beste med Gjerstad?
Jeg tror det beste med Gjerstad er patriotismen hos innbyggerne. I tillegg har de en fascinerende kombinasjon av avslappet ro og fremoverlent vilje til å utvikle og skape noe nytt. Det er flott å se hvordan Brokelandsheia har vokst frem som et sentrum og stoppested langs E18.

 

Hvor mener du Gjerstad har de største utfordringene?
Jeg mener den største utfordringen er at Gjerstad ikke helt har funnet sin posisjon i et felleskap øst i Agder der deres sentrale plass langs hovedfartsåren gjennom landsdelen skulle tilsi viktige funksjoner for regionen og kystbyene.

 

Hvordan er dine erfaringer med gjersdølinger?
Gjersdølinger er varme, bryr seg i møte med mennesker, og har veldig ofte en humoristisk kommentar til det som skjer. Det gjør dem lett å like, og jeg har bare gode erfaringer med gjersdølingene.

 

Hva blir din viktigste oppgave den neste stortingsperioden?
Min viktigste oppgave blir å rette oppmerksomheten mot tilbudet til de som trenger oss aller mest, de som har utfordringer i hverdagen og trenger litt hjelp for å komme videre. Barn og unge skal få muligheter til deltagelse på alle områder, og de som sliter med rus og psykiatri skal hjelpes tilbake til et godt liv. Alle skal være trygge på at de blir tatt vare på. Videre skal jeg sørge for at Sørlandet beholder en sentral plass i bevisstheten til stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer som en region det er riktig å satse på for videre utvikling, forskning og fremtidsrettede arbeidsplasser.

 

Som politiker må man ofte ta vanskelige valg. Om du fikk en pott du kunne fordele fritt. Hvilke tre felter, i prioritert rekkefølge ville du velge blant  Barnehage og skole, arbeidsliv, eldreomsorg, samferdsel eller kultur?
Da regner jeg med at potten skulle brukes til å øke innsatsen i tillegg til alt det gode som gjøres, og da ville jeg prioritert barnehage og skole, arbeidsliv og kultur. Alle disse tre områdene kan på en god måte nyttiggjøre seg økte økonomiske ressurser, og er avgjørende for at folk skal ha et godt liv der de bor!

 

Hvilke partier danner regjering etter årets stortingsvalg?
Jeg tror det blir et fortsatt borgerlig regjeringssamarbeid, så får folket gjennom valget sørge for sammensetningen. Det viktigste er at Erna får fortsette!

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad