Kjell Ingolf Ropstad, 1. kandidat for Kristelig folkeparti i Aust-Agder
Kjell Ingolf Ropstad, 1. kandidat for Kristelig folkeparti i Aust-Agder

Tett på valget: Kjell Ingolf Ropstad, KrF

I tiden frem mot stortingsvalget vil vi presentere et lite portrett av noen av listetoppene til årets stortingsvalg i Aust-Agder. Først ute er 1.kandidat for Kristelig folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad. 

Navn: Kjell Ingolf Ropstad
Bosted: Evje (Oslo)
Alder: 32
Sivil status: Gift
Aktuell som: Stortingskandidat for Kristelig folkeparti Aust-Agder
 

For dem som ikke kjenner deg allerede, hvem er Kjell Ingolf Ropstad?
-En positiv og engasjert mann på 32 år! Gift med Arnbjørg, sammen har vi en aktiv og nydelig datter på 10 mnd. Kan nok beskrives som en politisk nerd, men trives likevel best når jeg kan være med familien, dra på jakt eller se eller spille fotball.

Hva er de tre viktigste grunnene til at folk bør stemme ditt parti i Aust-Agder ved årets valg?
- Vi er garantisten for valgfrihet for familiene og for at de kristne verdiene skal prege samfunnet vårt. Vi vil satse på distriktene og flytte ut og skape flere arbeidsplasser i hele Aust-Agder. KrF har også vært avgjørende for at vi fikk 6 mill kr til Vegårhei ski- og aktivitetsanlegg, fengsel i Froland og fullt trøkk på samferdsel – både sammenkobling av Vestfolds- og Sørlandsbanen, og ny E18. Det håper jeg viser at det er viktig at jeg får fortsette på Stortinget!

 

Hvordan vil innbyggerne i Aust-Agder få merke at du er på Stortinget?
- De vil merke at jeg har en tydelig stemme for Aust-Agder. Denne perioden har jeg og KrF fått gjennomslag for flere viktige saker for fylket, jeg vil fortsette å løfte frem saker som er viktige for innbyggerne i Aust-Agder. Blant annet innen veisatsing, flere statlige arbeidsplasser, bevare og styrke Arendal sykehus, støtte til Stine Sofie senteret for å nevne noe.

Hva mener du selv er det beste med Gjerstad?
Mine erfaringer er nok mest på Brokelandsheia som jeg mener har utviklet seg veldig positivt – og blir veldig bra når det kommer en jernbanestasjon!

 

Hvor mener du Gjerstad har de største utfordringene?
- Jeg synes Gjerstad lykkes med mye, men nøkkelen for god utvikling er å skape arbeidsplasser og vekst.

Hvordan er dine erfaringer med gjersdølinger?
De er utrolig hyggelige og imøtekommende! Virkelig! Til og med de fra andre partier..! :-) 

Hva blir din viktigste oppgave den neste stortingsperioden?
- Jobbe videre med min store hjertesak som er å bekjempe vold og overgrep mot barn. Det er helt forferdelig og tenke på alle de barna som utsettes for vold og overgrep. Bare i Aust-Agder gjelder dette minst 1500 barn. Denne perioden har vi fått på plass en opptrappingsplan mot vold og overgrep, neste periode vil jeg realisere mange av de tiltakene og jobbe for at ingen barn skal utsettes for vold.

 

Som politiker må man ofte ta vanskelige valg. Om du fikk en pott du kunne fordele fritt. Hvilke tre felter, i prioritert rekkefølge ville du velge blant  Barnehage og skole, arbeidsliv, eldreomsorg, samferdsel eller kultur?

- Arbeidsliv – For at samfunnet skal fungere er vi helt avhengig av verdiskapningen. Og for oss alle er arbeid utrolig viktig, ikke bare for inntekt, men også det sosiale og få lov til å bruke evnene våre.

- Barnehage og skole – Trygg oppvekt er nøkkelen for å skape trygge barn og sikre dem utdanningen de trenger. Tidlig innsats er også avgjørende for å forebygge problemer.

- Eldreomsorg – Vi må ivareta våre eldre på en best mulig måte. Det er når man er sårbar man trenger politikk mest! Verdig alderdom er en kjerneverdi for oss.

 

Hvilke partier danner regjering etter årets stortingsvalg?
Høyre, KrF og så mange sentrumspartier som mulig. 
 

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad