Gro-Anita Mykjåland er Aust-Agder Senterpartis toppkandidat til stortingsvalget.
Gro-Anita Mykjåland er Aust-Agder Senterpartis toppkandidat til stortingsvalget.

Tett på valget: Gro-Anita Mykjåland, Senterpartiet

Gro-Anita Mykjåland (SP) er for tiden ordfører i Iveland kommune. Nå kjemper hun for en plass på Stortinget etter valget 11. september.

Navn: Gro-Anita Mykjåland
Bosted: Iveland
Alder: 40
Sivil status: Skilt, mor til Amalie på 11 år og Ella Sofie på 9 år.
Aktuell som: Stortingskandidat for Senterpartiet i Aust-Agder

 

For dem som ikke kjenner deg. Hvem er Gro-Anita Mykjåland?
Jeg kommer opprinnelig fra Evje, men har bodd i Iveland kommune de siste 18 årene. Der har jeg vært lokalpolitiker siden 2007 og ble valgt inn som ordfører i 2011. Før jeg ble ordfører jobbet jeg som flyvertinne i SAS. Fritiden min går for det meste med til å være sammen med jentene. Er nok kjent for å være ei blid og omgjengelig dame.

 

Hva er de tre viktigste grunnene til at folk bør stemme ditt parti i Aust-Agder ved årets valg?

Senterpartiet sier et klart nei til den sentraliseringen som har grepet om seg de siste årene og vil ikke slå sammen kommuner med tvang slik denne regjeringen har gjort. Kommunene må utvikles videre for å skape gode tjenester og trygge nærmiljø i hele landet. Å sikre et godt sykehustilbud for innbyggerne i Aust Agder er en viktig sak for Senterpartiet.

Senterpartiet vil at Regjeringens planer om nedbygging av Heimevernet i denne landsdelen stanses. Uansett om vi opplever miljøkatastrofer, terror eller andre kriser, er verdien av lokalkjente heimevernsoldater uvurderlig og nedbemanningen av HV-08 må stoppes før det er for sent.

Mat og miljø går hånd i hånd og den gode norske maten er ingen selvfølge. Senterpartiet står for en politikk som skal gi trygg og sikker mat, økt verdiskapning og ei bærekraftig næring i hele landet.  Vi vil styrke jordvernet og satse aktivt på skogbruk. God forvaltning av jord- og skogressursene våre er god miljøpolitikk og Aust Agder har store ressurser som i større grad må benyttes enn i dag.

 

 

Hvordan vil innbyggerne i Aust-Agder få merke at du er på Stortinget?
Jeg vil løfte frem saker som er viktig for innbyggerne i Aust Agder og ønsker å være en tydelig stemme for hele Aust Agder på Stortinget. Min erfaring fra kommunepolitikken i en liten kommune kjenner jeg mange av de utfordringene kommunene står overfor, og mener det vil være en styrke dersom jeg kommer inn på Stortinget.

 

 

Hva mener du selv er det beste med Gjerstad?
Det er en kommune med mangfold, fra høye heier med flott natur til lavland med spredd bolig bygging. Brokelandsheia er stadig i vekst og det er et imponerende antall arbeidsplasser i området. Jeg besøkte den lille dyrehage sammen med jentene mine for et par år siden og det gjorde inntrykk på oss alle tre. Vi storkoste oss og møtte dyktige og kunnskapsrike ansatte. En lærerik og flott opplevelse. sammenkobling av Vestfolds- og Sørlandsbanen

 

 

Hvor mener du Gjerstad har de største utfordringene?
En utfordring som mange kommuner i Aust Agder har er levekårsutfordringene. Dette er utfordringer som ikke kan løses over natten, det tar tid. Men jeg syns det er spennende hva Gjerstad kommune har gjort når det gjelder deres satsing på entreprenørskap og realfag i barnehage og skole. Utover det, så tror jeg at det er mer muligheter enn begrensinger i Gjerstad fordi dere er så strategisk plassert med E-18 gjennom kommunen.

 

 

Hvordan er dine erfaringer med gjersdølinger?
Gjersdølinger oppleves som åpne, jordnære, rause og direkte. Lette og prate med og virker ikke selvhøytidelige. Har også hørt mange gode historier om Gjersdølinger, og ut fra historiene å dømme, så kan det høres ut som at de er slagkraftige i kommentarene sine.

 

 

Hva blir din viktigste oppgave den neste stortingsperioden?
Å løfte Aust Agder sine muligheter og utfordringer opp og fram. Jeg er ydmyk for jobben som skal gjøres som stortingspolitiker, og er det en ting jeg har lært etter 10 år i kommunepolitikken, så er det at politikk virker og at en kan være med å gjøre en forskjell for folk. Det er derfor en oppgave jeg går inn i med ydmykhet og jeg mener at jeg vil bære Aust Agders stemme inn på stortinget best ved å lytte til folks erfaringer og være lydhør for alle innspill.  

 

 

Som politiker må man ofte ta vanskelige valg. Om du fikk en pott du kunne fordele fritt. Hvilke tre felter, i prioritert rekkefølge ville du velge blant; Barnehage og skole, arbeidsliv, eldreomsorg, samferdsel eller kultur?

  • Barnehage, skole og eldreomsorg – Dette er tjenester som i stor grad leveres lokalt. Sp ønsker at kommunene får mulighet til å gjøre egne prioriteringer av midlene de har til rådighet i større grad enn hva de kan gjøre nå. Så jeg ville gitt en større pott med såkalte frie midler til kommunene slik at de lokale folkevalgte kan styrke de tjenestene som trenger å styrkes i sin kommune.
  • Arbeidsliv - Det er viktig med et tettere samarbeid mellom fastlege, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, rådgivningstjeneste og Nav for å få ned det stadig økende antall unge som uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser. Jeg ville brukt store ressurser for å få ungdommene over i utdanning og arbeid
  • Samferdsel – En satsing på høyhastighetsbredbånd også der det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Vi må sørge for at ikke vi får et digitalt klasseskille i landet og bygging av fiberkabel til utlandet vil gi denne landsdelen store muligheter for å utvikle nye arbeidsplasser.

 

 

Hvilke partier danner regjering etter årets stortingsvalg?
Vi er tydelige på at vi ønsker en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
 

Flere saker

Det blir god anledning til å se nærmere på alt utstyret som finnes i brannbilene i Egddalen

Åpen brannstasjon lørdag 22. september

Alt er klart for en spennende helg på Gautefall

NM i rulleskiskyting på Gautefall til helgen

Løkki Dino deltar på lokalkjøring i Kroken på søndag. Arkivbilde.

Gjerstad Travlag arrangerer kjøring i Kroken på søndag

Kristoffer Frøyna (10) kunne smile bredt etter en sterk seier i helgen. Foto: Privat

Kristoffer (10) gikk helt til topps i Kristiansand

Bjønnum Baus ble nr. 2 i sitt løp på Bjerke travbane i kveld

To fine andreplasser på Bjerke for Per Vetle Kals

Fra en tidligere utgave av Gjerstadmarsjen

Bli med på Gjerstadmarsjen!

Gjersdølingen Kenneth Andersen ble midtpunkt under søndagens hypnoseshow på Brokelandsheia

Kenneth mistet "fanten", men fikk en ny tilbake (se video!)

Tom Erik Solberg kunne by på seiersgest etter et sterkt løp av Garli Moe Garlin

Garli Moe Garlin vant storløp i helgen