Åshild Bruun-Gundersen er 1.kandidat for Fremskrittspartiet i Aust-Agder
Åshild Bruun-Gundersen er 1.kandidat for Fremskrittspartiet i Aust-Agder

Tett på valget: Åshild Bruun-Gundersen, FrP

Åshild Bruun-Gundersen er i dag gruppeleder for FrP på fylkestinget. Nå søker hun større utfordringer og er partiets 1.kandidat til stortingsvalget i Aust-Agder.

Navn: Åshild Bruun-Gundersen
Bosted: Arendal
Alder: 30
Sivil status: Gift, 2 barn (jenter på 10 og 3 år)
Aktuell som: Stortingskandidat for Fremskrittspartiet i Aust-Agder

 

For dem som ikke kjenner deg. Hvem er Åshild Bruun-Gundersen?
Jeg liker store maskiner, fart og konkurranse. Ellers prøver jeg bare å være hyggelig og grei, og lytte til alle mennesker jeg møter som opplever store utfordringer i hverdagen. Vi som er politikere har mulighet til å hjelpe folk i kampen mot det offentlige byråkratiet –og da må vi gjøre det. Jeg har selv engasjert meg mye i kampen mot mobbing, kampen mot å fjerne kø i helsevesenet og kampen for å få andre politikere til å forstå at folk i distriktene må ha bil. Utover det så har jeg jobbet med samferdsel i hele min yrkeskarriere og er glad for å ha vært med på tidendes samferdselssatsing her i Aust-Agder. Både som byggingeniør, men også som FrP-politiker.

 

Hva er de tre viktigste grunnene til at folk bør stemme Frp i Aust-Agder ved årets valg.

FrP har vist handlekraft i regjering og bevist at vi klarer å levere. Skatter og avgifter har gått ned, og vanlige folk har fått lov å beholde mer av sine egne penger. Den kampen vil vi fortsette med og går til valg på å fjerne lov om å innkreve eiendomsskatt. Vanlige folk har betalt nok.
 

FrP vil at folk skal ha mer trygghet i hverdagen, derfor har vi redusert kø innen helsevesenet med 70.000, nå vil vi fjerne resten. Vi vil ha flere typer omsorgsboliger for våre eldre som ikke er demente, men som trenger omsorg, trygghet og aktivitet. Det tror jeg kan bli revolusjonerende innen eldreomsorgen!
 

Innvandringspolitikk er et viktig tema for de neste 4årene. Tør vi slippe frem partiet som vil ha en liberal og naiv innvandringspolitikk? FrP går til valg på å fortsette en streng og rettferdig innvandringspolitikk hvor vi setter tydelige krav og gjør norske velferdsordninger for flyktninger mindre attraktive enn våre naboland.  Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge.

 

Hvordan vil innbyggerne i Aust-Agder få merke at du er på Stortinget?
Innbyggerne vil få en Stortingsrepresentant som er lett å få tak i og som jobber for at alle skal lykkes. FrP skal bygge 4felts motorvei gjennom fylket, fjerne bomstasjonen på Østerholtheia, styrke Universitetet i Agder og gjøre vår region landsledende innen teknologi. Flere arbeidsplasser vil bli skapt, oljeindustrien skal ikke bli lagt ned og de 200.000 menneskene som jobber innen sektoren får beholde jobbene sine. 

Hva mener du selv er det beste med Gjerstad?
Gjerstad har vært fremoverlente og satsingen på Brokelandsheia har vært forbilledlig. Brokelandsheiadagene er jo årets happening, med marked og musikk. Her er mye grundere og folk som tør å satse på å skape arbeidsplasser –og det trenger vi mer av. Da må ikke vi politikere flå dere med skatter og avgifter, men sørge for at dere lykkes!

 

Hvor mener du Gjerstad har de største utfordringene?
Det er en liten kommune og dere har mange interkommunale samarbeid for å klare å levere de tjenestene innbyggerne trenger. I fremtiden bør nok Gjerstad se seg om og tenke på hvordan kommunen skal posisjonere seg for å sikre at innbyggerne får gode tjenester uten å betale skjorta for det. Er ikke Gjerstad nå landets 4. dyreste kommune med tanke på kommunale avgifter og eiendomsskatt?

 

Hvordan er dine erfaringer med gjersdølinger?
Folk fra Gjerstad tar ikke seg selv så høytidelig og humoren sitter veldig løst. Jeg husker godt et møte i 8K under diskusjonene med kommunereform, hvor alle formannskapene i de 8 østre-agder kommunene var samlet. En representant fra Senterpartiet i Gjerstad tok ordet og sa at Gjerstad i så fall hadde noen klare forventninger om at «Brokelandsheia må bli knutepunktet i 8K, landet og i verden for øvrig». Haha, jeg tror ikke han var spesielt gira på at det skulle bli en ny kommune, men det var uansett fint at han benytta anledninga til å snakke frem Brokelandsheia. Jeg liker godt at folk er stolte av kommunen sin og fremsnakker den. Det må vi ha mer av i Aust-Agder!

 

Hva blir din viktigste oppgave den neste stortingsperioden?
Å løfte frem hele regionen. Vi er en landsdel som har få Stortingsrepresentanter, så vi må gjøre mye ut av oss og løfte fylket i flokk. Satsing på Universitetet, teknologi, nye arbeidsplasser og mer valgfrihet vil bety at det blir enklere å leve på Sørlandet.

 

Som politiker må man ofte ta vanskelige valg. Om du fikk en pott du kunne fordele fritt. Hvilke tre felter, i prioritert rekkefølge ville du velge blant; Barnehage og skole, arbeidsliv, eldreomsorg, samferdsel eller kultur?

Samferdsel - Arbeidsliv - Eldreomsorg

Samferdsel er en forutsetning for å skape arbeidsplasser og gjøre reisetiden mellom hjem og arbeid kortere. Derfor går vi til valg på full utbygging av 4felts motorvei gjennom hele Agder. Mye er bra i eldreomsorgen, men det er for store forskjeller i kommunene. Derfor mener FrP staten må overta regninga, så tilbudet til våre eldre ikke er avhengig av kommunenes økonomi.

Hvilke partier danner regjering etter årets stortingsvalg?
Samme som i dag. FrP og Høyre.

 

Flere saker

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier