Politikk

Vil Gjerstad skole bli bevart etter torsdagens kommunestyrevedtak, eller vil politikerne samle alle skolene til en felles på Sunde? Debatten i kommunestyret kan følges på kommunens web-TV torsdag fra kl. 17.00

Partiene splittet i skolesaken

17 februar 2016

Det ligger an til en thriller i skolestruktursaken når denne skal avgjøres i kommunestyret torsdag ettermiddag. 

Vidar Christensen mener det blir feil å satse på barneskole i øvrebygda. Foto: Trialavisa.no

- "Hva har vi igjen i øvrebygda da" holder ikke for meg

17 februar 2016

"Næringslivet i Gjerstad har samlet seg i nedre del av bygda for å overleve, hvorfor skal da barneskolen ligge der det er minst vekst?"
Vidar Christensen

Rektor ved Gjerstad skole, Kristen Øybekk

Gjerstad skole har en godt kvalifisert stab

12 februar 2016

"Jeg har registrert at Rune Hagestrand på iGjerstad.no har skrevet et stykke om skolestrukturen i Gjerstad. I den forbindelse kan det se ut som om kompetansen til lærerne i barneskolene ikke er god nok."
Kristen Øybekk, rektor Gjerstad skole

Anbefaler å samle alle skolene på Sunde

10 februar 2016

Rådmann Torill Neset signaliserer i saksutredningen til skolestrukturbehandlingen 18. februar at henne førstevalg er å slå sammen alle tre gjerstadskolene til en ny 1-10 skole på Sunde. Dette betyr at begge barneskolene vil bli nedlagt og all skolevirksomhet vil samles i tilknytning til Abel ungdomsskole.
Denne modellen vil gi en årlig innsparing på driftsbudsjettet med ca. 3,0 mill. kroner.

Ordfører Inger Løite

Ordførerens gjøremål - uke 5

29 januar 2016

Her er ordførerens ukeplan for uken 1.-7. februar

Ordfører Per Kristian Lunden er klar for å føre Risør videre inn i prosessen for å avklare en evt. ny kommunestruktur

Risør sier ja til å utarbeide intensjonsavtaler om ny kommunestruktur

28 januar 2016

Risør bystyre vedtok med 19 mot 10 stemmer å gå inn for å utarbeide en intensjonsavtale om 6 kommuner med Arendal, og gikk enstemmig inn for å utrede tilsvarende intensjonsavtale for de fire østkommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad.

Kommunestyret ber om flere svar fra Helsedirektoratet

22 januar 2016

Kommunestyret i Gjerstad behandlet torsdag kveld saken om å bli med i en forsøksordning om statlig finansiering av omsorgstjenester. Debatten synliggjorde både muligheter og utfordringer.
 

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl informerte om fylkesmannens oppgave som prosessveileder i kommunereformprosessen

Optimistisk stemning for etablering av ny kommune

20 januar 2016

De fleste kommunene som var representert i kveldens store formannskapsmøte i Arendal var positive til å inngå en intensjonsavtale om en ny og større kommune.

Ordfører Inger Løite

Ordførerens gjøremål - uke 3

15 januar 2016

Ordfører Inger Løite vil fremover legge ut sin ukeplan på kommunens nettsider. Her vil man kunne følge med på hennes ulike møter og representasjonsoppgaver.

Jarle Bjørn Hanken innleder til debatt om kommunereformen. (Foto: Facebook)

Skal diskutere kommunereformen - følg med på web-TV

12 januar 2016

Kommunestyret i Gjerstad skal i morgen, onsdag 13. januar ha et arbeidsmøte med kommunereformen som tema. Møtet overføres på kommunens web-TV fra kl. 19.00

Abel ungdomsskole er bygdas samlingspunkt hver 17.mai. Blir det også samlingspunktet for en felles storskole?

Det brygger opp til skolestrukturdebatt i Gjerstad

06 januar 2016

Torsdag 21. janurar skal kommunestyret bestemme seg for hvordan en fremtidig skolestruktur i Gjerstad skal være. Kommunen har fått laget en ekstern utredning av de ulike alternativene, som belyser de ulike mulighetene og utfordringene med ulike varianter av en ny skolestruktur.

Årets siste kommunestyremøte ble avholdt på Almuestaua torsdag kveld. Foto: Gjerstad kommune

Enstemmig budsjettvedtak i Gjerstad kommune

11 desember 2015

Kommunestyret i Gjerstad gikk torsdag kveld enstemmig inn for et omforent forslag til budsjett for 2016 og handlingsprogram for 2016-2019.

Er Gjerstad bygda som hater kvinner? Dette spørsmålet stiller debattleder Jens-Jacob Aasbø på biblioteket 1. desember

Bygda som hater kvinner?

22 november 2015

Det er spørsmålet som stilles i den kommende lokalpolitiske debatten på biblioteket tirsdag 1. desember

Krysset på bildet viser hvor en paviljong/utescene er tenkt plassert på Brokelandsheia.

Gjerstad bør satse på kultur!

19 november 2015

Undertegnede er omtalt i dagens Aust-Agder Blad, i forbindelse med et forslag om å forsøke å få etablert en ny kulturell samlingsplass på Brokelandsheia.

Ønsker knivsamling tilbake til Gjerstad

21 oktober 2015

Kai Ove Sandåker (V) vil i morgendagens kommunestyremøte be om at kommunen sørger for at knivsamlingen som tidligere var plassert på Holmen Gård nå blir tilbakekjøpt i kommunal eie.

Kirsten Helen Myren blir ny ordfører på Vegårshei. (Foto: Facebook)

Blir ny ordfører på Vegårshei

12 oktober 2015

Kirsten Helen Myren (SP) blir ny ordfører på Vegrshei. Dette ble klart etter at AP og SP etter lang tautrekking kom til enighet søndag kveld.

Inger Løite blir Gjerstads neste ordfører

Inger blir ny ordfører i Gjerstad

18 september 2015

Etter en drakamp mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om ordførervervet er det nå klart at Inger Løite blir Gjerstads neste ordfører.

Sider

Abonner på Politikk