Politikk

Utsikt fra Lindberga ved Kveim, retning Ulltveit

Hva skjer med Lindberga boligfelt?

19 september 2016

Politikerne i Gjerstad har hatt vanskelig for å bestemme seg om Lindberga boligfelt på Kveim skal igangsettes.

Rådmann Toril Neset

Rådmannen ønsker ikke ny direktørtittel

19 september 2016

Rådmann Toril Neset ser få grunner til å døpe om sin tittel fra rådmann til kommunedirektør

Klart for nytt barnehageopptak i Gjerstad

Klart for nytt barnehageopptak i Gjerstad

16 september 2016

Kommunestyret i Gjerstad tar konkrete grep knyttet til «Tidlig Innsats» og vedtok 21.04.16 å innføre en prøveordning med to barnehageopptak pr. år fra og med 2017, gjeldende for 2017 og 2018.

Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overleverte i dag KVU for Grenlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Brokelandsheia er pr. nå ikke Jernbaneverkets førsteprioritet for stasjonsplassering. Nå skal imidlertid saken ut til politisk høring. Foto: Inger Løite

Jernbaneverket anbefaler stasjon på Tangen fremfor Brokelandsheia

04 juli 2016

Jernbaneverket overleverte i dag sin anbefaling for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Mandag 4. juli legger Jernbaneverket frem sin anbefaling om Grenlandsbanen

KVU Grenlandsbanen legges frem på mandag

01 juli 2016

Mandag kl. 14.00 vil direktør i Jernbaneverket, Elisabeth Enger overlevere sin konseptvalgutredning (KVU) for Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Møtet finner sted på Hotel Vic i Porsgrunn.

Kommunestyret tar sommerferie etter kveldens møte

Siste møte før sommerferien i kveld

30 juni 2016

Kommunestyret i Gjerstad avslutter vårsesjonen i sitt møte på Almuestaua i kveld kl. 18.30

Abel ungdomsskole

Får Gjerstad endelig en flerbrukshall?

24 juni 2016

Ad-hocutvalget som er nedsatt for å utrede flerbrukshall ved Abel ungdomsskole presenterer i kommunestyretsmøte 30.juni resultatet av arbeidet.

Rådmann i Risør, Trond Aslaksen, mener Risør er best tjent med å stå alene når ikke det ble noe av med 4K inkl. Arendal. Foto: Risør kommune

Risørs rådmann ønsker ikke sammenslåing med Gjerstad

20 juni 2016

Bystyret i Risør skal onsdag formelt sluttbehandle saken om kommunesammenslåing med 4K. I saken gir rådmannen et klart signal til politikerne om å ikke anbefale 2K med Gjerstad.

 Risørs ordfører Per Kristian Lunden leder forhandlingene mellom Risør og Gjerstad kommuner.

Slik blir de økonomiske konsekvensene

15 juni 2016

Det første av flere forhandlingsmøter mellom Gjerstad og Risør fant sted på Brokelandsheia i ettermiddag

Ordførerne og rådmennene i Gjerstad og Risør, sammen med prosessveileder Jarle Bjørn Hanken hos fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder. Foto: Tore Myrberg /iRisør.no

Møteplan for 2K-prosessen fremover

09 juni 2016

I det innledende møtet mellom ordførerne og rådmennene i Risør og Gjerstad ble det fastsatt en møteplan for videre fremdrift i saken om evt. sammenslåing av de to kommunene

Kommunestyret i Gjerstad

Begraver 4K, og vender blikket mot Risør?

26 mai 2016

I kveldens kommunestyremøte i Gjerstad vil forsøket om å lage en ny storkommune med Arendal med stor sannsynligvis bli skrinlagt for godt. Både innbyggerundersøkelsen og underskriftskampanjen bekrefter at gjersdølingene ikke ønsker dette.

Varaordfører John Geir Smeland og de andre fem fra AP sa ja, ordfører Kirsten Helen Myren (Sp) og resten av kommunestyret på Vegårshei sa nei til invitasjon fra Risør og Gjerstad om 3K.

Vegårshei vil fortsatt være alene - sa NEI til 3K i kveld

24 mai 2016

Vegårshei kommunestyre behandlet i kveld invitasjonen fra Risør og Gjerstad om å gå i dialog om en felles 3K-kommune. Invitasjonen ble avvist med 16 mot 5 stemmer.

Sider

Abonner på Politikk