Politikk

Fra en konsert i Gjerstad kirke

- Vi treng ei tidleg kulturforståing.

24 oktober 2016

"Om vi skal kunne klare all den informasjonsflyten vi utsetjast for i dag, treng vi å ha nokre oasar der vi blir utfordra på anna vis."
Oskar Tore Brendalsmo

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 42

17 oktober 2016
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 41

13 oktober 2016
Trond Valle har plantet nye bjørketrær i Valle Allé

Valle Allé er på vei til å forsvare navnet sitt

09 oktober 2016

I 2013 fikk Gjerstad nye stedsadresser, deriblant ble veien fra Valle inn mot Digerdal døpt til "Valle Allé". Problemet med navnet var bare at der foreløpig ikke var noen allé å vise til.

Arbeidet for en etablering av ny stasjon på Brokelandsheia er i gang.

Fylkeskommunen fremmer Brokelandsheia som stasjonsalternativ

06 oktober 2016

Kampen om å få en ny stasjon på Brokelandsheia er i gang. Fylkeskommunen skal nå behandle en høringsuttalelse om konseptvalgutredningen av den nye Grenlandsbanen

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 40

04 oktober 2016
Regjeringen støtter ekstra opp om kommuner som sliter med høy arbeidsledighet.

Gjerstad får 773 000 ekstra i 2017

04 oktober 2016

I statsbudsjettet for 2017 forsterker regjeringen innsatsen for flere arbeidsplasser og omstilling i utsatte kommuner på Sør- og Vestlandet.

Tonje Berger Ausland blir en del av lederteamet i Gjerstad kommune

Tonje B. Ausland blir leder av enhet for samfunn

29 september 2016

Tonje Berger Ausland har takket ja til ny stilling som leder for samfunnsenheten i Gjerstad kommune.

Utsikt fra Lindberga ved Kveim, retning Ulltveit

Hva skjer med Lindberga boligfelt?

19 september 2016

Politikerne i Gjerstad har hatt vanskelig for å bestemme seg om Lindberga boligfelt på Kveim skal igangsettes.

Rådmann Toril Neset

Rådmannen ønsker ikke ny direktørtittel

19 september 2016

Rådmann Toril Neset ser få grunner til å døpe om sin tittel fra rådmann til kommunedirektør

Klart for nytt barnehageopptak i Gjerstad

Klart for nytt barnehageopptak i Gjerstad

16 september 2016

Kommunestyret i Gjerstad tar konkrete grep knyttet til «Tidlig Innsats» og vedtok 21.04.16 å innføre en prøveordning med to barnehageopptak pr. år fra og med 2017, gjeldende for 2017 og 2018.

Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overleverte i dag KVU for Grenlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Brokelandsheia er pr. nå ikke Jernbaneverkets førsteprioritet for stasjonsplassering. Nå skal imidlertid saken ut til politisk høring. Foto: Inger Løite

Jernbaneverket anbefaler stasjon på Tangen fremfor Brokelandsheia

04 juli 2016

Jernbaneverket overleverte i dag sin anbefaling for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Mandag 4. juli legger Jernbaneverket frem sin anbefaling om Grenlandsbanen

KVU Grenlandsbanen legges frem på mandag

01 juli 2016

Mandag kl. 14.00 vil direktør i Jernbaneverket, Elisabeth Enger overlevere sin konseptvalgutredning (KVU) for Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Møtet finner sted på Hotel Vic i Porsgrunn.

Kommunestyret tar sommerferie etter kveldens møte

Siste møte før sommerferien i kveld

30 juni 2016

Kommunestyret i Gjerstad avslutter vårsesjonen i sitt møte på Almuestaua i kveld kl. 18.30

Abel ungdomsskole

Får Gjerstad endelig en flerbrukshall?

24 juni 2016

Ad-hocutvalget som er nedsatt for å utrede flerbrukshall ved Abel ungdomsskole presenterer i kommunestyretsmøte 30.juni resultatet av arbeidet.

Sider

Abonner på Politikk