Politikk

Rune Hagestrand, ordførerkandidat (H)

Det er i Gjerstad det gjelder!

09 september 2015

Er du klar for en gjeng med engasjerte og fremtidsrettede politikere håper jeg du vil gi oss din støtte ved å bruke Høyres stemmeseddel ved årets valg.  Sammen skal vi levere varene!
Rune Hagestrand, ordførerkandidat Gjerstad Høyre

Kjell Arild Grønås (H)

Utvikling og vekst i Gjerstad

08 september 2015

"Det aller viktigste for at kommunen skal bli en vinner, er nyetableringer og videreutvikling av dagens virksomheter."
Kjell Arild Grønås, listekandidat Gjerstad Høyre

Oskar Tore Brendalsmo

Følgjesvenn/kamerat

06 september 2015

"Om ikkje fylgjesvenn/kamerat-rørsla hadde vunne på slutten av 1800-talet hadde vi nok ikkje hatt dei goda vi alle har i dag"
Oskar Tore Brendalsmo

Jan Eivind Braaten (V)

Sosialismens usosiale vesen

04 september 2015

"I den siste tiden har det versert en del innlegg i lokal media og på igjerstad.no om sosialismens ”flotte” ideologi. Jeg har vanskelig for å la dette stå uimotsagt."
Jan Eivind Braaten, listekandidat Gjerstad Venstre

Kåre Dalane (SP)

Lykkeleg som liten eller sterk gjennom samarbeid?

02 september 2015

"Det kommunestyret som blir vald no blir kanskje det siste for Gjerstad som eigen kommune, og i verste fall skal det skipe til gravøl for kommunen."
Kåre Dalane, listekandidat Gjerstad SP

Engasjerte ungdommer i Aust-Agder Unge Høyre!

Høyre + Ungdom = Sant!

02 september 2015

"Fritt skolevalg er viktig for de unge, det viser ikke minst utfordringene Gjerstadelever har opplevd i det siste. Stem Høyre i fylkestingsvalget om dette også er viktig for deg!"
Torunn Ostad (fylkesordførerkandidat), Haagen Poppe, Line Ostad, fylkestingskandidater for Høyre
 

Håkon Sundsli (Ap)

Gjerstad er mer enn Brokelandsheia

02 september 2015

"Vi ønsker at folk også skal bosette seg på Vestøl,  Åsbø,  Holte og Eikelands Verk, det er slik vi skaper trivsel og levende grender."
Håkon Sundsli, listekandidat AP

Fra venstre: Edny Øybekk (Krf), Rune Hagestrand (H), Inger Løite (A), Halvard Skaaland (Frp), Kai Ove Sandåker (V) og Kjell Trygve Grunnsvoll (Sp)

Ca 70 trosset regnværet

01 september 2015

Listetoppene til kommunevalget i Gjerstad stilte fulltallig opp på det politiske debattmøtet på Heimat i kveld. Aust-Agder Blad var arrangør.

Bård Nylund (AP)

Inger med klubba!

01 september 2015

"For første gang i historien har vi mulighet til å få en kvinnelig ordfører i Gjerstad. Arbeiderpartiets ordførerkandidat Inger Løite er klar til dyst."
Bård Nylund, listekandidat AP

Albert Nævestad (AP)

Stem på Arbeiderpartiet og Inger

01 september 2015

"Man må prøve å delta på en eller annen arena hvor man kan påvirke. For meg er det i Arbeiderpartiet."
Albert Nævestad, listekandidat AP

Panelet bestående av fra venstre: Tor Arne Nøst (Frp), Egil Nicolay Haugland (Ap), Edny Øybekk (Krf), Kåre Dalane (Sp), Solveig Aasbø Helgesen (H), debattleder Håkon Helgesen og Kai Ove Sandåker (V).

Lokalvalg interesserer!

01 september 2015

For første gang i historien ble det arrangert en politisk paneldebatt på Løite skule.

Ånon Ausland

Skolestruktur, kultur og arbeidsplasser

30 august 2015

"Å lese Arbeiderpartiets program gav meg like lite konkret informasjon som å se på daue knott i vinduskarmen"
Ånon Ausland

Inger Løite (AP)

Gjerstadelever og Risør Videregående skole.

28 august 2015

"Jeg synes likevel Kjell Trygve Grunnsvoll og Senterpartiet har en merkelig innfallsvinkel til problematikken som sier han vil jobbe for å legge ned videregående skole i Risør."
Inger Løite, ordførerkandidat, AP

Marie Bakka (Sp)

Den videregående skolen nok en gang!

28 august 2015

"Jeg syns det er skammelig at politikere og administrasjonen bruker elevene som brekkstang i en slik sak."
Marie Bakka, listekandidat, Gjerstad SP

Møllers tran kan virke på ulikt vis

Om virkningen av Møllers tran

28 august 2015

"I praksis kan for mye tran kan føre til utøvelse av en politikk som ikke harmonerer med den som det blir sagt skal utøves".
Halvor Røylen

Faksimile, forsiden til NRKs valgomat

"Valgomater" for Gjerstad

25 august 2015

For dem som ikke har bestemt seg for hva man skal stemme ved lokalvalget i Gjerstad, kan man forsøke å få litt mer oversikt over hva partiene mener via to valgomater som nå ligger ute på nett.

Faksimile av A-medias forside til "Velgerhjelpen"

Aust-Agder Blads "velgerhjelp"

24 august 2015

"En lokalavis bør fokusere på lokale saker da det er et lokalvalg vi skal ha 14. september"
Ordførerkandidatene fra AP, H og SP i Gjerstad

 

Tvangsplassering av videregående elever til Risør vgs

24 august 2015

Gjerstad-ungdom skal ikke brukes som verktøy for å holde liv i en skole nede i Risør.
Kjell T. Grunnsvoll, ordfører i Gjerstad

Hva vil vi med bygda vår? - del 2

Hva vil vi med bygda vår? - del 2

24 august 2015

"Jeg er klar på at vi må ha med minst tre andre grensekommuner, for at en kommunesammenslåing er fornuftig og riktig."
Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat Venstre

Ruslan Vangaev (A)

Leserinnlegg fra Ruslan Vangaev

22 august 2015

"Jeg mener at hver flyktning skulle få individuell oppfølging slik at de lettere kunne finne sin plass i samfunnet."
Ruslan Vangaev, listekandidat Gjerstad AP

Sider

Abonner på Politikk