Politikk

Panelet bestående av fra venstre: Tor Arne Nøst (Frp), Egil Nicolay Haugland (Ap), Edny Øybekk (Krf), Kåre Dalane (Sp), Solveig Aasbø Helgesen (H), debattleder Håkon Helgesen og Kai Ove Sandåker (V).

Lokalvalg interesserer!

01 september 2015

For første gang i historien ble det arrangert en politisk paneldebatt på Løite skule.

Ånon Ausland

Skolestruktur, kultur og arbeidsplasser

30 august 2015

"Å lese Arbeiderpartiets program gav meg like lite konkret informasjon som å se på daue knott i vinduskarmen"
Ånon Ausland

Inger Løite (AP)

Gjerstadelever og Risør Videregående skole.

28 august 2015

"Jeg synes likevel Kjell Trygve Grunnsvoll og Senterpartiet har en merkelig innfallsvinkel til problematikken som sier han vil jobbe for å legge ned videregående skole i Risør."
Inger Løite, ordførerkandidat, AP

Marie Bakka (Sp)

Den videregående skolen nok en gang!

28 august 2015

"Jeg syns det er skammelig at politikere og administrasjonen bruker elevene som brekkstang i en slik sak."
Marie Bakka, listekandidat, Gjerstad SP

Møllers tran kan virke på ulikt vis

Om virkningen av Møllers tran

28 august 2015

"I praksis kan for mye tran kan føre til utøvelse av en politikk som ikke harmonerer med den som det blir sagt skal utøves".
Halvor Røylen

Faksimile, forsiden til NRKs valgomat

"Valgomater" for Gjerstad

25 august 2015

For dem som ikke har bestemt seg for hva man skal stemme ved lokalvalget i Gjerstad, kan man forsøke å få litt mer oversikt over hva partiene mener via to valgomater som nå ligger ute på nett.

Faksimile av A-medias forside til "Velgerhjelpen"

Aust-Agder Blads "velgerhjelp"

24 august 2015

"En lokalavis bør fokusere på lokale saker da det er et lokalvalg vi skal ha 14. september"
Ordførerkandidatene fra AP, H og SP i Gjerstad

 

Tvangsplassering av videregående elever til Risør vgs

24 august 2015

Gjerstad-ungdom skal ikke brukes som verktøy for å holde liv i en skole nede i Risør.
Kjell T. Grunnsvoll, ordfører i Gjerstad

Hva vil vi med bygda vår? - del 2

Hva vil vi med bygda vår? - del 2

24 august 2015

"Jeg er klar på at vi må ha med minst tre andre grensekommuner, for at en kommunesammenslåing er fornuftig og riktig."
Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat Venstre

Ruslan Vangaev (A)

Leserinnlegg fra Ruslan Vangaev

22 august 2015

"Jeg mener at hver flyktning skulle få individuell oppfølging slik at de lettere kunne finne sin plass i samfunnet."
Ruslan Vangaev, listekandidat Gjerstad AP

Plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune, Ola Olsbu

Kjøpesenterplan og Brokelandsheia

21 august 2015

Plan- og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune, Ola Olsbu har registrert misnøyen fra lokale politikere i Gjerstad i forhold til kjøpesenterplan og Brokelandsheia. Her kommer hans tilsvar i saken:

Evie K. Lønne (AP)

Barn og unge i Gjerstad!

21 august 2015

"For meg er det veldig viktig at ingen skal falle utenfor og at alle barn og unge blir sett som enkeltindivider."
Evie K.  Lønne, listekandidat AP

Gjerstad FrP inviterer til åpent møte om kommunestruktur

21 august 2015

Onsdag 26. august kl. 18.00 inviterer Gjerstad FrP til åpent møte på Lyngrillen, med kommunereformen som hovedtema.

Skal det være tillatt å selge øl og vin på valgdagen i Gjerstad?

Kommunestyret i kveld: Skal det være lov å selge alkohol på valgdagen?

20 august 2015

Kommunestyret skal i kveld behandle ulike saker, bl.a. om det skal være tillatt å selge alkohol på valgdagen.

Høyre satser på husbesøk i årets valgkamp

Høyre oppfordrer til økt engasjement

20 august 2015

Gjerstad Høyres listekandidater satser på husbesøk og en engasjement-kampanje i årets valgkamp.

Randi Skorstøl Madsen (H)

Hjelp til selvhjelp

14 august 2015

"Målet må være at Gjerstad skal være ei bygd der det er godt å bo for alle"
Randi Skorstøl Madsen, listekandidat Gjerstad Høyre

Lindeberga (markert med gult kryss) ligger flott til på Kveim i Øvre Gjerstad

Vil selge tomter i Lindeberga for kr. 1,-

13 august 2015

Kommunestyret skal neste torsdag behandle en sak om tomtesalg i Lindeberga boligfelt på Kveim. Dette er et prosjekt som har tatt lang tid, og har sin bakgrunn at kommunen for 5-6 år siden gikk ut og oppfordret innbyggerne til å selge areal til boligformål.
 

Håkon Helgesen (H)

Gjerstads bærebjelker må verdsettes

13 august 2015

"Et aktivt kulturliv er selve hovedpulsåren for et sosialt og godt bygdeliv"
Håkon Helgesen, leder Gjerstad Høyre

Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat (V)

Hva vil vi med bygda og kommunen vår de neste fire år?

11 august 2015

"Tilbakemeldinger jeg får fra bygdefolk, er at de i hovedsak stemmer på personer og ikke parti."
Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat Gjerstad Venstre

Nå kan du forhåndsstemme!

11 august 2015

I Gjerstad kommune kan du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avgi ordinær forhåndsstemme f.o.m. mandag 10. august t.o.m. fredag 11. september 2015 i kommunehuset.
Du kan stemme mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 i hele denne perioden.

Sider

Abonner på Politikk