Politikk

Ordfører Per Kristian Lunden er klar for å føre Risør videre inn i prosessen for å avklare en evt. ny kommunestruktur

Risør sier ja til å utarbeide intensjonsavtaler om ny kommunestruktur

28 januar 2016

Risør bystyre vedtok med 19 mot 10 stemmer å gå inn for å utarbeide en intensjonsavtale om 6 kommuner med Arendal, og gikk enstemmig inn for å utrede tilsvarende intensjonsavtale for de fire østkommunene Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad.

Kommunestyret ber om flere svar fra Helsedirektoratet

22 januar 2016

Kommunestyret i Gjerstad behandlet torsdag kveld saken om å bli med i en forsøksordning om statlig finansiering av omsorgstjenester. Debatten synliggjorde både muligheter og utfordringer.
 

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl informerte om fylkesmannens oppgave som prosessveileder i kommunereformprosessen

Optimistisk stemning for etablering av ny kommune

20 januar 2016

De fleste kommunene som var representert i kveldens store formannskapsmøte i Arendal var positive til å inngå en intensjonsavtale om en ny og større kommune.

Ordfører Inger Løite

Ordførerens gjøremål - uke 3

15 januar 2016

Ordfører Inger Løite vil fremover legge ut sin ukeplan på kommunens nettsider. Her vil man kunne følge med på hennes ulike møter og representasjonsoppgaver.

Jarle Bjørn Hanken innleder til debatt om kommunereformen. (Foto: Facebook)

Skal diskutere kommunereformen - følg med på web-TV

12 januar 2016

Kommunestyret i Gjerstad skal i morgen, onsdag 13. januar ha et arbeidsmøte med kommunereformen som tema. Møtet overføres på kommunens web-TV fra kl. 19.00

Abel ungdomsskole er bygdas samlingspunkt hver 17.mai. Blir det også samlingspunktet for en felles storskole?

Det brygger opp til skolestrukturdebatt i Gjerstad

06 januar 2016

Torsdag 21. janurar skal kommunestyret bestemme seg for hvordan en fremtidig skolestruktur i Gjerstad skal være. Kommunen har fått laget en ekstern utredning av de ulike alternativene, som belyser de ulike mulighetene og utfordringene med ulike varianter av en ny skolestruktur.

Årets siste kommunestyremøte ble avholdt på Almuestaua torsdag kveld. Foto: Gjerstad kommune

Enstemmig budsjettvedtak i Gjerstad kommune

11 desember 2015

Kommunestyret i Gjerstad gikk torsdag kveld enstemmig inn for et omforent forslag til budsjett for 2016 og handlingsprogram for 2016-2019.

Er Gjerstad bygda som hater kvinner? Dette spørsmålet stiller debattleder Jens-Jacob Aasbø på biblioteket 1. desember

Bygda som hater kvinner?

22 november 2015

Det er spørsmålet som stilles i den kommende lokalpolitiske debatten på biblioteket tirsdag 1. desember

Krysset på bildet viser hvor en paviljong/utescene er tenkt plassert på Brokelandsheia.

Gjerstad bør satse på kultur!

19 november 2015

Undertegnede er omtalt i dagens Aust-Agder Blad, i forbindelse med et forslag om å forsøke å få etablert en ny kulturell samlingsplass på Brokelandsheia.

Ønsker knivsamling tilbake til Gjerstad

21 oktober 2015

Kai Ove Sandåker (V) vil i morgendagens kommunestyremøte be om at kommunen sørger for at knivsamlingen som tidligere var plassert på Holmen Gård nå blir tilbakekjøpt i kommunal eie.

Kirsten Helen Myren blir ny ordfører på Vegårshei. (Foto: Facebook)

Blir ny ordfører på Vegårshei

12 oktober 2015

Kirsten Helen Myren (SP) blir ny ordfører på Vegrshei. Dette ble klart etter at AP og SP etter lang tautrekking kom til enighet søndag kveld.

Inger Løite blir Gjerstads neste ordfører

Inger blir ny ordfører i Gjerstad

18 september 2015

Etter en drakamp mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om ordførervervet er det nå klart at Inger Løite blir Gjerstads neste ordfører.

Bård Nylund (A) og Rune Hagestrand (H) er valgt inn på fylkestinget i Aust-Agder

To gjersdølinger valgt inn på fylkestinget

17 september 2015

Bård Nylund, Arbeiderpartiet (ny) og Rune Hagestrand, Høyre (gjenvalg) er valgt inn som representanter på fylkestinget i Aust-Agder.

Fylkeshuset i Aust-Agder

Slik stemte Gjerstad i fylkestingsvalget

15 september 2015

Samtidig med et lokalvalg i en liten kommune kommer ofte fylkestingsvalget litt i bakleksa. Nå er imidlertid Gjerstadstemmene til fylkestingsvalget klare:

Slik blir det nye kommunestyret i Gjerstad

15 september 2015

Fintellingen av kommunevalget i Gjerstad er over, og oversikten over hvem som skal representere partiene i kommunestyret er klar.

Terje Rødland (H)

Valget er ditt!

13 september 2015

"Vi ønsker at du som innbygger skal ha ansvar og frihet til å bestemme hvilket samfunn du lever i".

Terje Rødland, listekandidat Gjerstad Høyre

Inger Løite (A)

Valget er ditt!

12 september 2015

"Gjerstad har mange gode kandidater å velge mellom i år, og det står stor respekt av alle de som ønsker å bruke av fritida si til det beste for bygda i perioden som kommer."
Inger Løite, ordførerkandidat AP

Rune Hagestrand, ordførerkandidat (H)

Det er i Gjerstad det gjelder!

09 september 2015

Er du klar for en gjeng med engasjerte og fremtidsrettede politikere håper jeg du vil gi oss din støtte ved å bruke Høyres stemmeseddel ved årets valg.  Sammen skal vi levere varene!
Rune Hagestrand, ordførerkandidat Gjerstad Høyre

Kjell Arild Grønås (H)

Utvikling og vekst i Gjerstad

08 september 2015

"Det aller viktigste for at kommunen skal bli en vinner, er nyetableringer og videreutvikling av dagens virksomheter."
Kjell Arild Grønås, listekandidat Gjerstad Høyre

Sider

Abonner på Politikk