Politikk

Randi Skorstøl Madsen (H)

Hjelp til selvhjelp

14 august 2015

"Målet må være at Gjerstad skal være ei bygd der det er godt å bo for alle"
Randi Skorstøl Madsen, listekandidat Gjerstad Høyre

Lindeberga (markert med gult kryss) ligger flott til på Kveim i Øvre Gjerstad

Vil selge tomter i Lindeberga for kr. 1,-

13 august 2015

Kommunestyret skal neste torsdag behandle en sak om tomtesalg i Lindeberga boligfelt på Kveim. Dette er et prosjekt som har tatt lang tid, og har sin bakgrunn at kommunen for 5-6 år siden gikk ut og oppfordret innbyggerne til å selge areal til boligformål.
 

Håkon Helgesen (H)

Gjerstads bærebjelker må verdsettes

13 august 2015

"Et aktivt kulturliv er selve hovedpulsåren for et sosialt og godt bygdeliv"
Håkon Helgesen, leder Gjerstad Høyre

Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat (V)

Hva vil vi med bygda og kommunen vår de neste fire år?

11 august 2015

"Tilbakemeldinger jeg får fra bygdefolk, er at de i hovedsak stemmer på personer og ikke parti."
Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat Gjerstad Venstre

Nå kan du forhåndsstemme!

11 august 2015

I Gjerstad kommune kan du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avgi ordinær forhåndsstemme f.o.m. mandag 10. august t.o.m. fredag 11. september 2015 i kommunehuset.
Du kan stemme mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 i hele denne perioden.

Kåre Dalane (SP)

Utelukke eller bli utelukka

10 august 2015

"Eg vil snarare samanlikne denne invitasjonen med eit overgangsvindu, slik vi kjenner det frå fotballverda."
Kåre Dalane, listekandidat Gjerstad Senterparti

Egil Nic. Haugland (A) Foto: Gjerstad Arbeiderparti

Kommunevalget

09 august 2015

"Det er i første rekke Arbeiderpartiets politikk som har gitt oss et velferdsamfunn basert på likeverd og små økonomiske og sosiale forskjeller."
Egil Nic. Haugland, listekandidat Gjerstad Arbeiderparti

Morten Presthagen (H)

A Little Less Conversation, A Little More Action!

08 august 2015

"Hvis vi snakker litt mindre om alt som burde gjøres, og heller gjør noe med det, så kommer vi langt."
Morten Presthagen, listekandidat Gjerstad Høyre
 

Edny Øybekk, 1.kandidat Gjerstad Krf

Ei god bygd skaper vi sammen!

07 august 2015

"Vi som har sagt JA til å stå på ei politisk liste ved valget i høst, kjenner på et sterkt ansvar for vekst og utvikling i bygda vår."
Edny Øybekk, 1.kandidat Gjerstad Krf.

May Yvonne Hjellvik (H)

JA til fleksibilitet og tidlig innsats i barnehage og skole

07 august 2015

"Vi vil at foreldrene skal bli hørt, og vi vil at alle elever skal føle seg inkludert og ivaretatt."
May Yvonne Hjellvik, listekandidat Gjerstad Høyre

Marie Bakka, Gjerstad SP

"Manglende" debatt om de store spørsmålene

06 august 2015

"Det er naturlig å anta at endringer fra 2017 ikke vil bygge opp under opprettholdelse av små kommuner."
Marie Bakka, listekandidat Gjerstad Senterparti

Oskar Tore Brendalsmo. Foto: Kai Ove Sandåker

Ad "Gjerstad skal bli ein vekstkommune"

05 august 2015

"For å få på plass ein ordførar som kan representere verdiane frå alle symbola i ordførarkjede, trur eg det er naudsynt å finna den som sit mellom dei to føregåande"
Oskar Tore Brendalsmo

Terje Rødland (H)

Gjerstad skal bli en vekstkommune!

05 august 2015

Gjerstad kommune må si JA når de kan og kun nei når de må."
Terje Rødland, listekandidat Gjerstad Høyre

Torunn Ostad

Med hjerte for Aust-Agder!

01 august 2015

"Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle."

Torunn Ostad, Høyres fylkesordførerkandidat

Inger Løite, ordførerkandidat (A)  Foto: Gjerstad Arbeiderparti

Kjære gjersdøling!

30 juli 2015

"Det vil være overordna viktig for meg å styre kommunen økonomisk fornuftig med fokus på gode tjenester til bygdas innbyggere."
Inger Løite, ordførerkandidat
Gjerstad Arbeiderparti

 

Jan Olav Olsen (H)

Samarbeids-konstellasjoner i Gjerstad

30 juli 2015

"Gjerstad trenger en positiv framtidsretta politikk der en ser på de muligheter Gjerstad har og vi trenger en kreativ politisk ledelse som ser disse mulighetene"
Jan Olav Olsen, listekandidat Gjerstad Høyre

 

 Åshild Bruun-Gundersen

Veien til en ny kommune

30 juli 2015

"Fremskrittspartiet er positive til kommunereformen, fordi vi er et parti som ønsker mindre byråkrati og mer effektiv bruk av skattepengene".
Åshild Bruun-Gundersen, Aust-Agder FrP

 

Kjell Arild Grønås (H)

Politisk engasjement

28 juli 2015

" Jeg er klar for å bidra til at Gjerstad skal bli en positiv JA-kommune!"
Kjell Arild Grønås, listekandidat Gjerstad Høyre.

 

Hvordan vil et redusert kommunestyre slå ut ved høstens valg?

Hvordan vil et redusert kommunestyre slå ut ved høstens valg?

16 juli 2015

Etter at skillelinjene mellom de to blokkene nå er avklart foran høstens kommunevalg, knytter set seg spenning til hvordan det vil slå ut når kommunestyret fra og med 2015 skal reduseres fra 21 til 17 representanter.

Kristiansand vant kampen om lokalisering av vegselskapet

Vegselskapet blir lagt til Kristiansand

29 juni 2015

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) informerte lørdag i en pressekonferanse om at det nye vegselskapet blir lokalisert i Kristiansand.

Sider

Abonner på Politikk