Leserinnlegg

Gro Eskeland (SP)

En god investering!

20 august 2015

"Det at det fra politisk hold har vært et større fokus på utvikling av skole og barnehage, kan være med på å skape bedre oppvekst"
Gro Eskeland, listekandidat Gjerstad SP

Kommunevalget 2015

19 august 2015

"Skal vi få flere til å bosette seg i Gjerstad, må vi ha arbeidsplasser i bygda eller i en overkommelig reiseavstand fra der vi bor."
Jan Kenneth De Bartolo

 Ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll

Senterstruktur i Aust-Agder

19 august 2015

"Det er noen hundre år siden seilskutetiden. Fylkeskommunen må innse dette."
Kjell Trygve Grunnsvoll, ordfører i Gjerstad

Ragnhild Løvdal (H)

Hvem skal sitte i førersetet de kommende fire år?

19 august 2015

"Vi trenger de rette menneskene til å fortelle om hvilke muligheter og kvalifikasjoner som er i Gjerstad og treffe de rette vedtak for utnyttelsen av disse."

Ragnhild Løvdal, listekandidat Høyre

 

Halvard Skaaland, 1.kandidat Gjerstad FrP

Kjære velger!

18 august 2015

"Jeg har stor tro på at ett samarbeid mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF vil være en stor styrke for videre utvikling av Gjerstad."
Halvard Skaaland, 1.kandidat Gjerstad FrP.

- Nå drar fuglene på ferie

14 august 2015

"De forbereder seg på den lange reisen til ferie i Afrika eller et annet sted hvor det er varmt. De fortjener den ferien."
Halvor Røylen

Randi Skorstøl Madsen (H)

Hjelp til selvhjelp

14 august 2015

"Målet må være at Gjerstad skal være ei bygd der det er godt å bo for alle"
Randi Skorstøl Madsen, listekandidat Gjerstad Høyre

Håkon Helgesen (H)

Gjerstads bærebjelker må verdsettes

13 august 2015

"Et aktivt kulturliv er selve hovedpulsåren for et sosialt og godt bygdeliv"
Håkon Helgesen, leder Gjerstad Høyre

Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat (V)

Hva vil vi med bygda og kommunen vår de neste fire år?

11 august 2015

"Tilbakemeldinger jeg får fra bygdefolk, er at de i hovedsak stemmer på personer og ikke parti."
Kai Ove Sandåker, ordførerkandidat Gjerstad Venstre

Kåre Dalane (SP)

Utelukke eller bli utelukka

10 august 2015

"Eg vil snarare samanlikne denne invitasjonen med eit overgangsvindu, slik vi kjenner det frå fotballverda."
Kåre Dalane, listekandidat Gjerstad Senterparti

Egil Nic. Haugland (A) Foto: Gjerstad Arbeiderparti

Kommunevalget

09 august 2015

"Det er i første rekke Arbeiderpartiets politikk som har gitt oss et velferdsamfunn basert på likeverd og små økonomiske og sosiale forskjeller."
Egil Nic. Haugland, listekandidat Gjerstad Arbeiderparti

Morten Presthagen (H)

A Little Less Conversation, A Little More Action!

08 august 2015

"Hvis vi snakker litt mindre om alt som burde gjøres, og heller gjør noe med det, så kommer vi langt."
Morten Presthagen, listekandidat Gjerstad Høyre
 

Edny Øybekk, 1.kandidat Gjerstad Krf

Ei god bygd skaper vi sammen!

07 august 2015

"Vi som har sagt JA til å stå på ei politisk liste ved valget i høst, kjenner på et sterkt ansvar for vekst og utvikling i bygda vår."
Edny Øybekk, 1.kandidat Gjerstad Krf.

May Yvonne Hjellvik (H)

JA til fleksibilitet og tidlig innsats i barnehage og skole

07 august 2015

"Vi vil at foreldrene skal bli hørt, og vi vil at alle elever skal føle seg inkludert og ivaretatt."
May Yvonne Hjellvik, listekandidat Gjerstad Høyre

Marie Bakka, Gjerstad SP

"Manglende" debatt om de store spørsmålene

06 august 2015

"Det er naturlig å anta at endringer fra 2017 ikke vil bygge opp under opprettholdelse av små kommuner."
Marie Bakka, listekandidat Gjerstad Senterparti

Oskar Tore Brendalsmo. Foto: Kai Ove Sandåker

Ad "Gjerstad skal bli ein vekstkommune"

05 august 2015

"For å få på plass ein ordførar som kan representere verdiane frå alle symbola i ordførarkjede, trur eg det er naudsynt å finna den som sit mellom dei to føregåande"
Oskar Tore Brendalsmo

Terje Rødland (H)

Gjerstad skal bli en vekstkommune!

05 august 2015

Gjerstad kommune må si JA når de kan og kun nei når de må."
Terje Rødland, listekandidat Gjerstad Høyre

Jostein Vestøl

Omstilling er jobb nr. 1 - Del 2

03 august 2015

"Noen politikere framstår som forhåndsbestemt på å være uenige i beslutninger som medfører forandring."
Jostein Vestøl

Gratulerer!

02 august 2015

Gratulerer med en flott lansering!
Ånon Ausland, Gjerstadentusiast

Torunn Ostad

Med hjerte for Aust-Agder!

01 august 2015

"Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle."

Torunn Ostad, Høyres fylkesordførerkandidat

Sider

Abonner på Leserinnlegg