Leserinnlegg

- Det er sporty dager for tiden

13 februar 2017

"Det er ingen tvil om at en skal ha en rimelig god helsetilstand for aktivt å se på sport."
Halvor Røylen

Oskar Tore Brendalsmo

- Vedr. kultursekretær i Gjerstad kommune

07 februar 2017

"Det er mange spørsmål ein må kunne stille i ein tilsettingsprosess"
Oskar Tore Brendalsmo

Jan Kløvstad ber fylkesordføreren informere fylkestinget om fremdriften i sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Interpellasjon om jernbane i fylkestinget

28 januar 2017

"Det er god miljøpolitikk at det blir fortgang i samankopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen."
Jan Kløvstad, fylkestingsrepresentant (V)

"Barnesinn" - et dikt av Halvor Skåli

21 januar 2017

"Kva føler den vesle menneskekropp
når mor eller far av og til seier stopp?"

Halvor Skåli

Folk og fylkeskommuner

06 januar 2017

"Å være politiker handler om å ta noen valg, og i enkelte saker vil det ikke være mulig å oppnå full enighet om et standpunkt."
Fylkestingsgruppa i Aust-Agder FrP.

- Agurk, kål eller storfekjøtt?

18 desember 2016

"Drivhusgassere er nevnt som den største trusselen mot det jordiske klimaet. Hvorfor det ikke er innført forbud mot å bygge drivhus er for meg en gåte. Da kan vi redusere utslippet av drivhusgasser med hundre prosent, og da er problemet med drivhusgasser løst!!"
Halvor Røylen

- Indignasjon over byråkratiet

12 desember 2016

"På byrjinga av 1960-talet, kjøpte John seg ein, for han, ny lastebil. Det var ein Ford, med merkenamn F-600. Han blei spurd om kva F-600 stod for, og då svara han at lastebilen var av merket Ford Fuball sekshondre"
Halvor Røylen

- Det e ogoskeli og kalli

07 desember 2016

"Å renne frå det høgste på Morkheia til kanten av Tollheia ved Nordigard, for så og dette attende og slå eit hol i jorda som var så stort at nordigardfolket har hatt brønn der seinare, må kunne kallast å vere ogoskeli."
Halvor Skåli.

Ingebjørg Godskesen fremhevet Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter i dagens budsjettdebatt på Stortinget. Skjermdump: Stortinget.no

- Når politikk gir resultater

05 desember 2016

"Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter gir viktig aktivitetstilbud til både unge og voksne i regionen og drives av oppriktig engasjerte ildsjeler."
Ingebjørg Godskesen, stortingsrepr. Aust-Agder FrP.

- Har rollene blitt bytta?

04 desember 2016

"Klesmoten har også endret seg i de årene jeg har levd. I min ungdom var det svart dress, svarte sko, slips og kjemmet hår med en håndfull brylkrem i, som var moteriktig når en skulle til Egdehall på dansefest."
Halvor Røylen

Ingebjørg Godskesen

- Vi gir oss ikke på FM-nettet

29 november 2016

"Hvor klokt er det av Norge å være et «foregangsland» på dette området og som eneste land i verden slukke FM-nettet?"
Ingebjørg Godskesen, stortingsrepr. Aust-Agder FrP

- Grisen er langstrakt

26 november 2016

"Knapt noe dyr på kloden har etterlatt seg et slikt vell av ord og uttrykk som grisen, og paradoksalt nok er de fleste kontroversielle."
Halvor Røylen

- Uenighet om forlik kan man fort være enig i...

20 november 2016

"Nå er det ikke slik, i alle fall etter min oppfatning, at parter som kommer sammen i forliksrådet, blir enige, men de kan bli forlikte."

Halvor Røylen

Ingebjørg Godskesen, stortingsrepresentant for Aust-Agder FrP

Skatteskjerpelser og idétørke hos Ap

16 november 2016

"Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative statsbudsjett og her er det lite nytt under solen"
Ingebjørg Godskesen, stortingsrepr. Aust-Agder FrP
 

Frustrasjonen over omfattende papirflytting i offentlige instanser var minst like omfattende før i tida.

- Byråkratiet var ikke mindre før i tida...

05 november 2016

Me som lever i dette århundret, klagar på byråkrati og lang sakshandsamingstid, men med bakgrunn i denne hendinga, ser det ut til at me har lite å klage over.

Halvor Røylen

Fra en konsert i Gjerstad kirke

- Vi treng ei tidleg kulturforståing.

24 oktober 2016

"Om vi skal kunne klare all den informasjonsflyten vi utsetjast for i dag, treng vi å ha nokre oasar der vi blir utfordra på anna vis."
Oskar Tore Brendalsmo

Det tidligere helsehuset i Gjerstad huset "Barselona Kafé"

Er det nokon som hugser Barselona kafé?

22 oktober 2016

"Ingen uformelle møtestader er attende i den delen av kommunen som ein voterte for som den kulturelle delen av kommunen."
Oskar Tore Brendalsmo

Ingebjørg Godskesen

En bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk

19 oktober 2016

"Det er ingen løsning å hjelpe verdens fattige ved å ta i mot en liten brøkdel av denne gruppen i Norge og Europa."
Ingebjørg Godskesen, stortingsrepresentant Aust-Agder FrP

Det grønne skiftet

08 oktober 2016

"Spillet om å være grønnest er som å spille poker. Byr en for lite, byr de andre opp, men smeller en til med en skikkelig sum, så jekker de fleste seg ned."
Halvor Røylen

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (FrP)

Vi utvider retten til tolke- og ledsagerhjelp

07 oktober 2016

"Økt rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde har vært etterspurt.  Nå øker vi denne rettigheten og det, og det følger penger med."
Ingebjørg Godskesen, stortingsrepr. Aust-Agder FrP

Sider

Abonner på Leserinnlegg