Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad
Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Svar til John H. Johansen (Ap)

- Høyres førsteprioritet er at de ansatte involveres og at de trives i jobben sin.
//  Steinar Pedersen, ordførerkandidat i Gjerstad (H)

Arbeiderpartiets 2.kandidat i Gjerstad mener at kommunen ikke er en produksjonsbedrift. Jeg forstår ikke at det er noen forskjell på tjenesteproduksjon eller leveranse av tjenester. Dette er ren flisespikking.  Uansett ordvalg handler det hele om oppgavene de ansatte i kommunen gjør hver dag. Og de gjør en kjempejobb.

 

Arbeidet som utføres, uansett om det er en offentlig eller privat virksomhet, kan likevel bli mer effektivt med nye verktøy og nye løsninger. Høyres førsteprioritet er at de ansatte involveres og at de trives i jobben sin. En ansatt som skryter av sin arbeidsplass, er den beste hjelpen vi kan få i rekruttering av nye medarbeidere.

 

Jeg er helt bevisst på rollefordelingen mellom kommunestyret og administrasjon. Vi har en rådmann som gjør en god jobb og har en enorm arbeidskapasitet. Det betyr ikke at hun ikke trenger å få innspill til den jobben hun skal utføre. Det er kommunestyret som i fellesskap er «sjefen» for kommunens virksomhet. Jeg tror på å utfordre hverandre. Skal vi klare dette må kommunestyret være best mulig orientert om den daglige driften av kommunen for å ha et bedre grunnlag å ta beslutninger ut ifra når det trengs.

 

Ifølge Johansen så ønsker Arbeiderpartiet, som vi i Høyre, å sette ned de kommunale avgiftene. Jeg har forsøkt å beskrive hvordan vi i Høyre vil få dette til. Hvordan vil Arbeiderpartiet nå dette målet vites ikke. Er det kanskje rådmannen som må sørge for dette også? Hva skal vi i så fall med et kommunestyre om vi legger all makt og alt arbeid til administrasjonen?

 

Johansen skriver også at Arbeiderpartiet ikke ønsker billige løsninger og dårlig kvalitet. Det er det vel ingen som gjør? Mitt poeng er at vi må effektivisere og forbedre det vi kan, slik at vi frigjør ressurser til å levere enda bedre og/eller billigere tjenester.
 

Høyre ønsker å drive en politikk som gjør at vi får en bedre kommune å bo i for innbyggerne våre, med konkrete og praktiske løsninger. Om vi kommer i posisjon etter valget 9. september skal vi også klare å gjennomføre dem!  

 

 

Steinar Pedersen
Ordførerkandidat Gjerstad Høyre

 

Flere saker

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter