Svar til de pensjonerte lærerne i Gjerstad
Svar til de pensjonerte lærerne i Gjerstad

Svar til de pensjonerte lærerne i Gjerstad

"- Jeg mener at å samle skole og å bygge flerbrukshall vil være samlende for bygda og et viktig grep for å møte framtida."
Ordfører Inger Løite

 

Fakta og følelser.
Det er gledelig å registrere at dyktige og trofaste lærere gjennom mange år, fortsatt har et engasjement for Gjerstad elevenes «ve og vel». Skolestrukturendring handler om både fornuft og følelser.  Det er aldri enkelt å forandre på noe som betyr så mye for de fleste. Men dette er vel gjennomtenkt, både fra politisk og administrativt hold i Gjerstad kommune.

 

At elevtallet har vært synkende de 30 siste årene, at det er kostbart å drifte tre skoler, at vi styrker fagkompetansen, er hver for seg viktige argumenter for å gjøre noe med skolestrukturen, i tillegg til veldig mange andre ting.

 

Arbeidet med skolestrukturutredningen startet opp allerede i 2014. Den 18.juni 2014 gjorde kommunestyret følgende enstemmig vedtak:“Rådmannen bes fremme en egen sak til kommunestyret med forslag til mandat og organisering for å se på skolestrukturen i Gjerstad. Hensikten med arbeidet skal være å gi bedre undervisningskvalitet og bedre økonomisk handlingsrom for kommunen.”

Det kom en grundig utredning til kommunestyret som ble behandlet i møte den 18.februar 2016. Vedtaket ble, riktig nok med knappest mulig flertall, å bygge en ny barneskole i tilknytning til Abel skole. Det er riktig at et vedtak kun er gyldig til et nytt blir fattet. Men jeg har pr. dags dato ikke noen signaler om at der er noen i kommunestyret som vil ta omkamp på denne saken. Et lovlig fattet vedtak i kommunestyret respekteres av representantene.

 

Kvalitet og skolestørrelse
Dere mener rådmannen synser når hun sier at ny skolestruktur fremmer pedagogisk faglig kvalitet og pedagogisk mangfold Jeg mener rådmannen har en helt riktig analyse og det støttes også av de ansatte i skolen i dag.  Det er riktig at skoleforskere er noe uenige om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet, men hva som er en stor skole er jo også et definisjonsspørsmål. En skole på 250-300 elever er ikke en uvanlig skolestørrelse i Norge og kan neppe regnes som en veldig stor skole.

 

Uteområdet
Jeg mener det er liten grunn til å bekymre seg over uteområdet på Abel. Der blir nok plass til å utfolde seg, både for små og store elever.  Skogen i nærområdet brukes allerede i dag til turer og andre aktiviteter, i tillegg til skolens uteareal. Jeg kan også forsikre dere om at barnas sikkerhet og praktiske løsninger for snuplass til busser er godt ivaretatt.

 

Ingen kan i dag med sikkerhet si hvor den nye til E-18 traséen kommer til å ligge, men vi kan si ganske sikkert at det vil ta noen år før den kommer. Strekningen gjennom Gjerstad blir mest sannsynlig den siste delen som blir utbedret, da den har ganske bra standard i forhold til resten av strekningen. Vi kan ikke sitte passive og vente i inntil 10-12 år på noe som kanskje kommer til å skje.  

 

Jeg skal ikke kommentere bekymringen for det økonomiske. Det redegjorde rådmannen og økonomisjefen godt for i sitt innlegg.

 

Framtida for bygda
Dere minner oss politikere på at vi må «forsøke å skape den framtida for bygda vår som vi ønsker, ikke bare passivt tilpasse seg en tenkt og kanskje uønsket utvikling. Ønsker vi vekst i bygda må vi ha en skolestruktur som legger til rette for det»

Jeg kan ikke være enig i at å bygge en ny skole og flerbrukshall er passivt. Jeg mener tvert i mot at det er å tilpasse seg for framtida og en best mulig skole i Gjerstad. Jeg gikk helhjertet inn for en 1-10 skole og jeg kommer til å gå like helhjertet inn for at vi får en flerbrukshall i Gjerstad. Fordi jeg er så overbevist om at begge deler vil være så bra for bygda. Det er også ytret et sterkt ønske fra ungdomsrådet i kommunen om å få en slik hall.

 

Samhold gir styrke.
Vi er ei lita bygd og vi bør stå sammen. De fleste beveger seg raskt fra den ene til den andre enden av bygda. Ungene blir kjørt på aktiviteter og det er forholdsvis korte avstander til alt. Jeg mener at å samle skole og å bygge flerbrukshall vil være samlende for bygda og et viktig grep for å møte framtida. Elevene vil gå sammen fra første skoledag. Det blir enklere å finne venner på en større skole og de vil følge hverandre hele skoleløpet.

 

Et kjent ordtak sier at «de fleste bekymringer blir det ikke noe av». Jeg tror akkurat det passer godt i denne sammenheng!

 

Inger Løite

Ordfører

 

Flere saker

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no