Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Sommerhilsen fra ordføreren

Det har vært en travel forsommer og lite oppdateringer fra ordførerkontoret de siste ukene. Litt oppsummering av hva som har skjedd er derfor nødvendig.

 

Etterbruk av skolene i Gjerstad og på Fiane
Ad.hoc utvalget som ble nedsatt for å se på etterbruk av skolen har lagt fram sitt forslag for kommunestyret og fått støtte for våre ideer. Blant annet så foreslår vi å flytte barnehagen til Gjerstad skole. Først og fremst er det nødvendig fordi barnehagen trenger mer plass, både inne og ute. Gjerstad skole har god plass og fine uteområder der barna kan boltre seg. Vi ønsker også å flytte noen kommunale kontorer til Gjerstad skole, for å frigjøre areal i etasjen over Prix til framtidige omsorgsleiligheter.

 

Noen har uttrykt bekymring for at barnehagen skal ligge i nærheten av NAV sitt kontor med tanke på at det enkelte ganger kommer rusede personer til NAV. Vi tenker oss at vi skal skjerme barna mot inngangen til de kommunale kontorene og at de har sin inngang og uteområde på den andre siden av bygget. Vi setter selvsagt barns sikkerhet foran alt annet og skulle de dukke opp noe som gjør det bekymringsfullt å ha barnehagen i samme bygg som NAV, må vi finne andre løsninger for NAV. Men hittil har det ikke framkommet noen betenkeligheter, hverken fra foreldre eller fra fagfolka som jobber i de ulike enhetene.

 

Nye E-18
Planene om ny E-18 gjennom bygda engasjerer mange. Det er av stor betydning for Gjerstad, og hele østregionen at veien fortsatt skal gå gjennom Brokelandsheia med minst mulig endring i kjøremønsteret. Det var også det entydige innspillet fra folkemøte med Nye Veier tidligere i denne måneden. I utarbeidelsen av planprogrammet, som det jobbes med nå, søkes det også på korridorer utenfor dagens trase for å vurdere om andre korridorer har en høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og dermed kunne bli prioritert høyere. En korridor er ikke det samme som trasé eller vei. En korridor er et mye større geografisk område, hvor traseen og veien, etter nye runder med planlegging, utredning, regulering og medvirkning, vil bli lagt. Før det anbefales en geografisk korridor, som alle de berørte kommunene senere må vedta, er det mange hensyn som skal vurderes og ulike hensyn skal veies mot hverandre.

Planprogrammet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fra høsten, i 6 uker. Når kommunedelplanen er utarbeidet med en anbefaling av trasévalg vil også denne legges ut på høring før det endelig vedtas av kommunestyret innen juni 2019. Jeg minner om at det fortsatt er mulig å komme med innspill på Nye Veier sine nettsider.

 

Budsjettarbeid
Budsjettarbeidet for 2019 er allerede i gang. Kommunestyret har hatt en dag sammen med alle enhetslederne for å gå gjennom status, utfordringer og ønsker fra den enkelte enhet. Så blir det etterhvert opp til oss politikere å prioritere det vi synes er viktigest. Alle kan dessverre ikke få oppfylt sine ønsker og behov. Det politiske budsjettarbeidet starter for fullt over ferien.

 

Bredbåndsutbygging
I siste kommunestyremøte bevilget vi en million kroner til utbygging av bredbånd. Dette er en egenandel kommunen må bidra med for å få tilskudd til utbygging. I tillegg må hver enkelt som ønsker å bli tilknyttet, betale en sum. Vi har fortsatt mange husstander i Gjerstad som ikke er tilknyttet bredbånd. Et godt utbygd bredbånd er avgjørende for en positiv utvikling, både med tanke på bosetting og for etablering av næring i bygda vår. I vår tid er det en forventning om at det er mulig å sitte hvor som helst og jobbe via nettet.  Klarer vi ikke å tilby god nettilgang vil distriktskommuner som vår bli akterutseilt og lite attraktive. I tillegg er et stabilt og raskt nett viktig for den velferdsteknologien vi kommer til å ta i bruk de nærmeste årene.

 

Raus lokalbank
Arbeidet med den nye barneskolen og flerbrukshallen på Abel er godt i gang og vil stå klart til skolestart 2019. Vi er mange som er glade for at det endelig kommer en flerbrukshall i bygda. For oss politikere har det hele tiden vært et ønske at dette også skal bli Gjerstads storstue der det kan være konserter, teater/revyer, messer og mye mer. Vår lokalbank, tidligere Gjerstad Sparebank, har donert en gave på kr. 1 million til flerbrukshallen. Det er ekstra gledelig at det også er bankens ønske å få en hall som også kan fungere som kulturhus og at disse midlene er øremerket til det formålet.

 

Det har vært mye å glede seg over, og med, i Gjerstad på forsommeren!
Jeg hadde gleden av å være tilstede på fredningsseremonien på Eikelands verk. Et flott arrangement med fokus på den lange og viktige historien til verket.

Samme helg var det også Gjerstad LIVE. Et utrolig hyggelig og vel gjennomført arrangement der både unge og godt voksne gjersdølinger, og mange andre, storkoste seg med god musikk og god stemning.

Gjerstad har også fått en prisvinner. Nancy Ciancio og Torgrim Landsverk fikk Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for det fantastiske initiativ og arbeidet de har hatt med istandsettelse av husmannsplassen Lia. Ekstra hyggelig og overraskende var det at de donerte kr.20.000,- av denne prisen til oppstart av en kommunal pris innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk. Jeg tror Gjerstad kan ha flere kandidater til en slik pris.

 

Fra og med i dag, fredag, tar jeg ferie. Jeg er likevel alltid tilgjengelig på telefonen, men blir bortreist fra 15.-25. juli. Da svarer varaordfører, Knut Erik Ulltveit, på alle henvendelser.

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Inger

Flere saker

Utstillere viser stor interesse for å delta på Brokelandsheiadagene i år.

Det er fullbooket på Brokelandsheia i år

Circle K-innehaver Dag Øygarden utvider tilbudet på Brokelandsheia. Bildet er fra åpningen av Circle K Brokelandsheia i 2016.

Circle K på Brokelandsheia blir døgnåpen fra 1. juli

Tore Solstad ønsker velkommen til årets påskehandel.

Tore & Co. er klar for påsketrafikken

Fiberkabel blir tilgjengelig for mange husstander i øvrebygda. Illustrasjonsbilde

Flere husstander i Øvre Gjerstad kan nå få fibertilkobling

Illustrasjonsfoto.

Positive tall fra NAV i Gjerstad

Thor Hushovd ga Magnus Sørbø nyttige tips foran brosteinsrittet i Frankrike. Foto: Lars H. Doksæter.

Magnus fikk hjelp av Thor Hushovd før Paris-Roubaix

Ordføreren tar påskeferie

Steinar Pedersen er Høyres ordførerkandidat ved årets kommunevalg i Gjerstad.

- Gjerstad trenger flere arbeidsplasser!