Kåre Dalane. Arkivfoto.
Kåre Dalane. Arkivfoto.

Sluttreplikk til Inger Løite

- Det er naturleg at alle parti som stiller til valg gjør det for å få best mogeleg gjennomslag for sin politikk.
// Kåre Dalane

Inger Løite har vore med i politikken i Gjerstad mykje lengre enn eg, og det er interessant historieforteljing ho driv med. Men ho tar feil når det gjeld valget i 1999. Då blei faktisk SP størst i Gjerstad med 35.1%, medan AP fekk 29.1%. Dessutan var Høgre det største partiet ved valget i 1995, men utanom det har AP vore størst ved alle kommunestyrevalg etter 1945. Så har dei òg hatt både ordførar og varaordførar i store delar av denne perioden.

Det er naturleg at alle parti som stiller til valg gjør det for å få best mogeleg gjennomslag for sin politikk. Her i Gjerstad, som mange andre stader, var det lenge to blokker som stod mot kvarandre. AP, og til tider SF/SV på den eine sida, og dei såkalla borgarlege på den andre. Det var faktisk SP som braut denne tradisjonen då dei i 2011 gjekk i samarbeid med AP. At AP no etter 8 år med SP vil prøve noko anna synes eg er greitt, og ikkje uventa. Eg har ikkje, slik Inger skriv, kritisert det. Det er prosessen eg har vore kritisk til.

Om ein månad startar arbeidet i det nye kommunestyret, og der vil Senterpartiet arbeide for gode løysingar til beste for bygda.

 

Kåre Dalane

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune