Linda Petersen (48) saksøker sykehuset i Arendal. Foto: Facebook
Linda Petersen (48) saksøker sykehuset i Arendal. Foto: Facebook

Saksøker sykehuset for diskriminering

Linda Petersen (51) er for tiden i rettsak mot Sørlandet Sykehus HF etter å ha fått avslag på støtte til videreutdanning

Agderposten presenterer i dag saken på sine nettsider. Stridens kjerne er at Petersen etter å ha fått avslag på lønnet videreutdanning mener seg diskriminert pga. sin alder. Linda var 48 år da hun mener seg urettmessig behandlet.

Da hun i 2014 søkte på ordningen om 80% lønn under videreutdanning til spesialsykepleier fikk hun avslag, uten begrunnelse, mens yngre ansatte fikk bevilget sine søknader.

Siden det ikke forelå noen begrunnelse for avslaget har hun valgt å gå videre med saken i rettsapparatet. Saken er av prinsipiell karakter og vil kunne danne presedens for lignende saker i fremtiden. Agderposten opplyser også om at Linda allerede har fullført sin videreutdanning, uten økonomisk støtte, og er nå offentlig godkjent intensivsykepleier. I Agderpostens artikkel får hun dessuten de beste skussmål for jobben hun gjør, så vel fra kolleger som overordnede ved sykehuset.

Til iGjerstad.no sier Linda at saken har vært svært belastende for henne, og har pågått over mange år.

- Det føles likevel godt å få belyst saken rettslig, da jeg tror det vil være viktig for mange andre i lignende situasjon, sier Linda Petersen.

Dom i saken faller i løpet av denne uka.

Les hele saken i Agderposten HER (krever abonnement)

Flere saker

Østre Agder Sparebank etablerer eierandelskapital

Glade medlemmer av GIL !

Nå får Gjerstad flerbrukshall!

Fylkestinget vedtok å igangsette et forprosjekt for utbedring av fasiliteter ved Gjerstad stasjon

Fylkestinget sa ja til igangsetting av forprosjekt på Gjerstad stasjon

Nå kan du søke om 15000 fra Drømmestipendet

Fylkespolitikerne i Høyre foreslår å bedre tilgjengeligheten ved Gjerstad stasjon

Aust-Agder Høyre foreslår tiltak på Gjerstad stasjon

Per Eskeland og Jørgen Alfsen satser stort på Brokelandsheia

Duo satser friskt på Brokelandsheia

Telefonen til Jarle Valle står ikke stille for tida...

Jarles annonse etter kjæreste "tar av" på nett

Jarle Valle (44) ønsker seg ut av ungkarstilværelsen. Det må vi jo hjelpe til med! Foto: Facebook

Jarle (44) søker kjæreste!