Slik kan området rundt Abel ungdomsskole bli, med flerbrukshall implementert i prosjektet.
Slik kan området rundt Abel ungdomsskole bli, med flerbrukshall implementert i prosjektet.

Rådmannen innstiller på bygging av flerbrukshall

Skal Gjerstad endelig få en flerbrukshall, som en av de aller  siste i fylket? Svaret får du i kommunestyremøtet førstkommende torsdag.

Mange gjersdølinger har i generasjoner kjempet for at Gjerstad skal få en idrettshall/flerbrukshall. Dermed er det naturlig nok knyttet stor spenning til hva kommunestyret bestemmer seg for neste uke, da vedtak skal gjøres i saken.

Her er rådmannens kommentarer til saken:
"Rådmannen er overbevist om at kommunestyret 18.2.16 gjorde et godt og riktig valg for å sikre et faglig sterkt skoletilbud for barn og unge i Gjerstad kommune for fremtiden. Ved dagens små klasser i barneskolen kan det være sårbart med tanke på vennskap. Det kan være bedre å sitte 10 minutter lenger på bussen hver dag, enn å gå 7 år på skolen uten å finne noen i klassen å være bestevenn med.

 

Rådmannen mener at bygging av en flerbrukshall i forbindelse med utbygging av 1-10 skole på Abel vil kunne dekke hallbehovet for en rekke idretter og ikke minst tilby gode og tidsmessige kroppsøvingslokaler for alle skoleelever i Gjerstad. En utbygging av flerbrukshall i sammenheng med utbygging av Abel skole til 1-10 skole vil innebære et betydelig løft for idretten i Gjerstad. Rådmannens vurdering er at spørsmålet om eventuell bygging av flerbrukshall i Gjerstad kommune handler om både om samfunnsutvikling, folkehelse og bostedsattraktivitet. Rådmannen mener det er hevet over tvil at en flerbrukshall ville tilføre kommunen og innbyggerne mye positivt, med betydelige ringvirkninger for folkehelse og trivsel.

 

Tilgjengelighet på idretts-/flerbrukshall kan være med på å styrke Gjerstad kommunes attraktivitet som bokommune i et lengre tidsperspektiv. Det er kun Gjerstad kommune og Bykle kommune i Aust-Agder som ikke har idrettshall. Bykle har til sammenligning et folketall på 952 og flere andre kultur- og idrettsbygg med tilbud til både fastboende og gjester. I Gjerstad er det som kjent et særdeles aktivt idrettsmiljø, som i mange år har hatt planer og ønsker om å få til en idrettshall. Rådmannen har stor forståelse for at en flerbrukshall er etterlengtet i idrettsmiljøet. Rådmannen mener også at de unges stemme i Gjerstad bør bli hørt, og minner om at Ungdomsrådet ved flere anledninger har understreket at en flerbrukshall vil være viktig for barn og unge i kommunen, ikke minst ble dette fremhevet fra ungdommene i budsjettmøtet med kommunestyret i juni 2017. Rådmannen mener det er relevant å trekke fram at UngDataundersøkelsen viser at mange unge i Gjerstad er lite fysisk aktive, og det arbeides med å øke aktivitetsnivået blant barn og unge, blant annet gjennom prosjektet “Ung Aktiv”.

 

Avslutningsvis vil rådmannen bemerke at utredningen av fremtidig skolestruktur med høringsuttalelser peker på noen utfordringer med tilstrekkelig gymsalkapasitet for å drive kroppsøving med tilstrekkelig mange elevgrupper samtidig. Dersom kommunestyret ikke skulle vedta å bygge idrettshall/flerbrukshall av slik størrelse som det er innhentet anbud på, bør 19 kommunestyret gi rådmannen i oppdrag å raskt foreta utredning av ulike alternativer for minimumsutvidelse av eksisterende kroppsøvingsfasiliteter for å sikre 1-10 skolens behov uten å bygge stor flerbrukshall, med deretter påfølgende anbudsutlysing. Den minste “liten flerbrukshall” som kan oppnå tilskudd via spillemidler må ha en aktivitetsflate på 16x24 mtr = 384 m2. I tillegg kommer areal til garderober, dusjer, lager, teknisk rom m.v. Spillemidler for en hall av denne størrelse vil normalt utgjøre kr 4.000.000, og en slik hall er så vidt noe større enn dagens gymsal på Abel skole. Et eventuelt utredningsarbeid og anbudsinnhenting på en slik mindre hall må i så fall gå parallelt med oppstart av byggearbeider på vedtatt barneskole."

 

Ikke anledning til "omkamp" om skolestruktur
Rådmannen presiserer i saksutredningen at saken gjelder ikke om det skal gjøres endringer i skolestrukturen i Gjerstad kommune, det er allerede vedtatt i kommunestyret 18. februar 2016.

Gjerstad kommunestyre vedtok i 18.02.16 endring i skolestrukturen i Gjerstad henhold til den foretatte skolestrukturutredningens alternativ 5b, 1-10 skole på Abel. Det første punkt i saken som fremlegges til kommunestyrets beslutning nå er den formelle bekreftelse på at Gjerstad kommune inngår totalentreprisekontrakt for bygging av barneskolebygg med entreprenør Skanska AS for realisering av 1-10 skole på Abel.

Det neste spørsmålet som er til behandling i denne saken er eventuell bygging av flerbrukshall i tilknytning til 1-10 skolen, Abel barne- og ungdomsskole.
 

 For flere detaljer om denne og øvrige kommunestyresaker til behandling 23. november, last ned komplett saksliste HER

Flere saker

Skolene begynner igjen mandag 20. august

Per Vetle Kals på seremoniplass etter dagens NM-sølv for stallansatte

Sølv til Per Vetle Kals i NM for stallansatte

Soten vant med Per Vetle Kals i sulkyen

Per Vetle Kals på andreplass i NM før siste løp

Per Vetle Kals. Foto: Hesteguiden.com

Kan toppe suksessår med NM-tittel

Garli Moe Garlin vant på Bjerke onsdag

The Double for Tor Martin

Moe Tyr var suveren i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane

Moe Tyr med full kontroll på Bjerke travbane

Fra Brokelandsheiadagene 2016. Foto. Smeland Media

Flere nye utstillere til årets folkefest på heia

Per Vetle Kals med dobbeltseier i kveld

Per Vetle herjet på Sørlandet Travpark søndag