Utomhusplanen ved nye Abel skole er full av detaljer og kreative løsninger.
Utomhusplanen ved nye Abel skole er full av detaljer og kreative løsninger.

Politikerne ble imponert over utomhusplan på Abel

Formannskapet fikk tirsdag presentert skisse over utomhusplanen rundt den nye storskolen på Sunde.

Det meste begynner å komme på plass med både skolebygg og flerbrukshall, og fremdriften ser ut til å gå som planlagt. Skole og hall skal etter planen overleveres kommunen 1. juli i år.

Tirsdag kveld fikk formannskapet se hvordan det vil bli på utsiden av skolen, både med beplantning, områder med asfaltdekke og leke-/fritidsområder for barne- og ungdomsskolen. 

Skanska har kontrakten på skolebygget og vil stå for utviklingen av utearealet rundt skolen. Formannskapet ble tydelig imponert over hvordan det hele vil fremstå når alt er klart. SFO og barneskoletrinnet vil få en egen lekeplass på den indre siden av det nye skolebygget, der de minste elevene også har sin inngang til skolen. Her vil det bli en egen lekepark med mange ulike tilpassede lekeapparater, sandkasse og til og med en egen frukt- og grønnsakshage.

På forsiden av de to skolebyggene vil det bli opprettet en grillplass/lekeplass med utescene og overbygg, for aktiviteter av mange slag. Denne plassen vil kunne islegges på vinteren, til bruk for ulike is-aktiviteter. Ved siden av denne vil det bli bygget et parkområde med gressvoller i ulike høyder, der elevene både kan leke og slappe av sammen. Bak skolen, retning E18, legges det opp til en egen aktivitetspark, med sandvolleyballbane, 60m løpebane m.m.. Her vil det også bli mulig å kjøre opp skiløyper på vinterstid. En god del av fasilitetene planlegges delfiansiert ved hjelp av nye tippemidler. 

De politikerne som tidligere har uttrykt skepsis til utearealet rundt den nye skolen ble i stor grad beroliget etter tirsdagens presentasjon fra kommunens prosjektleder, Tom Jacobsen. Dette blir et både romslig og spennende uteareale for både små og litt større elever. 

Økonomi
Formannskapet ble også informert om den økonomiske statusen for det omfattende prosjektet. Det har i prosessen dukket opp noen uforutsette omstendigheter som har medført ekstrakostnader. Ikke minst har nye forskrifter, der krav om fjerning av forurensninger i grunnen har bidratt til kostnader som var umulige å forskuttere. Hele 70 lastebillass har måttet fraktes til avfallsanlegget Heftingdalen i Arendal grunnet forskriftsendringen. Totalt beløper de uforutsette kostnadene seg til ca. 2 mill. kroner. Kommunestyret vil derfor få en sak på bordet om å øke rammen for prosjektet tilsvarende.

Politikerne ble ellers informert om at både skole og hall er bygget så nøkternt som mulig. Ikke minst pga. at marginene i budsjettrammene for  skolebygg og flerbrukshall kun var 2 millioner, mot 8 millioner da ungdomsskolen ble bygget. Bortsett fra de uforutsette kostnadene viser prognosene et avvik på kun 150 000 kroner, (1,7 promille) fra det politisk vedtatte totalbudsjettet. Det er nærmest umulig å komme nærmere enn dette, og administrasjonen fortjener derfor honnør for god budsjettdisiplin. 
 

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad