Astrid Haugen Gustavson og Tom Jacobsen er klare for besøk av bygdas innbyggere.
Astrid Haugen Gustavson og Tom Jacobsen er klare for besøk av bygdas innbyggere.

På tilbudssiden for Gjerstads innbyggere

Gjerstad kommune har nylig etablert et eget innbyggertorg på kommunehuset.

De siste årene har tilgangen for publikum til kommunehuset nok blitt oppfattet som ikke veldig publikumsvennlig. Den publikumsrettede virksomheten har i takt med andre tjenester i kommunen blitt offer for nedskjæringer. Dette har bl.a. resultert reduserte sentralbordtjenester og begrensede åpningstider. 
 

Nå har imidlertid kommunens administrasjon gjort et grep som synes svært fornuftig. I 2. etasje på kommunehuset er nå inngangsdøren åpen for publikum alle hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00. Her vil du treffe Astrid Haugen Gustavson og Tom Jacobsen, begge fra teknisk enhet, som vil kunne gi deg svar på det meste innen byggesak, utleie av lokaler og kommuneale bolig- og næringstomter. Begge har lang erfaring og kunnskap om det aller meste innenfor kommunal drift og kan sikkert også svare på en rekke spørsmål enn det de driver med til daglig.

 

Av og til er det kanskje vanskelig å vite hvem i kommunen som har ansvaret for de ulike kommunale tjenestene. Astrid og Tom på innbyggertorget kan bistå med å henvise til riktig person for det du måtte ha spørsmål om. 
 

For alle som har en gründer i magen og lurer på spørsmål om etableringer av næringsvirksomhet i kommunen er veien fra innbyggertorget kort til kontoret til kommunens næringssjef, som kan bistå med gode råd og tips til å realisere gode forretningsidéer. Dette gjelder også bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet eller gjøre omstruktureringer. Næringssjefen kan også hjelpe til med søknadsprosessen for økonomisk støtte via det regionale næringsfondet.

Et kommunalt innbyggertorg er et riktig positivt tiltak som kommunen fortjener ros for. Selv om det er mulig å finne mye informasjon via kommunens nettsider kan det i blant være nyttig med en dialog med levende mennesker, ikke kun med en blodfattig datamaskin.

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune