Agder fylkeskommunes nye våpenskjold.
Agder fylkeskommunes nye våpenskjold.

Østregionen ligger an til 5 plasser i det nye fylkestinget

Det nye Agder fylkesting skal velges i september. 596 personer stiller til valg, fordelt på 15 valglister, og det skal velges inn totalt 49 representanter.

Av de 596 listekandidatene er 47 personer bosatt i østregionen (Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad).  

Basert på siste tilgjengelige meningsmåling fra landsdelen i mars 2019 ligger det an til at 5 personer fra østregionen vil få plass i det nye fylkestinget.  I følge målingen blir mandatfordelingen i Agder fylkesting slik:

 • Arbeiderpartiet - 12
 • Høyre - 11
 • Kristelig folkeparti - 7
 • Fremskrittspartiet - 6
 • Senterpartiet - 4
 • Miljøpartiet De Grønne - 2
 • Rødt - 2
 • Sosialistisk Venstreparti - 2
 • Andre - 2
 • Venstre - 1

Andre = Demokratene, Helsepartiet, Partiet De Kristne, Piratpartiet.

Slår målingen til vil det bli et borgerlig flertall i det nye fylkestinget.

Basert på listeplasseringene i de ulike partiene ligger følgende an til en fast plass i Agder fylkesting etter høstens valg:
 

 • Dag Eide, Tvedestrand (A)
 • Venke Anny Nes, Vegårshei (A)
 • Jon-Olav Strand, Risør (KrF)
 • Rune Hagestrand, Gjerstad (H)
 • Knut Henning Thygesen, Risør (R).

Dette er de 47 kandidatene fra østregionen som stiller til valg til fylkestinget. 

Venstre:
  7. Line Mørck, Tvedestrand
16. Stian Lund, Risør
21. Anne Cathrine Høyesen Hall, Tvedestrand
22. Dag Jørgen Hveem, Risør
40. June Marcussen, Tvedestrand
54. Sara Sægrov Ruud, Risør

Høyre:
 9. Rune Hagestrand, Gjerstad
18. Carolina Mathilde Moland, Vegårshei
21. Arne Guddal, Tvedestrand
31. Marianne Landaas, Tvedestrand
34. Birger Eggen, Tvedestrand
40. Dag Oddvar Gjesteby, Risør
 

Arbeiderpartiet:
 4. Dag Eide, Tvedestrand
 9. Venke Anny Nes, Vegårshei
17. Eva Nilsen, Risør
19. Britt Halvorsen Ufsvatn, Åmli
31. Ragni Macqeen Leifson, Risør
39. Kirsten Lorenz Hegland, Tvedestrand
46. Reidar Saga, Åmli
 

Senterpartiet:
 7. Morten Foss, Tvedestrand
11. Kirsten Helen Myren, Vegårshei
16. Knut Erik Ulltveit, Gjerstad
21. Ragnhild Dietrichson, Risør
25. Margit Smeland, Åmli
41. Tone Vestøl Bråten, Gjerstad
48. Tellef Olstad, Åmli
53. Regine Olimstad, Vegårshei
 

Kristelig folkeparti:
 6. Jon-Olav Strand, Risør
14. Camilla Saga, Vegårshei
37. Sveinung Seljås, Åmli
43. Kjetil Torp, Vegårshei
 

Fremskrittspartiet:
11. Magnus Stø Kittelsen, Risør
25. Halvard Skaaland, Gjerstad

Rødt:
2. Knut Henning Thygesen, Risør
4. Kristian Engenes Pedersen, Åmli
27. Toini Garnes, Tvedestrand
34. John Einar Hobber, Gjerstad
39. Kari Helene Vibe, Risør
40. Tore Andreas Kinck Johnsen, Tvedestrand
41. Anne Torun Engenes, Åmli
 

Miljøpartiet De Grønne
15. Åsta Mare Evensberget, Tvedestrand
21. Helge Værland, Risør
22. Ingeborg Marcussen Hübertz, Tvedestrand

Liberalistene:
10. Karine Uppstad Mac Donald, Risør

Pensjonistpartiet:
 4. Harald Alsvik, Tvedestrand
11. Anders Bakken, Vegårshei

Følgende partier har ingen kandidater fra østregionen:

 • Sosialistisk Venstreparti
 • Demokratene
 • Helsepartiet
 • Partiet De Kristne
 • Piratpartiet

Se komplette valglister hos Agderposten 

Flere saker

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier