Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.
Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Generalforsamlingen i Østre Agder Sparebank behandlet årsmelding og regnskap for 2018 i sitt møte torsdag 21. mars. Resultatet er mangedoblet fra året før.

Etter det første hele året som fusjonert bank, leverer Østre Agder Sparebank i 2018 et resultat før skatt på 23,8 millioner kroner, (mot 4,54 millioner i 2017). Årets overskudd etter skatt ble på 19,4 millioner kroner, (mot 3,3 millioner i 2017). Dette betyr også at alle som deltok i bankens emisjon tidlig i 2018 vil få utbetalt utbytte på sin investering med kr. 6,47 pr. egenkapitalbevis. (se nederst i saken). 

Det sterke resultatet kommer som en følge av god og effektiv bankdrift, stabil kundemasse og en jevn tilstrømming av nye kunder. Dette har bidratt til vekst innenfor alle bankens forretningsområder. Resultatet preges også av økt rentenetto, reduserte kostnader, redusert mislighold, høy innskuddsdekning og positiv utvikling ren kjernekapital melder banksjef Nina Holte i en pressemelding torsdag kveld.
 

Av årets overskudd blir 2,6 millioner kroner utbetalt i utbytte,  mens 16,8 millioner kroner blir overført til bankens fond.
 

Østre Agder Sparebank har med årets resultat ytterligere styrket sin posisjon som lokalbank.
Banken ønsker å være tilgjengelig for kundene, både via gode digitale løsninger (som mobilbanken), samt ved å tilby personlig rådgivning. Derfor satser banken mye på å være til stede med rådgivningskontorer i Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

- At banken vokser og gjør det så bra er et resultat av mange flinke  medarbeidere som hver eneste dag er opptatt av å finne gode løsninger for kundene. Det er viktig for oss å være til stede med personlig service og rådgivning, og vi vil gjerne bistå kundene våre i å ta gode økonomiske valg og lage planer slik at kunden kan virkeliggjøre fremtidsdrømmene sine sier  banksjef Nina Holte. Vi ønsker å være et livslangt førstevalg for kundene våre understreker banksjefen

Banken og lokalsamfunnet
- Det betyr mye for oss å være en lokalbank som tar alle beslutningene på eget hus. Gjennom lokal tilstedeværelse i 134 år har banken gitt mange og verdifulle bidrag tilbake til lokalmiljøene. Banken legger stor vekt på kunne bidra med støtte  til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de 4 kommunene hvor banken er til stede med kontorer. Mange frivillige lag og foreninger mottar hvert år økonomisk støtte, og banken sponser unge talenter, idrettslag, musikkorps, 4H-klubber, fattigdomsprosjekt, konserter, kulturarrangementer  osv. sier banksjefen.

 

I 2018 har banken bl.a. støttet følgende tiltak /organisasjoner:

GJERSTAD:
Gjerstad Idrettslag, Gjerstad Trialklubb, Gjerstad Jeger og fiskerforening, Abelsenteret, Gjerstad 4H, Gjerstad skolekorps, Felle og omegn Tempoklubb, Gjerstad LIVE, Idrettstalenter (5 stk), MOT, Gjerstad pensjonistforening, Brokelandsheiadagene, Stokkefest.
VEGÅRSHEI:
Vegårshei Idrettslag, Vegårshei Ski- og Aktivitets senter, Ni-TO, Vegårshei Bygdetun, Vegårshei 4H, Vegårshei Jeger og fiskerforening, Vegårshei skolekorps, Firestarter, Vegår Vocale, Vegårshei skytterlag, Vegårsheidagen, Stokkefest
RISØR:
Risør Festuke, Risør Kammermusikkfest, Risør Håndballklubb, Hope IL, Risør Musikkorps, Risør By, Julejam, Arrangement for russen
TVEDESTRAND:
Tvedestrand Musikkorps, Tvedestrand Fotbalklubb, Håndballag for funksjonshemmede, Feragen-jubiléet, Støtte til orgel i Dypvåg kirke, Vårmarked, Uke 9, Arrangement for russen

 

- Gode resultater er viktig for banken, og helt avgjørende for at Østre Agder Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokalbank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen sier banksjef  Nina Holte.

Attraktivt å investere i banken
Banken har i løpet av 2018 gjennomført en egenkapitalbevisemisjon som ble kraftig overtegnet. – Interessen for å være eier i Østre Agder Sparebank var enda større enn vi hadde forventet. I emisjonen våren 2018 hadde vi satt et tak på 40 millioner kroner, men banken opplevde en overtegning på hele 42 %. Dette ga oss over 150 nye eiere, som til sammen har bidratt med 40 millioner kroner i ny egenkapital. Banken har en intensjon om å betale et godt og konkurransedyktig utbytte til våre eiere, noe regnskapet for 2018 viser at banken lykkes med.

Utbytte på 6,47 kroner pr. egenkapitalbevis 
Etter forslag fra styret har generalforsamlingen vedtatt å utbetale et utbytte på 6,47 kroner pr. egenkapitalbevis. Utbyttet til egenkapitalbeviseierne er basert på 297 dager (ikke et helt år, siden egenkapitalbevisemisjonen ble iverksatt medio mars 2018). Utbetalingsdato er satt til 2. april 2019.

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad