Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 9

Skolens ferie påvirker møtefrekvensen både lokalt og regionalt, så uka som har gått var forholdsvis rolig. Kommunestyret ble også avlyst fordi det var få saker og ingen av dem hastet. Neste kommunestyremøte er 23.mars.

Ungdomsråd

Som sikkert flere av dere har lest om i Aust Agder blad så har vi nå fått et Ungdomsråd i Gjerstad. Det består av 7 faste representanter og 3 vararepresentanter, alle valgt fra 8., 9. og 10. klasse. Videregående skole blir representert fra neste år. De har nå konstituert seg og valgt leder og nestleder og de skal få god opplæring av en profesjonell kursholder fra KS (Kommunenes sentralforbund).

Jeg er imponert over engasjementet og kunnskapen til ungdommene og gleder meg veldig til å samarbeide med dem. De har også talerett i kommunestyret.

Næringsutvikling

Tirsdag har vi møte i næringsutvalget og siste innspurt i vårt merkevareprosjekt.

Det har vært et sterkt fokus på arbeid med næringsutvikling i denne perioden.

Vi er heldige som har lokale gründere som står på for å skape vekst, utvikling og viktige arbeidsplasser i bygda. At vi nå har en næringssjef i kommunen som arbeider aktivt med tilrettelegging for nyetablerere og oppfølging av disse er av uvurderlig betydning.

Kommunen og næringslivet arbeider med flere nye og interessante næringsprosjekt som vil gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad.

Ordførerens time

Det er viktig for meg som ordfører å være tilgjengelig og ha god kontakt med innbyggerne i bygda. 

Jeg vil derfor innføre " Ordførerens time" på biblioteket. Jeg tar med ei kanne kaffe og håper folk kommer innom for en "skroll". Her er det mulig å ta opp store og små ting du måtte ønske å snakke med ordføreren om.

For å treffe flest mulig vil jeg være der på litt ulike klokkeslett, noen ganger på dagtid andre ganger på kveldstid.

Første gang blir onsdag 1. mars kl. 13.00 - 14.00

Minner også om at de er Språkkafe’ på biblioteket på tirsdag 28. februar kl 18.30 -19.30.

Ta med deg en venn og møt opp!

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder og i Regionalt næringsfond. Begge avholdes på Vegårshei.

På dagsorden i styremøte står blant annet: 

  • Orientering om forskningsprosjektet Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive og målrettede tjenester for levekårsutsatte familier.

  • Vi skal diskutere om vi skal etablere et systematisk registreringssystem for bruken av KØH-tilbudet. ( Kommunal øyeblikkelig hjelp).

  • Behandling av årsmelding og regnskap for 2016.

Ønsker dere en fin helg og en god ny uke!

 

Inger

Flere saker

Faksimile fra AAB i juli 2009. Foto: Svein Walstad.

Abelseminaret feirer 10-årsjubileum

Joachim Aanonsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad.

- Det skal bli mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad

Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Svar til John H. Johansen (Ap)

Musikanter i Gjerstad skolekorps. Arkivfoto.

Gjerstad skolekorps trenger flere medlemmer

Det ble 4. og 5.plass på de to stallkompisene i NM for stallansatte. Foto: Richard Ekhaugen.

Per Vetle ble nr. 4 i NM for stallansatte

Østre Agder Sparebank går så det suser. Her representert ved banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk.

Leverer overskudd på 17 millioner i første halvår 2019

Hanne Charlotte Paulsen spiller og synger på Bankplassen fredag 30. august. Foto: Privat.

Konsert med Hanne Charlotte Paulsen på Bankplassen

Stine Birkeland og Per Vetle Kals er kollegaer på stallen til Øystein Tjomsland i Kr.sand. Foto: Richard Ekhaugen.

Stallkollegaene kjemper om NM-tittelen