Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 9

Skolens ferie påvirker møtefrekvensen både lokalt og regionalt, så uka som har gått var forholdsvis rolig. Kommunestyret ble også avlyst fordi det var få saker og ingen av dem hastet. Neste kommunestyremøte er 23.mars.

Ungdomsråd

Som sikkert flere av dere har lest om i Aust Agder blad så har vi nå fått et Ungdomsråd i Gjerstad. Det består av 7 faste representanter og 3 vararepresentanter, alle valgt fra 8., 9. og 10. klasse. Videregående skole blir representert fra neste år. De har nå konstituert seg og valgt leder og nestleder og de skal få god opplæring av en profesjonell kursholder fra KS (Kommunenes sentralforbund).

Jeg er imponert over engasjementet og kunnskapen til ungdommene og gleder meg veldig til å samarbeide med dem. De har også talerett i kommunestyret.

Næringsutvikling

Tirsdag har vi møte i næringsutvalget og siste innspurt i vårt merkevareprosjekt.

Det har vært et sterkt fokus på arbeid med næringsutvikling i denne perioden.

Vi er heldige som har lokale gründere som står på for å skape vekst, utvikling og viktige arbeidsplasser i bygda. At vi nå har en næringssjef i kommunen som arbeider aktivt med tilrettelegging for nyetablerere og oppfølging av disse er av uvurderlig betydning.

Kommunen og næringslivet arbeider med flere nye og interessante næringsprosjekt som vil gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad.

Ordførerens time

Det er viktig for meg som ordfører å være tilgjengelig og ha god kontakt med innbyggerne i bygda. 

Jeg vil derfor innføre " Ordførerens time" på biblioteket. Jeg tar med ei kanne kaffe og håper folk kommer innom for en "skroll". Her er det mulig å ta opp store og små ting du måtte ønske å snakke med ordføreren om.

For å treffe flest mulig vil jeg være der på litt ulike klokkeslett, noen ganger på dagtid andre ganger på kveldstid.

Første gang blir onsdag 1. mars kl. 13.00 - 14.00

Minner også om at de er Språkkafe’ på biblioteket på tirsdag 28. februar kl 18.30 -19.30.

Ta med deg en venn og møt opp!

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder og i Regionalt næringsfond. Begge avholdes på Vegårshei.

På dagsorden i styremøte står blant annet: 

  • Orientering om forskningsprosjektet Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive og målrettede tjenester for levekårsutsatte familier.

  • Vi skal diskutere om vi skal etablere et systematisk registreringssystem for bruken av KØH-tilbudet. ( Kommunal øyeblikkelig hjelp).

  • Behandling av årsmelding og regnskap for 2016.

Ønsker dere en fin helg og en god ny uke!

 

Inger

Flere saker

Vegår Vocale. Foto: Facebook

Adventskonsert med Vegår Vocale i Gjerstad kirke

Emil Solli-Tangen kommer på besøk til Gjerstad kirke 14. desember. Foto: Facebok.

Synger julen inn i Gjerstad kirke

Den respekterte travprofilen Bo Eklöf trekker frem 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad som den eleven som har gjort størst inntrykk på ham under sin tid som lærer på travgymnasiet Wången. Foto: Hesteguiden.com.

Per Vetle fremheves av svensk travprofil

Morten Presthagen tror ikke Brokelandsheia vil være like fristende å etablere seg på om E18 flyttes.

- Ja, vi ønsker selvsagt å beholde E18 gjennom Brokelandsheia!

Alle barn i bygda kan glede seg til juleverksted på Fjelltun 2. desember. Illustrasjonsfoto.

Velkommen til juleverksted på Fjelltun

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 46

Kommunen ønsker å bidra til hjelp for barn og unge i forbindelse med årets julehøytid. Illustrasjonsfoto.

Ønsker å støtte vanskeligstilte barn og unge til jul

OGRAS fra Romsdalen/Oslo rocker Gjerstad LIVE inn i lørdagsnatta 15. juni 2019

OGRAS blir finaleband på Gjerstad LIVE