Ordførerens uke 7
Ordførerens uke 7

Ordførerens uke 7

Mandag

- starter med kontordag

På kveldstid er det møte i gruppa som jobber med merkevarebygging av Gjerstad.

Det har vært et spennende og utfordrende arbeid der mange kreative og positive mennesker har deltatt. Det er utrolig nyttig å ha med engasjerte bygdefolk som kanskje har et litt annet fokus enn oss som til daglig er en del av det politiske eller administrative miljøet på kommunehuset.

Vi nærmer oss slutten på prosjektet og er nå i fasen der vi skal komme med konkrete tiltak.  Jeg har tro på at vi gjennom denne strategien vil gi Gjerstad et løft og bli mer synlig for «verden» utenfor. Dette vil dere få høre- og se mer om senere.

Tirsdag

På tirsdag skal den nedsatte styringsgruppa for forprosjektet med bygging av 1-10 skole ha møte. Vi skal også ha møte både i administrasjonsutvalget og formannskapet, denne gang med fjøset til varaordføreren som møtelokale.

Landbruket er en viktig del av næringslivet i bygda og er i tillegg en viktig faktor for trivsel og levende bygder. Det er flott å se at flere unge satser friskt på gårdsbruk i Gjerstad. Varaordfører Knut Erik Ulltveit vil gi formannskapet en kort orientering om det han driver med. I fjøset på Ulltveit foregår nå kalvingen for fullt, så det blir spennende å se om formannskapet får med seg en fødsel i møtet!

Planen er å flytte noen formannskapsmøter ut til andre arenaer enn de kommunale møterommene. Dersom noen bedrifter, foreninger eller andre har lokaler som egner seg til et møte, så kommer vi gjerne på besøk. Dette er en fin måte å få enda bedre innblikk i hva som rører seg i bygda.

I formannskapet skal vi bl.a. behandle en konsesjonssak.

Vi har også en sak om Kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder i Gjerstad
Klima- og miljødepartementet har en målsetning om at alle kommuner skal foreta en slik kartlegging og verdsetting innen utgangen av 2018. De har i år lyst ut 7 millioner kroner til formålet.  Gjerstad kommune har allerede signalisert at vi ønsker en slik kartlegging. Rådmannen skriver i saken at hun ser dette arbeidet som et positivt bidrag i kommunens overordnede målsetninger og arbeid med folkehelse i kommunen og anbefaler at det at det gis klarsignal om å sende inn søknad om midler for kommunen.

Jeg er ganske sikker på at formannskapet vil være enig i dette. Vi skal også oppnevne årets 17. mai komite, og vi har to drøftesaker.

Fredag

Fag- og svennebrevutdelingen 2017

Fredag inviterer Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med håndverkerforeningene i Arendal, Lillesand og Grimstad til utdeling av fag- og svennebrev for alle som avla prøve i Aust-Agder i 2016.Dette foregår i Arendal kulturhus. Det er flere fra Gjerstad som skal få sitt fagbrev.Det vil også bli utdeling av priser til «årets instruktør», «årets lærling» og «årets lærebedrift».Tore Solstad på Eurospar Brokelandsheia er nominert til to av disse prisene, så dette blir ekstra spennende.

Vi heier på Tore og gratulerer alle de andre med vel gjennomført!

 

Ønsker dere alle en riktig fin helg og ei god ny uke!

Inger

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad