Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 49 og 50

Uke 49 er allerede godt i gang og jeg skriver litt om det som har vært og det som kommer.

Uke 49

E-18 Interkommunalt samarbeid
Tirsdag var  det møte i det interkommunale samarbeidet om utbyggingen av nye E-18. Det har vært utrolig nyttig å samarbeide med de andre kommunene om dette prosjektet og styret har bestemt at vi ønsker å videreføre det samarbeidet i den fasen vi nå går inn i. Vi må nå så raskt som mulig komme i gang med reguleringsarbeidet i alle kommunene. Vi kommer heller ikke utenom bomfinansiering og dette er en stor sak alle må bli enige i. – Hvor en bomstasjon fysisk skal plasseres i vårt distrikt, må behandles og vedtas i de respektive kommunestyrene.

Veien gjennom Gjerstad er den siste strekningen som vil bli bygd ut. Det skaper som kjent utfordringer fordi et ganske stort område på Brokelandsheia vil bli båndlagt i noen år framover.
Jeg er derfor glad for at Nye Veier har møtt oss med forståelse og vil se på muligheter til å smale inn korridoren slik at vi fortsatt kan drive næringsutvikling på Brokelandsheia i årene før veien kommer.

 

Bedriftsbesøk
I dag har næringssjefen og jeg vært på bedriftsbesøk hos Frk. Melie. Vi er heldige som har noen som tør satse på butikker på Brokelandsheia. Jeg vil minne dere alle på hvor viktig det er at vi bruker det lokale tilbudet. Mange klesbutikker merker den store endringen i våre handlevaner. Mye blir kjøpt på nett og mange oppsøker store kjøpesenter når de skal handle. Men vi kan faktisk få veldig mye av det lokalt. Så min oppfordring til dere alle er å prøve Gjerstad først!
 

Etikkmøte
KS (kommunenes organisasjon) har et eget etikkutvalg og torsdag har de invitert ordførere og rådmenn i Agder til et møte rundt temaet. Der skal vi få høre mer om hva som er etikkutvalgets oppgaver og hvordan de kan bidra i etikkarbeidet i kommunene. Det skal blant annet handle mye om hvordan vi best kan håndtere utfordringene  med sosiale medier. De er kommet for å bli og det gir en unik mulighet for dialog mellom folkevalgte og innbyggere. Samtidig har det blitt en arena for å spre hatefulle ytringer, trusler og falske nyheter. Da kan det også bli en trussel for demokratiet. Hvordan håndtere dette, og hva kan gjøres for å hindre det?

 

Uke 50

Generalforsamling Abelsenteret.

Tirsdag er det generalforsamling i Abelsenteret. Styret i stiftelsen Abelsenteret jobber for fortsatt aktiv drift og har spesielt fokus på Abelseminaret og samarbeid med skolene i Gjerstad og Risør. Dette er av stor verdi for for å stimulere til økt fokus og interesse for realfag. De har også andre faste aktiviteter bl.a. temakvelder som er åpne for alle. Det er også en del besøkende som ønsker å se utstillingen, spesielt på sommeren og under Brokelandsheiadagene.

Kommunestyre
Torsdag 12. er det kommunestyremøte der neste års budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene skal vedtas. Og tradisjonen tro, etter møtet samles kommunestyret og inviterte gjester til en hyggelig juleavslutning i andre etasje på Almuestaua. Husk at dere kan følge kommunestyret direkte via Web-tv på nett.

 

Styremøte i Østre Agder regionråd
Fredag er det styremøte i regionrådet, denne gangen i Gjerstad. Saksliste for møte er i skrivende stund ikke kommet.

Julebord 
Fredag kveld er det julebord for alle ansatte i Gjerstad kommune. Det er alltid hyggelig og jeg håper mange ansatte har lyst og mulighet til å være med. Det er en liten og vel fortjent  påskjønnelse til våre dyktige ansatte.

 

Ha en fortsatt fin uke og en riktig god helg!

 

Inger

 

Flere saker

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune

Kommunestyret vedtok retningsliinjer for kommunalt koronatilskudd

Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.

Fikk ikke medhold - krever lovlighetskontroll