Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 48

Da er vi godt i gang med en ny kommunestyreperiode og jeg skal prøve å komme med en ukentlig oppdatering på noe av det ordføreren driver med.

 

Dagskonferanse Folkehelseprogrammet Agder
Uka startet med en dagskonferanse i Kristiansand.
Agder-fylkene ble valgt ut som programfylke i "Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027". En satsning for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. I Agder er det søkt om en 5-årig satsning med tilskudd fra Helsedirektoratet, fra 2017-2021. Dette skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid
Levekårsutfordringene er kjent og en stor andel barn og unge på Agder har dårlig psykisk helse.

 

Det ble valgt fire større prosjektsatsninger i Agder;

  • Bedre tverrfaglig innsats i folkehelsearbeidet.
  • På felles vei - Helsefremmende barnehager og skoler.
  • Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse.
  • Sosiale nettverk og sosiale medier - Lokalt rusforebyggende arbeid.

Gjerstad kommune deltar i to av disse prosjektene « Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) og «Helsefremmende barnehager og skoler». Det var interessant å høre om arbeidet som blir gjort og det er helt klart at man  vil se positive resultater av dette arbeidet.

 

Administrasjonsutvalg, Formannskap og Planutvalg.
I møtene i kveld skal vi bl.a. vedta Gjerstad kommunes Energi, - og klimaplan 2020-2023.

Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan 2020 står også på dagsorden, men det skal vi jobbe med fram til endelig vedtak i kommunestyret 12. desember.

 

Bedriftsbesøk
Næringssjefen og jeg er med jevne mellomrom på bedriftsbesøk og i morgen står et besøk hos et byggefirma for tur.
Selv om næringssjefen har god kontakt med næringslivet er det viktig at også ordfører følger med på hva som rører seg. Det er alltid hyggelig å komme ut på besøk og jeg er imponert over hvor mange dyktige næringsdrivende vi har i bygda. Alle disse, stor og små, er av stor betydning for Gjerstad og det er viktig at de skal oppleve Gjerstad kommune som en god og aktiv medspiller.

 

Veimøte
Onsdag kl 18.00 blir det et nytt informasjonsmøte med Nye Veier angående ny E-18.  Dette møtet er først og fremst beregnet for de som bor innenfor den vedtatte planområdet og som blir direkte berørt av veien.
Det er nødvendig at de får informasjon om hvilke rettigheter og muligheter det har. Nøyaktig hvor veien skal ligge vet vi først etter reguleringsplanen er ferdig.
 

Eiermøte Agder energi
Onsdag og torsdag er det eiermøte i Agder Energi, på Hovden. Dette deltar varaordfører på.

Tenning av julegrana på Brokelandsheia.
Tradisjonen tro har ordfører fått i oppdrag å tenne julegrana på Brokelandsheia.  Det skjer torsdag kl 17.00.
 

Festaften med Fylkeskommunen
Onsdag kveld inviterer Aust Agder Fylkeskommune på festaften i Arendal kulturhus der det bl.a blir underholdning ved Kirsten Bråten Berg, Jonas Alaska og ikke minst «vår egen» Knut Magne Valle.

 

Vielse
Fredag skal jeg ha en vielse. Det er alltid et hyggelig oppdrag. Dette er den 6. vielsen etter ordningen ble innført.

 

Adventskonsert og julegrantenning.
Også i år har kommunen og Gjerstad menighet et samarbeid om et lite arrangement 1. søndagen i advent, kl 16.00 i kirka.
Det blir først konsert i kirka, etterfulgt av tenning av julegrana. Det blir servert gløgg og pepperkaker og nissen kommer med litt godt til barna.

Håper vi sees!

 

Jeg ønsker alle ei fortsatt god uke!
 

Inger

Flere saker

Velger man 4H-prosjektoppgaven "Natur" kan man glede seg til mye moro ute i skog og mark.

Nytt år i 4H - en klubb for hele kommunen

Viktig kurs for jegere i Gjerstad

Her er gjengen fra Gjerstad ved kongestatuen i Holmenkollen. Foto: Ånon Ausland.

Søndagens resultater i Oslo skifestival

Det er folksomt i Holmenkollen under Oslo skifestival

Resultater fra Oslo skifestival 2020

Det er folksomt under Brokelandsheiadagene. Her fra markedet i 2019.

Nær fullbooket på Brokelandsheia

Åse Johnsen Trydal i RTA. Foto: Marcus Aanonsen / iRisør.no

Gjør søppeltømmingen lettere med ny app

Endre De Bartolo tok en flott 2. plass i søndagens sprintrenn. Foto: GIL

Helgens resultater i skiskyting

Den nye E18 vil spare tid, men dette har sin pris for bilistene.

Gjersdølinger må betale bompenger i øst og vest