Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 48

Formannskap og administrasjonsutvalg
I formannskapet på tirsdag er hovedsaken handlingsprogram 2019-2022 og årsplan for 2019. Det er alltid en krevende øvelse å lage budsjett. Det er mye vi hadde ønsket å gjøre men handlingsrommet er dessverre meget begrenset. Likevel er jeg trygg på at vi skal klare å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Vi er enige om at Pleie- og omsorgstjenesten må styrkes, da den antakelig har vært underbudsjettert i noen år. Jeg håper også vi kan få til to inntak i barnehagen da jeg vet at det er et behov som er etterlyst fra foreldre.  Budsjettet vedtas endelig i kommunestyret den 13. desember.

 

Bedriftsbesøk
Onsdag skal næringssjefen og jeg på nytt bedriftsbesøk. Vi har gjennom hele perioden vært jevnlig på besøk hos små og større bedrifter i kommunen. Dette er alltid hyggelig samtidig som det er lærerikt. Næringssjefen har god kontakt med næringsdrivende i bygda men det er også viktig at jeg som ordfører holder meg oppdatert på hva som foregår i de ulike bedriftene og hvilke utfordringer de eventuelt måtte ha.
 

Kafékontor
Onsdag
skal vi også ha »kafékontor « på Bankplassen. Næringssjefen og jeg vil være tilstede der mellom klokken 13.00-15.00. Alle er velkommen til en prat og en kopp kaffe.

 

Julegrantenning Brokelandsheia
Torsdag er det tradisjonen tro er det «julegateåpning» på Brokelandsheia og ordføreren får hvert år i oppdrag å tenne julegrana.
 

ALLEMED- Workshop
ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge.  Verktøyet kan brukes for å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger som gjør at barn får mulighet til å deltaGjerstad kommune har og vil ha fremover, fokus på å gi alle barn og unge reell mulighet til å delta på minst et fritidstilbud etter skoletid. I våre planer for helse & omsorg og oppvekst & utdanning har vi også som målsetting at alle 10-åringer skal delta på minst et fritidstilbud. Dette er et av tre viktige grunnpilarer for barn og unges oppvekstsvilkår. Vi har startet «MOT etter skoletid», annenhver onsdag på u-skolen, store deler av skoleåret. Tilbudet skal nå skal utvides til hver onsdag. I tillegg har vi startet et kartleggingsarbeid av elever i 3. og 4.klasse, og fulgt opp elever og deres familie, som ikke deltar på noen form for fritidsaktivitet. Dette har vi kalt «Ung aktiv». Men vi ønsker å bli bedre!

 

Vi ønsker nå å få et tettere samarbeid med frivillige lag og foreninger og frivilligsentralen i dette arbeidet, for å bli bedre sammen. Vi har derfor tatt kontakt med ALLEMED. De kommer til Gjerstad for å holde en workshop for oss på tvers av kommune og frivillighet torsdag 29.november fra 18:00-20:00.

 

Eiermøte Agder energi
Fredag er det  eiermøte i Agder Energi, der alle kommunen i Agder møter. På sakslista står bl.a. en oppsummering og oppdatering på tiltak og beredskap knyttet til leveringssikkerhet på vei mot en ny vinter. Forrige vinter ga som kjent store utfordringer for mange abonnenter selv om ikke vår kommune var den som ble hardest rammet.

 

Konsert og julegrantenning
Søndag 2. desember er 1. søndag i advent og for tredje året på rad blir det konsert med lokale aktører i Gjerstad kirke kl 16.00. Etter konserten blir det tenning av julegranen ved Almuestaua, gløgg, pepperkaker og nissebesøk. Håper store og små stiller opp og lager stemning. Alt er gratis!

 

Ha en fin uke!

Inger

 

Flere saker

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter