Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 46

Administrasjonsutvalg og formannskap
Administrasjonsutvalget er satt sammen av både tillitsvalgte for de ansatte i kommunen og politikere som arbeidsgivere, og skal behandle saker som angår arbeidstagere og arbeidsgiver.
I tirsdagens møte står HMS- handlingsplan og rutiner for avslutning av arbeidsforhold på dagsorden.

 

I formannskapet har vi bl.a. en sak om et interkommunalt samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) innenfor psykisk helse og rus og om Gjerstad skal inngå i dette. Det er ingen tvil om at dette er et tilbud det er stort behov for. Gjerstad kommune er i ferd med å etablere et eget døgnbemannet botilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og de vil også etter hvert kunne håndtere henvendelser fra brukere i målgruppen for det nye KØH-tilbudet. Går vi inn i  samarbeidet vil det medføre en betydelig kostnad for kommunen og tilbudet vil bli etablert geografisk på Myratunet i Arendal. Jeg tenker at vi vil ha mer nytte av å ha et tilbud lokalt. Rådmannen innstiller også på at Gjerstad kommune på nåværende tidspunkt ikke skal inngå i samarbeidet. Saken avgjøre endelig i kommunestyret senere i måneden.

Vi skal også behandle Regulativ for godtgjøring av folkevalgte for neste kommunestyreperiode og et nytt forslag til klassifisering av kommunale utleieboliger. Det skal gjøre det enklere å fastsette leiepris i forhold til standard og størrelse på boligene.

 

Språkkafé
Tirsdag er det også språkkafafé på biblioteket kl 18.30- 19.30. Jeg fortsetter med å oppfordre flere til å delta på dette. Hvis du kan avse en time til hyggelig sosialt samvær bidrar du samtidig med den viktige oppgaven det er å inkludere våre nye sambygdinger.

 

Ordfører og rådmannskonferanse
Onsdag og torsdag deltar jeg på den årlige samlingen for ordførere og rådmenn i Agder, i regi av Fylkesmannen. Mange viktige og interessante temaer er på dagsorden disse dagene. Tilstede er også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland som skal snakke om regionreform og videreføring av kommunereformen.

 

100 år
Det er en kjensgjerning at folk lever lenger og det er også tilfelle i Gjerstad. For andre gang på kort tid er jeg invitert i 100 års dag. Det er hyggelig og en selvfølge at kommunen er på plass med gratulasjoner ved en slik anledning.

 

Styremøte Østre Agder Regionråd
Fredag er det styremøte i Østre Agder Regionråd, denne gang i Arendal gamle rådhus. I skrivende stund har jeg ikke fått sakskartet for møte.

 

Nye E-18, informasjonsmøte og dialogmøter
Jeg minner alle om informasjonsmøte den 20. november kl 17.00-19.00, på Heimat. Jeg håper også at mange har benyttet seg av muligheten til dialogmøter i etterkant av informasjonsmøte.

 

Ønsker dere alle en god helg!

Inger

Flere saker

Dachsen Viking er hjemme i varmen igjen. Foto: Facebook.

Viking er kommet til rette igjen

Per Vetle Kals ble årets kuskechampion for stallansatte på Klosterskogen

Per Vetle Kals med championtittel på Klosterskogen

Ordfører Inger Løite stod for ettermiddagens snorklipping på Burger King Brokelandsheia

Ordføreren åpnet Burger King Brokelandsheia

God stemning på Gjerstad Høyres årsmøte

Kun få minutter etter at Burger King åpnet dørene onsdag var det kø til kassene

Burger King fikk mange gjester på generalprøven

Varaordføreren er fortsatt i Gjerstad, ikke på tur i utlandet som det kan se ut om i dagens mailutsendelse fra ham

Hacket e-postkontoen til varaordføreren

Ordfører Inger Løite. Arkivbilde

- Gjerstad kommune samarbeider med Nye Veier AS

Det er siste innspurt på Burger King før dørene åpner for publikum fredag kl. 10.00

Burger King på Brokelandsheia åpner fredag kl. 10.00