Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 46

Administrasjonsutvalg og formannskap
Administrasjonsutvalget er satt sammen av både tillitsvalgte for de ansatte i kommunen og politikere som arbeidsgivere, og skal behandle saker som angår arbeidstagere og arbeidsgiver.
I tirsdagens møte står HMS- handlingsplan og rutiner for avslutning av arbeidsforhold på dagsorden.

 

I formannskapet har vi bl.a. en sak om et interkommunalt samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) innenfor psykisk helse og rus og om Gjerstad skal inngå i dette. Det er ingen tvil om at dette er et tilbud det er stort behov for. Gjerstad kommune er i ferd med å etablere et eget døgnbemannet botilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og de vil også etter hvert kunne håndtere henvendelser fra brukere i målgruppen for det nye KØH-tilbudet. Går vi inn i  samarbeidet vil det medføre en betydelig kostnad for kommunen og tilbudet vil bli etablert geografisk på Myratunet i Arendal. Jeg tenker at vi vil ha mer nytte av å ha et tilbud lokalt. Rådmannen innstiller også på at Gjerstad kommune på nåværende tidspunkt ikke skal inngå i samarbeidet. Saken avgjøre endelig i kommunestyret senere i måneden.

Vi skal også behandle Regulativ for godtgjøring av folkevalgte for neste kommunestyreperiode og et nytt forslag til klassifisering av kommunale utleieboliger. Det skal gjøre det enklere å fastsette leiepris i forhold til standard og størrelse på boligene.

 

Språkkafé
Tirsdag er det også språkkafafé på biblioteket kl 18.30- 19.30. Jeg fortsetter med å oppfordre flere til å delta på dette. Hvis du kan avse en time til hyggelig sosialt samvær bidrar du samtidig med den viktige oppgaven det er å inkludere våre nye sambygdinger.

 

Ordfører og rådmannskonferanse
Onsdag og torsdag deltar jeg på den årlige samlingen for ordførere og rådmenn i Agder, i regi av Fylkesmannen. Mange viktige og interessante temaer er på dagsorden disse dagene. Tilstede er også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland som skal snakke om regionreform og videreføring av kommunereformen.

 

100 år
Det er en kjensgjerning at folk lever lenger og det er også tilfelle i Gjerstad. For andre gang på kort tid er jeg invitert i 100 års dag. Det er hyggelig og en selvfølge at kommunen er på plass med gratulasjoner ved en slik anledning.

 

Styremøte Østre Agder Regionråd
Fredag er det styremøte i Østre Agder Regionråd, denne gang i Arendal gamle rådhus. I skrivende stund har jeg ikke fått sakskartet for møte.

 

Nye E-18, informasjonsmøte og dialogmøter
Jeg minner alle om informasjonsmøte den 20. november kl 17.00-19.00, på Heimat. Jeg håper også at mange har benyttet seg av muligheten til dialogmøter i etterkant av informasjonsmøte.

 

Ønsker dere alle en god helg!

Inger

Flere saker

Siri Bjellerås har startet sin egen honningproduksjon på Ulltveit Gård i Gjerstad.

Lokal honning til salgs på Bankplassen Kaffe og Skroll

Evie Katrine Lønne i Gamlestaua i Egddalen. Foto: Privat.

Fikk 59000 til restaurering av Gamlestaua i Egddalen

Steinar Bergstøl Andersen. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

- Vi vil gjøre Agder mer attraktivt!

Kontorstolkonkurransen under Brokelandsheiadagene kan fort bli en lønnsom affære. Illustrasjonsfoto.

Kontorstolrace kan ta deg til Bali

Stea i Egddalen fremstår nå som en av bygdas fineste badeplasser, etter stor innsats fra ildsjeler i nabolaget.

Flotte badeforhold i øvrebygda

Det er ikke noe å si på utstikten i Enghola boligfelt. Foto: Ole A. Løite.

Selger de to første tomtene til halv pris

Moe Tyr var helt suveren på Jarlsberg i ettermiddag.

Moe Tyr uten konkurranse på Jarlsberg

Gjerstads deltakere traff på tre eliteløpere i Kristiansand fredag kveld. Foto: Ånon Ausland.

Fire gjersdølinger er klare for skifestival i Kr.sand lørdag