Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 46

Administrasjonsutvalg og formannskap
Administrasjonsutvalget er satt sammen av både tillitsvalgte for de ansatte i kommunen og politikere som arbeidsgivere, og skal behandle saker som angår arbeidstagere og arbeidsgiver.
I tirsdagens møte står HMS- handlingsplan og rutiner for avslutning av arbeidsforhold på dagsorden.

 

I formannskapet har vi bl.a. en sak om et interkommunalt samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) innenfor psykisk helse og rus og om Gjerstad skal inngå i dette. Det er ingen tvil om at dette er et tilbud det er stort behov for. Gjerstad kommune er i ferd med å etablere et eget døgnbemannet botilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og de vil også etter hvert kunne håndtere henvendelser fra brukere i målgruppen for det nye KØH-tilbudet. Går vi inn i  samarbeidet vil det medføre en betydelig kostnad for kommunen og tilbudet vil bli etablert geografisk på Myratunet i Arendal. Jeg tenker at vi vil ha mer nytte av å ha et tilbud lokalt. Rådmannen innstiller også på at Gjerstad kommune på nåværende tidspunkt ikke skal inngå i samarbeidet. Saken avgjøre endelig i kommunestyret senere i måneden.

Vi skal også behandle Regulativ for godtgjøring av folkevalgte for neste kommunestyreperiode og et nytt forslag til klassifisering av kommunale utleieboliger. Det skal gjøre det enklere å fastsette leiepris i forhold til standard og størrelse på boligene.

 

Språkkafé
Tirsdag er det også språkkafafé på biblioteket kl 18.30- 19.30. Jeg fortsetter med å oppfordre flere til å delta på dette. Hvis du kan avse en time til hyggelig sosialt samvær bidrar du samtidig med den viktige oppgaven det er å inkludere våre nye sambygdinger.

 

Ordfører og rådmannskonferanse
Onsdag og torsdag deltar jeg på den årlige samlingen for ordførere og rådmenn i Agder, i regi av Fylkesmannen. Mange viktige og interessante temaer er på dagsorden disse dagene. Tilstede er også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland som skal snakke om regionreform og videreføring av kommunereformen.

 

100 år
Det er en kjensgjerning at folk lever lenger og det er også tilfelle i Gjerstad. For andre gang på kort tid er jeg invitert i 100 års dag. Det er hyggelig og en selvfølge at kommunen er på plass med gratulasjoner ved en slik anledning.

 

Styremøte Østre Agder Regionråd
Fredag er det styremøte i Østre Agder Regionråd, denne gang i Arendal gamle rådhus. I skrivende stund har jeg ikke fått sakskartet for møte.

 

Nye E-18, informasjonsmøte og dialogmøter
Jeg minner alle om informasjonsmøte den 20. november kl 17.00-19.00, på Heimat. Jeg håper også at mange har benyttet seg av muligheten til dialogmøter i etterkant av informasjonsmøte.

 

Ønsker dere alle en god helg!

Inger

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand