Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 38

Evaluering av samarbeidet Østre Agder
Styret i Østre Agder regionråd har siden i fjor høst kjørt en prosess for å gjennomføre en evaluering av Østre Agder-samarbeidet. Dette for å se om det interkommunale samarbeidet ivaretar den enkelte kommunens behov for tjenesteyting og tjenestesamarbeid, og om samarbeidet bidrar til positiv samfunnsutvikling og posisjonering for hele regionen. Det er en ambisjon at de folkevalgte i medlemskommunene aktivt skal involveres i det pågående arbeidet og mandag samles vårt kommunestyre for å komme med innspill.
Det har vært en utfordring at kommunestyret vet for lite om prosjekter en tar del i gjennom Østre Agder samarbeidet og det må vi bli bedre på. Evalueringsprosessen skal bidra til å styrke eierskapet til Østre Agder i hvert enkelt kommunestyre

 

Representantskapsmøte Aust Agder Revisjon IKS
Tirsdag er det representantskapsmøte i Aust-Agder Revisjon IKS, som er et av våre interkommunale samarbeid. De er ansvarlige for regnskapsrevisjonen i kommunene, og gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter vedtak i de respektive kontrollutvalgene. Selskapets øverste organ er Representantskapet, som også velger styrets medlemmer.

 

TV-aksjonen 2017
Onsdag samles representanter fra Tv-aksjonens kommunekomiteer, i Arendal, som en start på arbeidet med årets TV-aksjon.
TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.  Vi har mange trofaste sjåfører og bøssebærere i Gjerstad, men hvert år trenger vi noen nye. Vi setter stor pris på om noen kan sette av 2-3 timer til dette på søndag 22.oktober og hører gjerne fra dere. Ta kontakt med kommunen tlf. 37 11 97 00 eller sende en mail til postmottak@gjerstad.kommune.no

 

Kommunestyret
Kommunestyret på torsdag  skal behandle følgende saker:

  • Mål for beverforvaltning og forskrift for jakt og fangst av bever i Gjerstad kommune
  • Kommunale vigsler - endringer i ekteskapsloven
  • Søknad om utvidelse av perioden som realfagskommune
  • Valg av medlemmer og varamedlemmer til ny generalforsamling i Gjerstad og Vegårshei Sparebank
  • Høringsuttalelse – Forslag til Folkehelsestrategi for Agder 2018 - 2025

Ikke de mest kontroversielle sakene denne gangen, men en litt spesiell sak kan jo være kommunal vigselsmyndighet.
Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det betyr at ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Man kan også utvide med flere personer som får denne Vigselsmyndigheten, men Rådmannen mener at det i Gjerstad kommune er tilstrekkelig at ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet. Det er jeg enig i.

 

Kommunen må også ha egnede lokaler som kan klargjøres til vigselseremonien. Rådmannen foreslår at Kommunestyresalen i Almuestaua kan med små grep omgjøres til vigselsrom. Det er jo en ærverdig og staselig bygning som kunne være en fin ramme rundt en vielse. Om dette blir et tilbud gjersdølingene vil benytte seg av, gjenstår å se!

 

Abelseminaret/ Abelsenteret
I starten av kommunestyremøte får vi besøk av styreleder Kjell Wedø i stiftelsen Abelsenteret. Han vil orientere litt om det Abelsenteret driver med og om Abelseminaret som også pågår denne uka.Gjerstad og Risør kommuner samarbeider om AbelSeminaret og inviterer spesielt til to arrangementer som er åpent for alle.

Mandag er det offisiell åpning av seminaret på Abelsenteret, Brokelandsheia med foredrag av Dag Boman med tema "Hvordan motivere og skape lærelyst i realfagene?" og onsdag er det foredrag av Håvard Tjora i Risørhuset med tema "Levendegjøring av matematikk".  To foredrag som burde være interessante for mange.  Hele programmet finnes bl.a. på kommunens hjemmeside.

 

Styremøte i Østre Agder.

Fredag er det styremøte i Østre Agder. På sakslista denne gangen står bl.a. sammenslåing av IKT-Agder og DDØ (Den digitale østregionen) Østre Agder styret skal gi sin anbefaling til kommunene i samarbeidet. Dette handler om at kommunene må ha kompetanse og kapasitet til å møte digitaliseringen i framtida men det handler også om kompetansearbeidsplasser i østfylket. DDØ er i dag plassert på Vegårshei. Mer om alle sakene til styremøte kan dere finne på ostreagder.no

 

Nyt helga og ha en fin ny uke, alle sammen!

 

Inger

 

Flere saker

Banksjef Nina Holte, ordfører Inger Løite og tidl. styreleder i Gjerstad Sparebank, Jan Kenneth De Bartolo

Østre Agder Sparebank gir 1 million til flerbrukshallen

Torgrim Landsverk og kona Nancy Ciancio ga bort halve prisbeløpet til kommunen. Foto: Astrid H. Bråten, Gjerstad kommune

Ga halve prisen videre til kommunen

Torgrim Landsverk og fylkesordfører Gro Bråten

Torgrim og Nancy fikk fylkeskommunens bygningsvernpris

Skytebanen på Solem er åpen igjen

Klart for skyting på Solem skytebane igjen

Postgirobygget leverte varene på Gjerstad LIVE. Allsangen runget over Brokelandsheia

God stemning på Gjerstad LIVE

Både mor og barn i kengurufamilien så ut til å trives i sine nye omgivelser ute i naturen på Brokelandsheia

Kenguruene for første gang ute i det fri

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder

Sammenkobling i det blå?

Gi ditt innspill til ny E18 gjennom Gjerstad innen 15. juni