Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 34 og 35

Etter en lang og varm sommer begynner det nå å normalisere seg tilbake til hverdagen og møteaktiviteten tar seg opp.
 

Skjønnsmidler
Torsdag var rådmann, økonomisjef og jeg på det årlige møte med Fylkesmannen for å legge fram vårt behov for skjønnsmidler. Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen er en ordning som skal kompensere kommunene for kostnadsulemper som ikke fanges opp av inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Fylkesmennene kan også bruke skjønnsmidler til å støtte omstilling og fornying i kommunene. Vi har også en generell gjennomgang av kommunens drift, økonomi og prioriteringer. Så gjenstår det å se hvor mye Gjerstad får av den potten som skal fordeles mellom kommunene i Aust Agder.

Agder energi
Torsdag denne uka skal jeg til Kristiansand på en samling for styret og arbeidsutvalget i Agder Energi. Jeg ble i vår valgt inn i arbeidsutvalget og det blir en spennende og ikke minst en krevende oppgave.

 

Østre Agder regionråd
Fredag er det møte i regionrådet Østre Agder, denne gangen på Næs Jernverksmuseum. På agendaen står blant annet omorganisering i NAV og hvilke konsekvenser det får for kommunene. Vi skal diskutere en felles uttalelse om nedbemanning i Heimevernet. Vi skal behandle et utkast til et strategiplan for og et mer systematisk arbeid mot nasjonal og regionale myndigheter for næringsutvikling i ØstreAgder. Denne skal senere behandles i de respektive kommunestyrene.  Vi skal ha en gjennomgang av samarbeidsavtaler mellom kommunene og Sørlandet Sykehus. Vi vil også få en orientering om høstens TV-aksjon som i år går i regi av Kirkens bymisjon.

 

Planutvalg og formannskap
Tirsdag nest uke er første formannskapsmøte etter ferien.
På sakslista er.
- ny gebyrforskrift for vann og avløp.
- tildeling av kulturmidler for 2018
-søknad om sponsorstøtte til Felle og omegn Tempoklubb
 Vi skal behandle retningslinjer for kommunens nye vernepris som innføres etter gave fra Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio.

Vi vil også få en orientering om framdriften på nytt boligfelt på Mostad som av ulike utforutsatte årsaker er blitt noe forsinket.

Innlandet Agder
Fredag skal jeg delta på en samling for innlandskommunene i Agder, på Revsnes Byglandsfjord. Dette ble startet opp i 2017 og skal være et forum som skal kjempe offensivt for distriktenes interesser. Det er viktig å rette oppmerksomheten på disse kommunene for å finne gode løsninger på ting fremover, men også være en stemme inn i forhold til større miljø som storkommunene og kystkommunene ofte er, på grunn av sin akse og beliggenhet. Vi skal på møte blant annet diskutere innspill til Regionplan Agder 2030.

 

Vielse
Fredag ettermiddag skal jeg ha en vielse. Det er den 3. etter at kommunen overtok ansvaret for borgerlig vigsel. Det er et ærefullt og hyggelig oppdrag.

 

Jeg vil til slutt ønske alle Gjerstad-elever lykke til med et nytt skoleår. Spesielt til alle 1. klassingene og til dere som begynner ei spennende tid på videregående.

 

Ha ei god helg og fin ny uke, alle sammen!

 

Inger

 

 

 

Flere saker

Vegår Vocale. Foto: Facebook

Adventskonsert med Vegår Vocale i Gjerstad kirke

Emil Solli-Tangen kommer på besøk til Gjerstad kirke 14. desember. Foto: Facebok.

Synger julen inn i Gjerstad kirke

Den respekterte travprofilen Bo Eklöf trekker frem 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad som den eleven som har gjort størst inntrykk på ham under sin tid som lærer på travgymnasiet Wången. Foto: Hesteguiden.com.

Per Vetle fremheves av svensk travprofil

Morten Presthagen tror ikke Brokelandsheia vil være like fristende å etablere seg på om E18 flyttes.

- Ja, vi ønsker selvsagt å beholde E18 gjennom Brokelandsheia!

Alle barn i bygda kan glede seg til juleverksted på Fjelltun 2. desember. Illustrasjonsfoto.

Velkommen til juleverksted på Fjelltun

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 46

Kommunen ønsker å bidra til hjelp for barn og unge i forbindelse med årets julehøytid. Illustrasjonsfoto.

Ønsker å støtte vanskeligstilte barn og unge til jul

OGRAS fra Romsdalen/Oslo rocker Gjerstad LIVE inn i lørdagsnatta 15. juni 2019

OGRAS blir finaleband på Gjerstad LIVE