Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

2019 er allerede godt i gang og hverdagen har innhentet oss.

 

Litt om det som har vært de første ukene på nyåret:

Videregående skole

Risør videregående har alltid vært en viktig skole for oss gjersdølinger da det er på denne skolen de fleste gjerstadelevene har gått. Risør videregående har utviklet seg positivet og skårer høyt på viktige måleparameter i skolen.

Forrige uke hadde vi et møte med rektor samt ordfører og rådmann i Risør.
Det er viktig at begge kommunene i samarbeid har fokus på hvordan  Risør videregående skole kan bidra positivt og målrettet i samfunnsutviklingen både i Risør og Gjerstad . Et bevisst og godt samarbeid i våre to kommuner kan bidra til å styrke og utvikle skolen. Selv Om Tvedestrand får ny videregående skole har vi absolutt bruk for en god skole i Risør også.

 

Felles formannskapsmøte i Østre Agder
Forrige tirsdag var vi samlet til et felles formannskapsmøte med alle åtte kommunene i østre Agder samarbeidet.
Temaet var interkommunalt samarbeid og hvordan vi kan gjøre dette enda bedre. Det er viktig også med tanke på Østre Agder sin rolle og muligheter i den nye Agderregionen.

 

Ny Sykehusdirektør
På onsdag fikk styret i østre Agder regionråd møte den nye sykehusdirektøren, Nina Mevold. Hun fortalte om mulighetene og utfordringene sykehuset har, spesielt med krav om å økt produktivitet.  Det må vurderes hvordan det gjennom bruk av ny teknologi og nye måter å arbeide på, kan jobbes smartere og mer effektivt. Hun mente også at det er et stort potensiale i samhandlingen med kommunene. Direktøren kunne også berolige oss med at det ikke var noen planer om nedleggelser av avdelinger på sykehuset i Arendal.
Kommunene har et eget samarbeidsforum med sykehuset der rådmannen i Arendal er vår representant.

 

Så til denne uka:
Planutvalg og Formannskap
I kveldens møter står Kommuneplanprosess 2019 - 2020 - Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen som skal legges ut til offentlig ettersyn.

Vi skal nedsette kommunens 17. mai komité for 2019 og vi skal behandle søknader til nasjonal tilskuddsordninger for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Vi vil også i møtet få en orientering fra barnevernet.

 

E18 kommunedelplan
Onsdag samles styret i plansamarbeidet igjen. Vi skal da, sammen med fagfolkene, gå gjennom de innspill som har kommet i høringsperioden. Det har som forventet kommet mange innspill i, både fra enkeltpersoner, interessegrupper og offentlige etater.

 

Regionrådet Østre Agder
Fredag er det styremøte, denne gangen hos oss  i Gjerstad. Næringsarbeidet i regionen står på dagsorden. Å samarbeide om nærings- og samfunnsutvikling er noe av det viktigste vi kan ha fokus på i regionstyret. I møtet får vi også en orientering fra fylkesordfører, Gro Bråten, om status i arbeidet med etablering av ny fylkeskommune.

 

Representantskapsmøte.
Samme dag skal vi også ha representantskapsmøte i Aust-Agder Revisjon IKS. En mulig sammenslåing av kommunerevisjonene i Aust- og Vest-Agder. Skal diskuteres.

 

Ha en fin uke!

 

Inger

 

 

Flere saker

Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Eiendomsskatt og kommuneøkonomi

Illustrasjonsfoto

Arbeidsulykke på Brokelandsheia

Ragnhild Løvdal er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Enkeltmenneskets frihet og ansvar

Faksimile fra AAB i juli 2009. Foto: Svein Walstad.

Abelseminaret feirer 10-årsjubileum

Joachim Aanonsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad.

- Det skal bli mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad

Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Svar til John H. Johansen (Ap)

Musikanter i Gjerstad skolekorps. Arkivfoto.

Gjerstad skolekorps trenger flere medlemmer