Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

2019 er allerede godt i gang og hverdagen har innhentet oss.

 

Litt om det som har vært de første ukene på nyåret:

Videregående skole

Risør videregående har alltid vært en viktig skole for oss gjersdølinger da det er på denne skolen de fleste gjerstadelevene har gått. Risør videregående har utviklet seg positivet og skårer høyt på viktige måleparameter i skolen.

Forrige uke hadde vi et møte med rektor samt ordfører og rådmann i Risør.
Det er viktig at begge kommunene i samarbeid har fokus på hvordan  Risør videregående skole kan bidra positivt og målrettet i samfunnsutviklingen både i Risør og Gjerstad . Et bevisst og godt samarbeid i våre to kommuner kan bidra til å styrke og utvikle skolen. Selv Om Tvedestrand får ny videregående skole har vi absolutt bruk for en god skole i Risør også.

 

Felles formannskapsmøte i Østre Agder
Forrige tirsdag var vi samlet til et felles formannskapsmøte med alle åtte kommunene i østre Agder samarbeidet.
Temaet var interkommunalt samarbeid og hvordan vi kan gjøre dette enda bedre. Det er viktig også med tanke på Østre Agder sin rolle og muligheter i den nye Agderregionen.

 

Ny Sykehusdirektør
På onsdag fikk styret i østre Agder regionråd møte den nye sykehusdirektøren, Nina Mevold. Hun fortalte om mulighetene og utfordringene sykehuset har, spesielt med krav om å økt produktivitet.  Det må vurderes hvordan det gjennom bruk av ny teknologi og nye måter å arbeide på, kan jobbes smartere og mer effektivt. Hun mente også at det er et stort potensiale i samhandlingen med kommunene. Direktøren kunne også berolige oss med at det ikke var noen planer om nedleggelser av avdelinger på sykehuset i Arendal.
Kommunene har et eget samarbeidsforum med sykehuset der rådmannen i Arendal er vår representant.

 

Så til denne uka:
Planutvalg og Formannskap
I kveldens møter står Kommuneplanprosess 2019 - 2020 - Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen som skal legges ut til offentlig ettersyn.

Vi skal nedsette kommunens 17. mai komité for 2019 og vi skal behandle søknader til nasjonal tilskuddsordninger for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. Vi vil også i møtet få en orientering fra barnevernet.

 

E18 kommunedelplan
Onsdag samles styret i plansamarbeidet igjen. Vi skal da, sammen med fagfolkene, gå gjennom de innspill som har kommet i høringsperioden. Det har som forventet kommet mange innspill i, både fra enkeltpersoner, interessegrupper og offentlige etater.

 

Regionrådet Østre Agder
Fredag er det styremøte, denne gangen hos oss  i Gjerstad. Næringsarbeidet i regionen står på dagsorden. Å samarbeide om nærings- og samfunnsutvikling er noe av det viktigste vi kan ha fokus på i regionstyret. I møtet får vi også en orientering fra fylkesordfører, Gro Bråten, om status i arbeidet med etablering av ny fylkeskommune.

 

Representantskapsmøte.
Samme dag skal vi også ha representantskapsmøte i Aust-Agder Revisjon IKS. En mulig sammenslåing av kommunerevisjonene i Aust- og Vest-Agder. Skal diskuteres.

 

Ha en fin uke!

 

Inger

 

 

Flere saker

Innredningen av Torbjørnshall er i full gang

Full aktivitet i Torbjørnshall

Dyrepasser i Den Lille Dyrehage, Bente Gjernes, imponerte med gode svar og et godt smil i gårsdagens direktesending på NRK.

Solide seertall etter Norge Nå fra Brokelandsheia

Kai Ove Sandåker og Jan Arild Horne er ikke særlig imponert over standarden på fylkesveg 74

- Nå må noe gjøres med denne veien!

Sveinung Haugstøyl var blant intervjuobjektene i kveldens direktesending.

God stemning i Norge Nå

Svein Jørund Githmark, Marcus Langmyr og Terje Terjesen vant lagskyting i Froland. Foto: Facebook.

Gjerstad JFF tok lag-gull i Froland

Gjerstad kommune gikk i pluss i 2018

Gjerstad kommune gikk i pluss i 2018

Tone Helene Strat er førstekandidat for KrF i Gjerstad.

Tone Helene Strat blir listetopp for KrF

Brokelandsheia sett fra lufta under Brokelandsheiadagene. Foto: Smeland Media

Norge Nå sender fra Brokelandsheia