Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

Vi er allerede godt i gang med 2017 og etter noen avslappende fridager er det godt å komme i gang med vanlige oppgaver igjen. Starten på året har vært forholdsvis rolig med lite møteaktivitet, men det vil nok ganske snart ta seg opp igjen.

 

Merkevarebygging
Vi holder på med et spennende prosjekt som handler om merkevarebygging av Gjerstad. Dette er i regi av næringsutvalget der både administrasjon, politikere og lokale næringsdrivende er med.
Vi drøfter hvilke utfordringer Gjerstad har og hvordan vi kan gjøre oss mer attraktive, både for bosetting og for nye næringsetableringer.

Engasjementet er stort hos alle som deltar og jeg håper at dette kan resultere i noen gode forslag som kan trekke folk til kommunen vår. Uavhengig av prosjektet, er det utrolig viktig at alle som bor i Gjerstad er med på å framsnakke bygda vår. Vi har så mye å være stolte av, selv om vi har noen utfordringer. Og dersom vi skal få flere til å ønske å bosette seg i kommunen vår så er det viktig å ha fokus på alt det positive, og hvilke muligheter vi har til utvikling.  Samtidig skal vi ikke legge lokk på utfordringene, de må vi jobbe med parallelt. Dersom vi skal lykkes med å gjøre oss mer attraktive, må viljen til å få det til forankres hos mange flere enn vi som jobber med prosjektet. Jeg håper hele bygda kan være samlet om å vise at vi er stolte av Gjerstad, ikke snakke ned hjemplassen vår, men ha fokus på alle våre fortreffeligheter og vise at vi ønsker flere velkommen hit! 
 

Formannskapsmøte og planutvalg.
Årets første formannskapsmøte er på tirsdag. Der skal vi behandle følgende:

  • Nye politivedtekter for Gjerstad- endelig behandling
  • Interkommunalt samarbeid om etablering av nye hjemler for fysioterapispesialister. Dette gjelder lymfeødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi. Forslaget fra rådmannen er at vi gir vår tilslutning til dette, men at vi reserverer oss fra samarbeidet innen barnefysioterapi. Dette er allerede ivaretatt av våre kommunale fysioterapeuter.

 

Deltakelse i felles utbygging og drift av krematorium
Gjerstad og de andre kommunene i østregionen har kjøpt denne tjenesten fra Arendal. De har drevet på dispensasjon i flere år fordi de ikke oppfyller dagens krav til utslipp, rensing osv. Derfor må det bygges om og moderniseres for at driften kan opprettholdes. Det ligger nå et forslag om felles utbygging og drift av krematorium i Østre Agder med Arendal som vertskommune. Det vil koste oss noe, men jeg mener dette er et tilbud vi er nødt til å ha og kommer til å stemme for det. Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret senere denne måneden.

I Planutvalget samme dag har vi to saker. Det er planer som skal legges ut til offentlig ettersyn/høring. Den ene er sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og den andre er kulturminnevernplan. Frist for innspill er henholdsvis 20. februar og 8.mars 2017.

 

Språkkafé
I forkant av møte er formannskapet invitert til å besøke språkkafeen på biblioteket. Språkkafe’ er et viktig virkemiddel i integreringsarbeidet og blir arrangert i regi av biblioteket, annenhver tirsdag. Det er en uformell møteplass som bidrar til sosial integrering av våre nye innbyggere fra andre land og kulturer. Jeg vil oppfordre flere gjersdølinger til å delta på dette. Det er trivelig og lærerikt og det er kun en time hver fjortende dag. Jeg bruker å si at det eneste du risikerer er å få nye venner!  Møt opp på biblioteket tirsdag 17. januar kl 18.30 – 19.30!

Styremøte i Østre Agder
Fredag er det styremøte i Østre Agder, denne gang i Arendal. Som vanlig er det et bredt spenn i saker vi skal ha opp i dette forumet. Vi skal denne gangen blant annet bli enige om en uttalelse til forslaget om å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand uten veilys. Dette er en sak som engasjerer både i politiske kretser og blant folk flest. Vi skal også drøfte hvilke konsekvenser vedtaket om ny region Agder vil få for det interkommunale samarbeidet. Det foreligger forpliktende vedtak i både Aust-Agder fylkeskommune og i Vest-Agder fylkeskommune om sammenslåing. Fylkesordfører Tellef Inge Mørland orienterer om den pågående prosess. Styret skal drøfte hvilke endrede forutsetninger det innebærer for Østre Agder.

Evaluering
Styret i østre Agder holder også på å evaluere seg selv.
Målsetning med det er først og fremst å se på om vi ivaretar den enkelte kommunes behov for tjenesteyting og tjenestesamarbeid, og om samarbeidet bidrar til positiv samfunnsutvikling og posisjonering for hele regionen.
Evalueringsprosessen skal bidra til å styrke eierskapet til Østre Agder i hvert enkelt kommunestyre/bystyre. 

Dere finner mer om østre Agder samarbeidet på: www.ostreagder.no 

Jeg ønsker dere alle ei fin ny uke! 

Inger

 

Flere saker

Ann-Kristine Øverland står bak grytene i den nye cateringsatsingen hos Durapart på Vinterkjær

Durapart tilbyr catering og firmamat

Torgrim Holte kommer tilbake til Brokelandsheiadagene!

Torgrim Holte kommer tilbake til Brokelandsheia

Isak Knutsen, 16 år, fra Tromøya, er kåret til Nordens beste friluftsblogger.

Foredrag for alle frilufts-interesserte

Det finnes mange fine biler på Cuba

Reisebrev fra familien Ausland

Innbyggerne i Gjerstad kan se frem til lavere eiendomsskatt.

Eiendomsskatten reduseres med 5,6 millioner i Gjerstad

Kjell Trygve Grunnsvoll vil gjøre et nytt forsøk på å bli ordfører i Gjerstad

Her er Senterpartiets valgliste i Gjerstad

Ordfører Inger Løite tenker likevel kke å slippe taket i ordførerklubba

Inger gir seg ikke likevel

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3