Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 16

Årsmøte Frivilligsentralen
Første møtet denne uka var årsmøte i Frivilligsentralen.
Jeg vil gi ros til de trofaste frivillige som gjør en flott og viktig innsats og bidrar med hjelp både til barn og eldre, som lyttevenn, aktivitetsvenn, middagsombringing, snømåking og mye mer. Det er et stort behov for flere frivillige og oppgavene er mange og varierte. Så dersom du har tid til overs er oppgaven som frivillig noe som er meningsfullt å holde på med og du bestemmer helt selv med hva og hvor mye du ønsker å bidra.
I tillegg til alle tjenestene de frivillige utfører så er også Frivilligsentralen en sosial møteplass der alle er velkommen.

 

Integrering og veimøter.
Tirsdag var jeg invitert på møte med Familiehuset der vi hadde en gjennomgang av samarbeidsrutiner for mottak av flyktninger. Det er mange enheter og mennesker i kommunen som er involvert i arbeidet med flyktningene og det er viktig å ha gode rutiner og godt samarbeid for å styrke kvaliteten på arbeidet. Dette arbeidet er viktig for å gi våre nye sambygdinger en god start i Gjerstad.

 

Tirsdag hadde vi også møte nr.2 i styret for plansamarbeidet for nye E-18 Dørdal- Grimstad. Styret består av de syv ordførerne i de samarbeidende kommunene. I tillegg til utbygger Nye Veier har vi med oss Fylkeskommunen, rådmenn, fagfolk på plan, representanter fra Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Alle disse blir viktige rådgivere gjennom denne prosessen.
Hittil har møtene dreid seg mye om organiseringen av planarbeidet.
Det er en meget stram tidsramme og de første korridoralternativene legges fram allerede før ferien. Det vil helt sikkert bli flere alternativer, også gjennom Gjerstad, men for meg er det ikke noe som helst alternativ å legge veien utenom Brokelandsheia. Jeg er glad for at både Risør og Tvedestrand støtter Gjerstad i dette.
Dersom tidsramma holder skal hele planleggingen av strekningen være klar til juni 2019 med byggestart i 2020.
Nye Veier holder folkemøte/informasjonsmøte i Gjerstad den 14. mai så da oppfordrer jeg alle interesserte til å møte opp.( Dette vil bli annonsert.)

 

På ettermiddagen sammen dag var jeg invitert til Sentrumsforeningen på Brokelandsheia, også der for å snakke om ny vei som naturlig nok er av stor interesse og betydning for dem.

 

Representantskapsmøter og flerbrukshall
Onsdag er det representantskapsmøte i Aust Agder Revisjon IKS.  Det er et interkommunalt revisjonsselskap som eies av kommunene og Aust Agder fylkeskommune. De er ansvarlige for regnskapsrevisjonen i disse kommunene. Varaordfører møter for meg på dette møtet da jeg er opptatt i et møte angående flerbrukshallen.
 

Torsdag er det et nytt representantskapsmøte. Denne gang i Kristiansand og i kontrollutvalgssekretariatet Temark. 

Temark står for  Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, og er et interkommunalt selskap som eies av 31 kommuner og tre fylkeskommuner i Aust- og Vest-Agder og Telemark og har som funksjon å påse at kontrollutvalgenes arbeid blir utført på en forsvarlig måte og at vedtak blir iverksatt.

 

Kafé-kontor
Fredag fra ca. kl 13.00 vil næringssjefen og jeg igjen være på «Bankplassen kaffe og sånn», for å treffe dere som ønsker en prat med oss.
Vi har erfart at dette er en fin måte å treffe bygdefolk på og forrige gang var det nærmest kø for å få snakke med oss. Det synes vi er utrolig hyggelig og nyttig.  Velkommen skal dere være!

Ha en fortsatt fin uke i vårsola!
Inger

Flere saker

Wayni Bergan er årets vinner av kommunens arbeidsmiljøpris. Foto: Gjerstad kommune.

Fikk kommunens arbeidsmiljøpris

Tirsdag kveld er det smørekurs hos Willy Thorsen i Risør.

Smørekurs i Risør på tirsdag

Lærere ved Gjerstad skole har vært på tur til Slovenia denne uka. Foto: Gjerstad skole.

Dro til Slovenia for å lære om elevbedrifter og entreprenørskap

Vegår Vocale. Foto: Facebook

Adventskonsert med Vegår Vocale i Gjerstad kirke

Emil Solli-Tangen kommer på besøk til Gjerstad kirke 14. desember. Foto: Facebok.

Synger julen inn i Gjerstad kirke

Den respekterte travprofilen Bo Eklöf trekker frem 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad som den eleven som har gjort størst inntrykk på ham under sin tid som lærer på travgymnasiet Wången. Foto: Hesteguiden.com.

Per Vetle fremheves av svensk travprofil

Morten Presthagen tror ikke Brokelandsheia vil være like fristende å etablere seg på om E18 flyttes.

- Ja, vi ønsker selvsagt å beholde E18 gjennom Brokelandsheia!

Alle barn i bygda kan glede seg til juleverksted på Fjelltun 2. desember. Illustrasjonsfoto.

Velkommen til juleverksted på Fjelltun