Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 12

Digitalisering
Mandag starter med en stor konferanse på Heimat, som skal handle om en felles digitaliseringsstrategi for regionen.
Digitalisering skjer på alle områder i offentlig sektor og vil få stadig større rolle i vår hverdag.
Det er viktig å ha med seg at varme hjerter og hender aldri kan erstattes med teknologi, men det er allikevel mye som kan gjøres mer effektivt og med større tilgjengelighet for innbyggerne.
For å lykkes med en god utvikling av tjenestene, er det behov for kunnskap og kompetanse. Flere utvalg bestående av representanter for kommunene i østregionen har utarbeidet en felles strategi som de vil legge fram på konferansen.

Jernbane
Tirsdag er det Jernbaneforum 2017 i Oslo.
Kvelden før Jernbaneforumet arrangerer Nordisk Jernbanesamarbeid et seminar der jeg også skal delta.
Det er svært gledelig at oppstart av Grenlandsbanen og sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen nå ligger inne i Nasjonal Transportplan. Hvor stasjonene skal ligge, er ennå ikke avgjort. Hele regionen står sammen om å jobbe for Brokelandsheia, og vi er mange som vil jobbe for dette i årene framover.

MOT
Onsdag er det styremøte i MOT, der vi skal fornye avtalen vi har. Kommunestyret har vært klare på at Gjerstad fortsatt skal være et lokalsamfunn med MOT. Det er vi stolte av!

Kommunestyremøte
Torsdag er det kommunestyremøte. I forkant av møtet har vi noen presentasjoner/orienteringer. Det nye Ungdomsstyret vil presentere seg og si noe om hva de er opptatt av. Vi får besøk fra Pasient – og brukerombudet i Agder som vil si noe om deres tilbud. Vi får også en orientering fra Vestfold Omsorgspartner om deres planer på Holmen Gård, etter at asylmottaket er lagt ned.
I kommunestyret skal vi bl.a. behandle:

  • Retningslinjer for Ungdomsrådet
  • Endring av valgkretser og innføring av elektronisk avkryssing i manntall m.m.
  • Sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 - 2020
  • Deltakelse i forpliktende samarbeid om å styrke heltidskulturen
  • Søknad om støtte til NKOM om tilskudd til bredbåndsutbygging
  • Kjøp av aksjer til etablering av felles tomteselskap for oppføring av biodrivstoff anlegg

Dere kan lese mer om sakene på kommunens hjemmeside.  Der kan dere laste ned saksdokumentene.
Følg oss gjerne på Facebook.
 

Ønsker dere en fin helg og god ny uke!

Flere saker

Isak Knutsen, 16 år, fra Tromøya, er kåret til Nordens beste friluftsblogger.

Foredrag for alle friluftsinteresserte

Ordfører Inger Løite

Se ordfører Inger Løite i Dagsrevyen søndag kveld

Det finnes mange fine biler på Cuba

Reisebrev fra familien Ausland

Innbyggerne i Gjerstad kan se frem til lavere eiendomsskatt.

Eiendomsskatten reduseres med 5,6 millioner i Gjerstad

Kjell Trygve Grunnsvoll vil gjøre et nytt forsøk på å bli ordfører i Gjerstad

Her er Senterpartiets valgliste i Gjerstad

Ordfører Inger Løite tenker likevel kke å slippe taket i ordførerklubba

Inger gir seg ikke likevel

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

Ingen kunne true svenskehesten Grace Yoga på Sørlandet travbane

Ny seier til Per Vetle på Sørlandet travpark