Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 10

Mandag får Gjerstad skole besøk av elever og lærere fra Elba og Wales. Varaordfører Knut Erik Ulltveit vil være til stede for å ønske dem velkommen, da jeg har en annen avtale.

Gjerstad skole er aktive og er med på mange spennende prosjekter, både lokalt og i samarbeid med andre land. Det er helt sikkert nyttig og verdifullt å utveksle erfaringer for å lære av hverandre. Jeg håper både barna og de voksne får et fint opphold i Gjerstad og ønsker Gjerstad skole lykke til!

SLT
SLT er en samordningsmodell for lokal forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet. Målet med SLT-arbeidet er at barn og unge i kommunen skal få riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av enheter og faggrupper.
Gjerstad kommune er med i et slikt samarbeid, og tirsdag skal jeg være med på mitt første møte i styringsgruppa. Styringsgruppa består av representanter fra ungdomsskolen, politiet, skolehelsetjenesten, MOT, barneverntjenesten - altså de som er i direkte kontakt med barn og unge.

Enhetsleder for Familiehuset er SLT-koordinator, og skal sørge for at disse sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer. Slik blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan rette tiltak settes inn tidligere og mer presist. Det er viktig at dette arbeidet også blir godt forankret hos politikerne for at vi kan gjøre de rette prioriteringene.

Opplæring ungdomsrådet
Opplæring for ungdomsrådet står også på programmet denne uka. Rådmannen er sekretær for rådet. Halvar Skaaland og jeg er mentorer, så vi skal også være med på opplæringen. Her er sikkert noe å lære for oss litt mer erfarne også.

Ha en fin helg og en god ny uke!

Inger

Flere saker

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland

Tone Helene Strat er Kristelig folkepartis ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for KrF - Tone Helene Strat