Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 10

Mandag får Gjerstad skole besøk av elever og lærere fra Elba og Wales. Varaordfører Knut Erik Ulltveit vil være til stede for å ønske dem velkommen, da jeg har en annen avtale.

Gjerstad skole er aktive og er med på mange spennende prosjekter, både lokalt og i samarbeid med andre land. Det er helt sikkert nyttig og verdifullt å utveksle erfaringer for å lære av hverandre. Jeg håper både barna og de voksne får et fint opphold i Gjerstad og ønsker Gjerstad skole lykke til!

SLT
SLT er en samordningsmodell for lokal forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet. Målet med SLT-arbeidet er at barn og unge i kommunen skal få riktig hjelp til rett tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av enheter og faggrupper.
Gjerstad kommune er med i et slikt samarbeid, og tirsdag skal jeg være med på mitt første møte i styringsgruppa. Styringsgruppa består av representanter fra ungdomsskolen, politiet, skolehelsetjenesten, MOT, barneverntjenesten - altså de som er i direkte kontakt med barn og unge.

Enhetsleder for Familiehuset er SLT-koordinator, og skal sørge for at disse sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer. Slik blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan rette tiltak settes inn tidligere og mer presist. Det er viktig at dette arbeidet også blir godt forankret hos politikerne for at vi kan gjøre de rette prioriteringene.

Opplæring ungdomsrådet
Opplæring for ungdomsrådet står også på programmet denne uka. Rådmannen er sekretær for rådet. Halvar Skaaland og jeg er mentorer, så vi skal også være med på opplæringen. Her er sikkert noe å lære for oss litt mer erfarne også.

Ha en fin helg og en god ny uke!

Inger

Flere saker

Isak Knutsen, 16 år, fra Tromøya, er kåret til Nordens beste friluftsblogger.

Foredrag for alle friluftsinteresserte

Ordfører Inger Løite

Se ordfører Inger Løite i Dagsrevyen søndag kveld

Det finnes mange fine biler på Cuba

Reisebrev fra familien Ausland

Innbyggerne i Gjerstad kan se frem til lavere eiendomsskatt.

Eiendomsskatten reduseres med 5,6 millioner i Gjerstad

Kjell Trygve Grunnsvoll vil gjøre et nytt forsøk på å bli ordfører i Gjerstad

Her er Senterpartiets valgliste i Gjerstad

Ordfører Inger Løite tenker likevel kke å slippe taket i ordførerklubba

Inger gir seg ikke likevel

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3

Ingen kunne true svenskehesten Grace Yoga på Sørlandet travbane

Ny seier til Per Vetle på Sørlandet travpark