Ordfører Inger Løite firer ikke på at Brokelandsheia må inkluderes i kommende E18-planer.
Ordfører Inger Løite firer ikke på at Brokelandsheia må inkluderes i kommende E18-planer.

Ordføreren står fortsatt på Brokelandsheia som eneste alternativ

Selv om det i dagens E18-møte ble åpnet for å utrede det østlige alternativet til E18-trasé er ordfører Inger Løite fortsatt optimistisk til at Brokelandsheia-alternativet blir valgt til slutt.

- For at ikke vi skal forsinke prosessen unødig ble styringsgruppen enige om at det østlige alternativet skal utredes sammen med alternativet vi ser som det eneste fornuftige, altså fortsatt E18 forbi Brokelandsheia, sier ordfører Inger Løite til iGjerstad.no. 

- Det vedtaket vi gjorde i møtet i dag må på ingen måte oppfattes som et kompromiss for Gjerstads sin del. Jeg har vært akkurat like tydlige på at veien skal gå gjennom Brokelandsheia. Ikke minst for bygdas grunneiere og de som driver og har tenkt å drive næringsvirksomhet på Brokelandsheia er det viktig at vi kommer til en konklusjon i saken innenfor tidsrammen som er skissert, sier Løite.

 

Nye Veier er fast bestemt på å ville utrede det østlige alternativet for å ha legitimitet for den anbefalingen de til slutt vil gi styringsgruppen. I tillegg var fylkesmannen i forrige møte tydelig på at å utrede kun en alternativ trasé er for lite for å ha et godt nok beslutningsgrunnlag. Dermed ble valget om å inkludere den østlige traséen inkludert i dagens vedtak. 

 

- I vedtaket som ble gjort ble det for øvrig sterkt presisert at vi aldri kan godta et østlig alternativ der Brokelandsheia ikke er inkludert. Dette står vi ordførere fortsatt samlet om, og jeg føler meg rimelig overbevist om at dette vil være avgjørende til slutt, sier Løite.

 

Hva mener du om vedtaket som ble gjort i formannskapet på Vegårshei om at man ikke må være så standhaftig på trasévalg som styringsgruppen til nå har vært?
- Det har ikke fått noen konsekvenser for vedtaket som ble gjort i dag, men på generelt grunnlag så synes jeg det er uheldig hvis noen kommuner gjør vedtak som avviker fra det vi til nå har stått så sterkt samlet om, sier Løite.

 

 

Flere saker

Ann-Kristine Øverland står bak grytene i den nye cateringsatsingen hos Durapart på Vinterkjær

Durapart tilbyr catering og firmamat

Torgrim Holte kommer tilbake til Brokelandsheiadagene!

Torgrim Holte kommer tilbake til Brokelandsheia

Isak Knutsen, 16 år, fra Tromøya, er kåret til Nordens beste friluftsblogger.

Foredrag for alle frilufts-interesserte

Det finnes mange fine biler på Cuba

Reisebrev fra familien Ausland

Innbyggerne i Gjerstad kan se frem til lavere eiendomsskatt.

Eiendomsskatten reduseres med 5,6 millioner i Gjerstad

Kjell Trygve Grunnsvoll vil gjøre et nytt forsøk på å bli ordfører i Gjerstad

Her er Senterpartiets valgliste i Gjerstad

Ordfører Inger Løite tenker likevel kke å slippe taket i ordførerklubba

Inger gir seg ikke likevel

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3