Jan Birger Stebekk og Kari Alfsen Flaten har planer om å dele ut flere store sjekker til ulike aktører i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand i 2019.
Jan Birger Stebekk og Kari Alfsen Flaten har planer om å dele ut flere store sjekker til ulike aktører i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand i 2019.

Nytt år, nye muligheter og endret praksis i Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebank mottar hvert år et stort antall søknader om sponsormidler. Fra og med i år innfører banken en årlig søknadsfrist.

- Banken mottar årlig et stort antall søknader om sponsormidler. Av hensyn til rettferdig tildeling og av praktiske årsaker for banken har vi nå innført en årlig søknadsfrist, sier markedssjef Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank

 Fristen for tildelinger i 2019 er satt til 15. mars. Alle som ønsker å søke oss om sponsormidler for inneværende år oppfordres derfor til å sende inn en søknad innen denne fristen, sier Stebekk. 

Søknad om sponsormidler kan sendes pr. e-post til jbs@oasparebank.no 

Oppretter egen tildelingskveld
- Når søknadsfristen er utløpt vi vi invitere søkerne til en hyggelig tildelingskveld. Sted og dato er ikke satt enda men det blir før sommerferien 2019 og kvelden blir avholdt i en av de fire kommunene vi har kontorer, sier markedssjefen. 

 

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand