Jan Birger Stebekk og Kari Alfsen Flaten har planer om å dele ut flere store sjekker til ulike aktører i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand i 2019.
Jan Birger Stebekk og Kari Alfsen Flaten har planer om å dele ut flere store sjekker til ulike aktører i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand i 2019.

Nytt år, nye muligheter og endret praksis i Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebank mottar hvert år et stort antall søknader om sponsormidler. Fra og med i år innfører banken en årlig søknadsfrist.

- Banken mottar årlig et stort antall søknader om sponsormidler. Av hensyn til rettferdig tildeling og av praktiske årsaker for banken har vi nå innført en årlig søknadsfrist, sier markedssjef Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank

 Fristen for tildelinger i 2019 er satt til 15. mars. Alle som ønsker å søke oss om sponsormidler for inneværende år oppfordres derfor til å sende inn en søknad innen denne fristen, sier Stebekk. 

Søknad om sponsormidler kan sendes pr. e-post til jbs@oasparebank.no 

Oppretter egen tildelingskveld
- Når søknadsfristen er utløpt vi vi invitere søkerne til en hyggelig tildelingskveld. Sted og dato er ikke satt enda men det blir før sommerferien 2019 og kvelden blir avholdt i en av de fire kommunene vi har kontorer, sier markedssjefen. 

 

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad