Jan Birger Stebekk og Kari Alfsen Flaten har planer om å dele ut flere store sjekker til ulike aktører i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand i 2019.
Jan Birger Stebekk og Kari Alfsen Flaten har planer om å dele ut flere store sjekker til ulike aktører i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand i 2019.

Nytt år, nye muligheter og endret praksis i Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebank mottar hvert år et stort antall søknader om sponsormidler. Fra og med i år innfører banken en årlig søknadsfrist.

- Banken mottar årlig et stort antall søknader om sponsormidler. Av hensyn til rettferdig tildeling og av praktiske årsaker for banken har vi nå innført en årlig søknadsfrist, sier markedssjef Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank

 Fristen for tildelinger i 2019 er satt til 15. mars. Alle som ønsker å søke oss om sponsormidler for inneværende år oppfordres derfor til å sende inn en søknad innen denne fristen, sier Stebekk. 

Søknad om sponsormidler kan sendes pr. e-post til jbs@oasparebank.no 

Oppretter egen tildelingskveld
- Når søknadsfristen er utløpt vi vi invitere søkerne til en hyggelig tildelingskveld. Sted og dato er ikke satt enda men det blir før sommerferien 2019 og kvelden blir avholdt i en av de fire kommunene vi har kontorer, sier markedssjefen. 

 

Flere saker

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland

Tone Helene Strat er Kristelig folkepartis ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for KrF - Tone Helene Strat