Nye Veier kommer til å utrede to alternativer
Nye Veier kommer til å utrede to alternativer

Nye Veier kommer til å utrede to alternativer

Det er nå klart at styringsgruppen for ny E18 har bestemt seg for likevel å være med på å utrede det østlige alternativet.

- Etter faglige innspill har vi kommet til at vi på dette stadiet av planleggingen vil vi, med noen forbehold, akseptere at det østligste alternativet utredes. Dette betyr imidlertid ikke at vi har endret mening om å stå fast på valget om at ny E18 skal gå gjennom Brokelandsheia, sa styrets leder, ordfører i Risør, Per Kristian Lunden.

- Dette må ikke oppfattes som noe kompromiss fra vår side, det må alle ha klart for seg. Likevel ser vi at vi må komme oss videre, og ikke bremse prosessen. Jeg vil likevel presisere at det fortsatt kun er et aktuelt alternativ, nemlig gjennom Brokelandsheia, sa ordfører Inger Løite.

Dette betyr at bygdas innbyggere og næringsdrivende fortsatt må smøre seg med tålmodighet før valget om ny E18-trasé blir tatt.

Følgende vedtak ble fattet i dagens møte:

Styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad legger planprogrammet for E18 Dørdal – Grimstad, datert 19.10.18, ut på høring og offentlig ettersyn etter Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes til 31.oktober – 14. desember.

Styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vurderer, ut fra samfunnsnytte for alle kommunene som inngår i planområdet, den østre korridoren (utenom Brokelandsheia) på strekningen Dørdal – Tvedestrand som helt uaktuell å ha med videre i kommunedelplanen med  konsekvensutredning. Etter anmodning fra Nye Veier aksepterer styret likevel at østre korridor inngår i planområdet som sendes på høring, jfr. plan- og bygningsloven.

 

Flere saker

Wayni Bergan er årets vinner av kommunens arbeidsmiljøpris. Foto: Gjerstad kommune.

Fikk kommunens arbeidsmiljøpris

Tirsdag kveld er det smørekurs hos Willy Thorsen i Risør.

Smørekurs i Risør på tirsdag

Lærere ved Gjerstad skole har vært på tur til Slovenia denne uka. Foto: Gjerstad skole.

Dro til Slovenia for å lære om elevbedrifter og entreprenørskap

Vegår Vocale. Foto: Facebook

Adventskonsert med Vegår Vocale i Gjerstad kirke

Emil Solli-Tangen kommer på besøk til Gjerstad kirke 14. desember. Foto: Facebok.

Synger julen inn i Gjerstad kirke

Den respekterte travprofilen Bo Eklöf trekker frem 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad som den eleven som har gjort størst inntrykk på ham under sin tid som lærer på travgymnasiet Wången. Foto: Hesteguiden.com.

Per Vetle fremheves av svensk travprofil

Morten Presthagen tror ikke Brokelandsheia vil være like fristende å etablere seg på om E18 flyttes.

- Ja, vi ønsker selvsagt å beholde E18 gjennom Brokelandsheia!

Alle barn i bygda kan glede seg til juleverksted på Fjelltun 2. desember. Illustrasjonsfoto.

Velkommen til juleverksted på Fjelltun