Nye Veier kommer til å utrede to alternativer
Nye Veier kommer til å utrede to alternativer

Nye Veier kommer til å utrede to alternativer

Det er nå klart at styringsgruppen for ny E18 har bestemt seg for likevel å være med på å utrede det østlige alternativet.

- Etter faglige innspill har vi kommet til at vi på dette stadiet av planleggingen vil vi, med noen forbehold, akseptere at det østligste alternativet utredes. Dette betyr imidlertid ikke at vi har endret mening om å stå fast på valget om at ny E18 skal gå gjennom Brokelandsheia, sa styrets leder, ordfører i Risør, Per Kristian Lunden.

- Dette må ikke oppfattes som noe kompromiss fra vår side, det må alle ha klart for seg. Likevel ser vi at vi må komme oss videre, og ikke bremse prosessen. Jeg vil likevel presisere at det fortsatt kun er et aktuelt alternativ, nemlig gjennom Brokelandsheia, sa ordfører Inger Løite.

Dette betyr at bygdas innbyggere og næringsdrivende fortsatt må smøre seg med tålmodighet før valget om ny E18-trasé blir tatt.

Følgende vedtak ble fattet i dagens møte:

Styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad legger planprogrammet for E18 Dørdal – Grimstad, datert 19.10.18, ut på høring og offentlig ettersyn etter Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes til 31.oktober – 14. desember.

Styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vurderer, ut fra samfunnsnytte for alle kommunene som inngår i planområdet, den østre korridoren (utenom Brokelandsheia) på strekningen Dørdal – Tvedestrand som helt uaktuell å ha med videre i kommunedelplanen med  konsekvensutredning. Etter anmodning fra Nye Veier aksepterer styret likevel at østre korridor inngår i planområdet som sendes på høring, jfr. plan- og bygningsloven.

 

Flere saker

Ann-Kristine Øverland står bak grytene i den nye cateringsatsingen hos Durapart på Vinterkjær

Durapart tilbyr catering og firmamat

Torgrim Holte kommer tilbake til Brokelandsheiadagene!

Torgrim Holte kommer tilbake til Brokelandsheia

Isak Knutsen, 16 år, fra Tromøya, er kåret til Nordens beste friluftsblogger.

Foredrag for alle frilufts-interesserte

Det finnes mange fine biler på Cuba

Reisebrev fra familien Ausland

Innbyggerne i Gjerstad kan se frem til lavere eiendomsskatt.

Eiendomsskatten reduseres med 5,6 millioner i Gjerstad

Kjell Trygve Grunnsvoll vil gjøre et nytt forsøk på å bli ordfører i Gjerstad

Her er Senterpartiets valgliste i Gjerstad

Ordfører Inger Løite tenker likevel kke å slippe taket i ordførerklubba

Inger gir seg ikke likevel

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 3