Adm. banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank leverer sterke resultater for 2019
Adm. banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank leverer sterke resultater for 2019

Kraftig resultatvekst i Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebanks overskudd etter skatt i 2019 ble på 22,1 millioner kroner mot 19,4 millioner i 2018.

Generalforsamlingen i Østre Agder Sparebank behandlet årsmelding og regnskap for 2019 i sitt møte 19. mars 2020. Østre Agder Sparebank leverer i 2019 et resultat før skatt og tap på 31 millioner kroner, mot 23,25 millioner i 2018. Årets overskudd etter skatt ble på 22,1 millioner kroner mot 19,4 millioner i 2018.

Solid bankdrift og fornøyde kunder
Det sterke resultatet kommer som en følge av god og effektiv bankdrift, stabil kundemasse og en jevn tilstrømming av nye kunder som sier de ønsker seg en bank som tilbyr personlig rådgiving fra en enkel og tilgjengelig bank. Dette har bidratt til vekst innenfor bankens ulike forretningsområder. Resultatet preges også av økt rentenetto, reduserte kostnader og høy innskuddsdekning.

- Østre Agder Sparebank har med årets resultat styrket sin posisjon og samtidig rigget seg for utfordrende tider som vi nå opplever med Koronavirus (COVID-19), sier adm. banksjef Nina Holte.

- Solid egenkapital og gode likviditetsreserver vil ha stor betydning når vi alle står overfor en situasjon vi ikke tidligere har opplevd.

- Østre Agder Sparebank ønsker å være en solid og behjelpelig samarbeidspartner for kundene både i gode og utfordrende tider. Med vår lokalkunnskap og nærhet til kundene vil vi anstrenge oss for å hjelpe kundene med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre, uttaler banksjefen.

 

Lokalsamfunnet og samfunnsansvar
- Østre Agder Sparebank har lange tradisjoner med å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Det betyr mye for oss å være en lokalbank som kan bidra med støtte til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de 4 kommunene hvor banken er til stede med kontorer, sier markedssjef Jan Birger Stebekk.
 

Utdeling av gaver og støtte til kulturaktiviteter, frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger vurderes som viktig, spesielt i den situasjonen vi nå er inne i.
I 2019 har Østre Agder Sparebank støttet over 40 ulike arrangementer i de fire kommunene banken er representert. 

Utbytte på 6,50 kroner pr. egenkapitalbevis
Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å utbetale et utbytte på 6,50 kroner pr. egenkapitalbevis. I utgangspunktet var det lagt opp til kr. 8,50, men av hensyn til situasjonen med COVID-19 og en usikker fremtid som kan by på utfordringer, innstilte styret på å holde tilbake 2 kroner pr. egenkapitalbevis på utjevningsfond. Finanstilsynet har i brev av 16. mars 2020 oppfordret styrene i de norske finansinstitusjonene til å gjøre nye vurderinger rundt utbytte, noe styret i Østre Agder Sparebank har valgt å gjøre. Utbetalingsdato er satt til 31.03.2020.

 

 

Flere saker

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier

Foto: Gjensidigestiftelsen.no

Vil du glede barn og unge med en aktivitet i sommer?