Ordfører Inger Løite tok opp likestilling om ordførerrollen til debatt i kveldens kommunestyremøte
Ordfører Inger Løite tok opp likestilling om ordførerrollen til debatt i kveldens kommunestyremøte

Kjønnsdebatt skapte størst engasjement i kommunestyret

Ordfører Inger Løite hadde i kveldens kommunestyremøte et forslag om en "kjønnsendring" i kommunens reglement for ordførervervet. 

I kommunens reglement for ordførervervet omtales ordføreren konsekvent som "han", noe Løite ikke syntes var særlig fornuftig sett i et likestillingsperspektiv. Jeg vil derfor foreslå at "han" endres til "hun" i dette reglementet, foreslo hun fra kommunestyrets talerstol. Jeg synes vi skal statuere et eksempel, og omtale ordføreren som "hun" i vårt reglement. Det skulle være like naturlig for folk å lese "hun" som "han" i denne sammenhengen, sa Løite. 

Steinar Pedersen (H) mente at det ble feil å bestemme kjønn på ordføreren i et slikt reglement, og at man burde bruke den kjønnsnøytrale betegnelsen "ordfører", slik at reglementet kan brukes uansett hvilket kjønn ordføreren har. Dette fikk støtte av Edny Øybekk (KrF), Halvard Skaaland (FrP) og Anette Kveim (Sp) fra talerstolen.

- Jeg er enig i at det skal stå "hun" når vi har en kvinne i rollen, men skal det stå i evig tid om vi etter valget får en mannlig ordfører, spurte Skaaland. - Ja, det burde stå "hun", uansett repliserte Løite.

Anette Kveim mente at "han" i denne sammenhengen pekte på hannkjønnsordet "En ordfører" ikke om vedkommende var mann eller kvinne. Derfor støttet hun Pedersen om å bruke en kjønnsnøytral betegnelse i reglementet.

Kåre Dalane (SP) tok så ordet, og sa at det er godt at vi også kan diskutere noe som ikke er gravalvorlig, det er i budsjettmøtet i desember det blir alvor.  I denne sammenhengen støtter jeg ordføreren, selv om jeg også kan være enig med Anette Kveim i at ordfører er et hankjønnsord, sa Dalane

Det er for øvrig sjelden eller aldri seks  representanter på talerstolen i en sak i kommunestyret, slik som dette forslaget førte til. Kanskje ordføreren burde legge inn en slik triviell sak i hvert eneste møte fremover?

For øvrig:
I det samme reglementet under §12 omhandles hvordan bråkmakere skal håndteres. Bråkmakeren er fremdeles omtalt som "han", og dette avstedkom ingen debatt i møtet.

Det ble heller ikke diskutert om vi i fremtiden skal omtale kommunens lederrolle i bestemt form som "ordføreren" eller "ordførera"....

Flere saker

Eikelands Verk

Aktivitetsdager på Eikelands Verk

Ordførerkandidatene Halvard Skaaland (Frp), Inger Løite (Ap), Steinar Pedersen (H), Gro Eskeland (Sp) og Tone Strat (KrF) imponerte med god kakekunst.

Tone Strat vant "Kakebakekrigen"

Zainab Yousefi holdt tale for dagen.

Sterk 17.maitale i Gjerstad

Det var folksomt på plassen utenfor Gjerstad skole i ettermiddag.

Bilder fra feiringen i Gjerstad

Fra årets 17.maitog i Gjerstad

Gratulerer med dagen!

Solås Solstudio åpner på Fiane 20. mai. Illustrasjonsbilde.

Solås Solstudio åpner 20. mai

Chris Medina kommer til Brokelandsheia 31. august

Chris Medina til Brokelandsheia

Leirduesti på Solem skytebane 25. mai