Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overleverte i dag KVU for Grenlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Brokelandsheia er pr. nå ikke Jernbaneverkets førsteprioritet for stasjonsplassering. Nå skal imidlertid saken ut til politisk høring. Foto: Inger Løite
Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overleverte i dag KVU for Grenlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Brokelandsheia er pr. nå ikke Jernbaneverkets førsteprioritet for stasjonsplassering. Nå skal imidlertid saken ut til politisk høring. Foto: Inger Løite

Jernbaneverket anbefaler stasjon på Tangen fremfor Brokelandsheia

Jernbaneverket overleverte i dag sin anbefaling for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

I anbefalingen går det fram at det er det midtre alternativet fra Porsgrunn til Brokelandsheia som bør velges med en dobbeltsporet jernbane med større muligheter for økt frekvens både for gods- og persontrafikk.

For Gjerstad kommune var det knyttet stor spenning til om Brokelandsheia ville bli førstevalget for stasjonsplassering på den nye traseen. Det kom dessverre ikke gode nyheter fra JBV i så måte. De mener at det gir størst økonomisk lønnsomhet å velge Tangen fremfor Brokelandsheia. Sannsynligvis med begrunnelse i at det er et marked på ca. 500 pendlere fra Kragerø til Grenland. Det åpnes imidlertid for at Brokelandsheia kan vurderes med en egen stasjon for lokaltrafikk. 

Siste ord er ikke sagt
Flere politikere som har kjempet for stasjon på Brokelandsheia tar ikke Jerbaneverkets beregninger for god fisk. Tidligere presentasjoner av de samfunnsøkonomiske beregningene har med stor tydelighet vist at det ikke har blitt tatt hensyn til at Brokelandsheia i stor grad vil bli benyttet av et stort marked vest for fylkesgrensen. Brokelandsheia har også hele tiden vært Jernbaneforum Sørs førsteprioritet når det gjelder stasjonsplassering i forbindelse med sammenkoblingen. 

Hele planarbeidet skal nå ut til politisk høring, og mye tyder på at kommunene øst i Aust-Agder nå vil komme til å mobilisere for Brokelandsheia som det beste valget for stasjonsplassering. Det vil sannsynligivis argumenteres for at Tangen må være mer aktuell for lokaltog pga. sin pendlertrafikk til Grenland, og at Brokelandsheia er mer egnet for stasjon for fjerntogtrafikk.

Ordfører i Gjerstad, Inger Løite og medlem i Jernbaneforum Sør, Rune Hagestrand er samstemte i at det nå må jobbes aktivt for å synliggjøre trafikkgrunnlaget til Brokelandsheia på en bedre måte enn det tydeligvis Jernbaneverket har tatt hensyn til i sin konseptvalgutredning. 

Se KVU for Grenlandsbanen HER

 

Fortsettelse følger.

Garantert!

 

Flere saker

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no