Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overleverte i dag KVU for Grenlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Brokelandsheia er pr. nå ikke Jernbaneverkets førsteprioritet for stasjonsplassering. Nå skal imidlertid saken ut til politisk høring. Foto: Inger Løite
Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger overleverte i dag KVU for Grenlandsbanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Brokelandsheia er pr. nå ikke Jernbaneverkets førsteprioritet for stasjonsplassering. Nå skal imidlertid saken ut til politisk høring. Foto: Inger Løite

Jernbaneverket anbefaler stasjon på Tangen fremfor Brokelandsheia

Jernbaneverket overleverte i dag sin anbefaling for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

I anbefalingen går det fram at det er det midtre alternativet fra Porsgrunn til Brokelandsheia som bør velges med en dobbeltsporet jernbane med større muligheter for økt frekvens både for gods- og persontrafikk.

For Gjerstad kommune var det knyttet stor spenning til om Brokelandsheia ville bli førstevalget for stasjonsplassering på den nye traseen. Det kom dessverre ikke gode nyheter fra JBV i så måte. De mener at det gir størst økonomisk lønnsomhet å velge Tangen fremfor Brokelandsheia. Sannsynligvis med begrunnelse i at det er et marked på ca. 500 pendlere fra Kragerø til Grenland. Det åpnes imidlertid for at Brokelandsheia kan vurderes med en egen stasjon for lokaltrafikk. 

Siste ord er ikke sagt
Flere politikere som har kjempet for stasjon på Brokelandsheia tar ikke Jerbaneverkets beregninger for god fisk. Tidligere presentasjoner av de samfunnsøkonomiske beregningene har med stor tydelighet vist at det ikke har blitt tatt hensyn til at Brokelandsheia i stor grad vil bli benyttet av et stort marked vest for fylkesgrensen. Brokelandsheia har også hele tiden vært Jernbaneforum Sørs førsteprioritet når det gjelder stasjonsplassering i forbindelse med sammenkoblingen. 

Hele planarbeidet skal nå ut til politisk høring, og mye tyder på at kommunene øst i Aust-Agder nå vil komme til å mobilisere for Brokelandsheia som det beste valget for stasjonsplassering. Det vil sannsynligivis argumenteres for at Tangen må være mer aktuell for lokaltog pga. sin pendlertrafikk til Grenland, og at Brokelandsheia er mer egnet for stasjon for fjerntogtrafikk.

Ordfører i Gjerstad, Inger Løite og medlem i Jernbaneforum Sør, Rune Hagestrand er samstemte i at det nå må jobbes aktivt for å synliggjøre trafikkgrunnlaget til Brokelandsheia på en bedre måte enn det tydeligvis Jernbaneverket har tatt hensyn til i sin konseptvalgutredning. 

Se KVU for Grenlandsbanen HER

 

Fortsettelse følger.

Garantert!

 

Flere saker

Initiativtakerne til "Jul for alle" gleder seg til julefeiringen i år. Foto: Astrid H. Bråten.

Meld deg på til "Jul for alle"

Endre De Bartolo og Solfrid E. Holte kom begge på pallen i Rauland i helga. Foto: GIL.

Helgens resultater i skiskyting

K.G Senta sammen med sin eier, Knut Homdrom. Foto: Facebook.

K.G Senta kåret til jaktchampion

Moe Tyr ble nr. 2 på Forus lørdag ettermiddag.

Moe Tyr tilbake i løpsbanen

Det var god stemning foran scenen ved flere anledninger under årets Brokelandsheiadager.

Kun 20 ledige utstillerplasser igjen til neste år

Nina Holte og Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank. Foto: Tore Myrberg.

- Barn og unge er vi ekstra opptatt av

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 49 og 50

Fra helgens norgescup i skiskyting på Geilo. Foto: GIL

Norgescup i skiskyting på Geilo