Styringsgruppen for ny E18 er samlet på Brokelandsheia i dag
Styringsgruppen for ny E18 er samlet på Brokelandsheia i dag

I dag avgjøres hvilke traseer som går til «finalerunden»

Styringsgruppen for ny E18 har i dag møte for å avgjøre hvilke traseer som fortsatt skal være med i arbeidet videre.

I forrige møte gjorde de åtte ordførerne i ledergruppen det klart at et alternativ der Brokelandsheia ikke var med, var helt uaktuelt.

Etter fylkesmannens innsigelser til planprogrammet ble det innkalt til nytt møte i dag for endelig å avgjøre hvilke traseer som er aktuelle å utrede videre, og hvilke som kan skrinlegges. 

I praksis er det kun to alternativer igjen, et gjennom Brokelandsheia, og et som ligger utenfor, i østlig retning.

FØLG MØTET DIREKTE HER:

https://m.youtube.com/watch?v=bBvX3Ce0RmY 

(Videoproduksjon: K.A.D. Videocastweb)

 

Oppdateringer følger. Se vår hovedside www.iGjerstad.no 

Flere saker

Østre Agder leverer et solid overskudd for 2018. Banksjef Nina Holte og markedssjef Jan Birger Stebekk kan smile hele veien til banken..:-) Arkivfoto.

Østre Agder Sparebank leverer knallresultat for 2018

Kevin Boine kommer til Brokelandsheiadagene

Kevin Boine til Brokelandsheia 31. august

Ordfører Inger Løite håper at så mange som mulig vil bruke sin stemmerett ved årets kommunevalg. Arkivfoto.

Listetoppene holder appeller på Brokelandsheia

Lars O. Østerholt fikk i dag utmerkelser for sin viktige innsats for Norge etter 2. verdenskrig.

Lars Olsen Østerholt hedret med forsvarsmedaljer

Moe Tyr tok årets tredje seier lørdag

Moe Tyr vant i V75 på lørdag

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand