Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.
Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

- Lokal tilhørighet vil utvilsomt spille en rolle i flere viktig saker i det nye fylkestinget.
// Rune Hagestrand, listekandidat til fylkestingsvalget i Agder. 

Agder samles i en ny fylkeskommune fra nyttår 2020. Til sammen skal det velges inn 49 representanter i fylkestinget.  Med en forvaltningskapital på godt over 4 milliarder kroner, er det viktig at også representanter fra østregionen er med på å bestemme hvordan disse midlene skal disponeres.

I Agder fylkesting vil jeg være østregionens talerør, slik at de øvrige representantene fra resten av landsdelen skal få klare meldinger om forventinger, muligheter og utfordringer i vår del av fylket. Skulle ikke Høyre være ditt førstevalg i kommunevalget, håper jeg likevel du vil vurdere å stemme Høyre til fylkestingsvalget. Lokal tilhørighet vil utvilsomt spille en rolle i flere viktig saker.

Med Høyre i posisjon i Agder fylkesting får vi også en av landsdelens mest markerte og populære politikere som fylkesordfører. Arne Thomassen fra Lillesand har de nødvendige egenskapene og kontaktnettet som vil gi gjennomslagskraft både regionalt og nasjonalt.
 

Sammen med lokalforeningene i østregionen fronter Agder Høyre en liste med saker som er viktige for vår del av fylket, og som alle våre listekandidater stiller seg bak. Følgende vil være høyt oppe på vår prioriteringsliste de neste fire årene:
 

  • Lokalisering av statlige arbeidsplasser i distriktene
  • Styrking og bevaring av våre videregående skoler
  • Rask og sømløs transport av elever fra distriktskommunene
  • Et bedre og tilpasset kollektivtilbud hele året
  • Gode adkomstveier til E18
  • Tilgang til fiber for alle
  • Utbygging av Grenlandsbanen med stasjon på Brokelandsheia
  • Støtte til privat utvikling av Gullknapp flyplass
  • Utvikling av Grønt kompetansesenter i Åmli.

En stemme til Høyre ved fylkestingsvalget 9. september er ikke minst en stemme for å fremme østregionens interesser i Agder.

 

Rune Hagestrand
Listekandidat til fylkestingsvalget (H)

Flere saker

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter