Anette Kveim er listekandidat for Gjerstad Senterparti
Anette Kveim er listekandidat for Gjerstad Senterparti

- Gjerstad ville ha vært fattig uten frivillighet!

- Vi som politikere bør verdsette mer det arbeidet som gjøres, ved å tilrettelegge og støtte opp om de frivillige. 
// Anette Kveim, listekandidat for Gjerstad Senterparti.

Jeg mener at det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen er av stor betydning for innbyggerne. Gjerstad har et stort og variert fritidstilbud til alle, i alle aldre. Det frivillige arbeidet som gjøres er viktig for bl.a. trivsel, folkehelse, samhold, inkludering og utvikling. Gjerstad SP ser viktigheten av det arbeidet som gjøres og vi ønsker at det frivillige arbeidet fortsatt skal være en viktig del av kommunen og vi ønsker at flere tar del i dette. Derfor vil Senterpartiet tilrettelegge for at lag og foreninger skal ha gode arenaer til å drive sine aktiviteter på. Vi ønsker å være på lag med det frivillige.

 

Gjerstad ville ha vært fattige uten det frivillige arbeidet som gjøres bl.a. i idrettslaget, 4H, trail-club, jeger og fisk, sang- og musikk-lag, ungdomslaget, husflid- og bondelaget, for å nevne noen.

 

Vi har også mange uorganiserte dugnadsgjenger som gjør mye som er til stor glede for mange. Ta f.eks. den flotte gjengen som har gjort en fabelaktig jobb med stelle i stand den gamle badeplassen i Egdalen. Her er det kjørt på mange lass med sand for å ruste opp den gamle badestranden. Det er laget sandvolleyball-bane og det er satt ut benker. De har også hatt en stor jobb med å lage en rampe til utkjøring av båter og de har bygd brygge med båtplasser. Dette har blitt en svært populær badeplass og samlingssted for mange barn, unge og voksne. Lindkjenn Vel har lagt ned mange dugnadstimer på friarealet for å få i stand en lekeplass for barn. Friarealet blir også brukt som samlingsplass for hele byggefeltet. Badedammen på Fiane er et annet eksempel. Det er mange som trør til for å holde i orden både badeplassen og friområdet rundt.

 

Gjerstad blir, takket være det frivillige, en rikere og mer attraktiv kommune å bo i.

 

Vi som politikere bør verdsette mer det arbeidet som gjøres, ved å tilrettelegge og støtte opp om de frivillige. Senterpartiet var en pådriver for å få en kultursekretær-stilling i kommunen, som skulle bistå lag og foreninger og som skulle være et bindeledd mellom dem. På grunn av stram økonomi, mistet vi dessverre denne stillingen. Gjerstad Senterparti vil være en samarbeidspartner med det frivillige fordi vi ser viktigheten av det arbeidet som gjøres og den betydningen dette har for våre innbyggere.

 

Til slutt vil jeg i likhet med Iselin Dalen Moe, oppfordre alle, og spesielt de unge, til å bruke sin stemmerett ved kommunevalget 9. september. Husk, at dersom du ikke bruker stemmeretten din, så gir du ½ stemme til det partiet du er uenig med!

 

Godt valg!
 

Anette Kveim,
listekandidat Gjerstad Senterparti.

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia