Gjerstad igjen på avgiftstoppen i landet

I følge SSBs undersøkelse over kommunal avgifter er Gjerstad 4. dyrest i landet. Men kan man stole på undersøkelsen?
Rune Hagestrand

Statistikk kan brukes til så mangt, og må i de fleste tilfeller tas med en eller flere klyper salt. Slik er det også med denne undersøkelsen. I min tid som mer aktiv politiker ringte VG og spurte meg om hvorfor vi hadde så dårlig likestilling i Gjerstad kommune. Etter å ha sjekket saken var grunnen at det hadde sluttet to kvinner på teknisk etat, og som bidro til at vi toppet "verstinglisten" den gang. Slik kan statistikker slå ut i små kommuner. I andre kommuner hadde en slik endring hatt en effekt som ikke var merkbar.

I denne undersøkelsen glemmer SSB de underliggende faktorene for tallene i Gjerstad kommune.

Under 30% er påkoblet
Den viktigste "forglemmelsen" i undersøkelsen er at under 30% av husstandene i Gjerstad er påkoblet det kommunale vann- og avløpsnettet. De høye avgiftene i undersøkelsen er basert på at kun ca. 300 av kommunens over 1000 husstander er påkoblet. For de aller fleste innbyggerne i Gjerstad er avgiftsnivået langt lavere enn det undersøkelsen viser. Dermed er også snittet pr. husstand i Gjerstad, spesielt for avløp, langt lavere enn oppgitt i undersøkelsen. 

De tørre tallene
Snittprisen i kategori 2 som danner grunnlag for undersøkelsen utgjør følgende kommunale avgifter for Gjerstad kommune

  • Vann: kr. 3508,-
  • Avløp: kr. 9305,-
  • Renovasjon: kr. 3625,-
  • Feiing: kr. 300,-

I tillegg kommer eiendomsskatt med kr. 5 564,- som gir en totalsum på avgifter på kr. 24 325,- for en gjennomsnittlig husstand med kommunal påkobling.

Hva så med en bolig som ikke er tilkoblet? Abonnenter uten tilkobling til avløp slipper med en årlig avgift på 1350,- ved slamavskiller eller 2700,- med tett tank. Dette utgjør inntil kr. 8 000 i lavere avløpsavgift pr. år. I tillegg kommer gevinsten ved evt. å ha egen brønn med kr. 3508,-  

Jeg er derfor ikke villig til å akseptere problemstillingen som undersøkelsen legger opp til.

Agderposten er ukritisk til undersøkelsen
Aviser over hele landet "godter" seg nå med denne statistiske undersøkelsen, ofte helt ukritisk da de ikke selv har tenkt gjennom hva som kan være grunnene til de ulike avgiftene i hver kommune.

Agderposten har i kveld følgende overskrift og ingress til undersøkelsen: "Så mye koster det å bo i din kommune" Har du tenkt over hvor mye du kunne ha spart om du byttet hjemkommune? Forskjellene kan utgjøre en fin ferietur i året". Sitat slutt.

Avisen fremhever at Gjerstad har de høyeste avgiftene i fylket, men sier ingenting om at boutgiftene til innbyggere i større kommuner ofte er større enn i Gjerstad pga. langt høyere tomte- og boligpriser.

I følge avisen reagerer fylkesleder Cecilie Kaastrup Thorbjørnsen i Huseiernes Landsforbund på de ulike forskjellene. - Forskjellene innad i fylket er enorme, og det er urimelig og bekymringsfullt at det det skiller 12.665 kroner mellom Bykle kommune som er fylkets rimeligste med 11.660 kroner, sier Kaastrup Thorbjørnsen til Agderposten.

Har ikke fylkeslederen fått med seg at Bykle med sine kraftinntekter er en av landets rikeste kommuner, og subsidierer innbyggerne med lavere avgifter enn selvkost?

Alle kommunale avgifter belastes abonnenter etter selvkostprinsippet, og kan derfor ikke være høyere enn de reelle kostnadene kommunen har med tjenesten. Det er imidlertid ikke ulovlig å subsidiere avgiftene, slik kommuner med solide kraftinntekter, som ovennevnte Bykle, gjør for sine abonnenter.

Hva er alternativene?
Jeg kan ikke unngå å tenke på en av mange fordeler vi hadde oppnådd som en større kommune. Hadde vi slått oss sammen med de mest nærliggende kommunene, Risør, Tvedestrand og Vegårshei hadde Gjerstads abonnenter ved en forenklet utregning fått en besparelse pr. år på ca. 4200,- på de kommunale avgiftene, pluss et par tusenlapper ekstra spart i eiendomsskatt pr. husstand. Men, et stort flertall av kommunenes folkevalgte ville ikke ha noe av en slik sammenslåing, så da er heller ikke dette så mye å diskutere før debatten evt. kommer opp igjen ved en senere anledning.

Det er lønnsomt å dele
Det vi imidlertid kan gjøre noe med er på koble på flere på det kommunale anlegget. Dette har politikerne allerede vedtatt å gjøre. I Egddalen er flere nye påkoblet, og flere andre områder i bygda er på gang. Selv om noen ved dette får høyere avgifter enn tidligere, får man samtidig den beste kvaliteten og slipper risiko for store reparasjoner på private anlegg. De fleste som har opplevd dette vet hvor kostbart det kan være, og før eller senere blir det en aktuell problemstilling.

På sikt er det derfor ikke usannsynlig at en påkobling vil lønne seg for alle husstander i Gjerstad, også de som nå blir påkoblet med tvang.
 

Rune Hagestrand.

 

Flere saker

Glade medlemmer av GIL !

Nå får Gjerstad flerbrukshall!

Fylkestinget vedtok å igangsette et forprosjekt for utbedring av fasiliteter ved Gjerstad stasjon

Fylkestinget sa ja til igangsetting av forprosjekt på Gjerstad stasjon

Nå kan du søke om 15000 fra Drømmestipendet

Fylkespolitikerne i Høyre foreslår å bedre tilgjengeligheten ved Gjerstad stasjon

Aust-Agder Høyre foreslår tiltak på Gjerstad stasjon

Per Eskeland og Jørgen Alfsen satser stort på Brokelandsheia

Duo satser friskt på Brokelandsheia

Telefonen til Jarle Valle står ikke stille for tida...

Jarles annonse etter kjæreste "tar av" på nett

Jarle Valle (44) ønsker seg ut av ungkarstilværelsen. Det må vi jo hjelpe til med! Foto: Facebook

Jarle (44) søker kjæreste!

Kai Ove Sandåker ser frem til ny skolestruktur med flerbrukshall

- Vi må tilpasse oss tiden vi lever i!