Holmen Gård
Holmen Gård

Gjerstad-elever får innføring i kunst og håndverksfag

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelevar i landet får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. Elevene og skolane skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Tirsdag og onsdag denne uka vil elever ved 7. og 8. klasse i Gjerstad få besøke Holmen Gård, der profesjonelle aktører vil vise dem forskjellig håndverkstradisoner.

Gruppene elevene kan være med på er: smiing med Terje Granås, lafting med Johnny Vindfjell og baking i bakerovn med Arnhild Fone.

I tillegg vil elevene få en omvisning i Bjorvasstaua og få vite mer om historien rundt denne. 

Flere saker

Gode prestasjoner i NM i Orkdal

Fartskontroll i Øvre Gjerstad i dag resulterte i 8 forenklede forelegg. Illustrasjonsfoto.

Ny fartskontroll på Gjerstadveien ga penger til statskassen

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Slik foreslås den nye veitraséen fra Dørdal til Tvedestrand

Balder er tilbake i hjemlige omgivelser

Balder er tilbake i god behold

Har noen sett Balder??

Forsvunnet etter å ha blitt påkjørt

Brokelandsheia får fortsatt nyte godt av nærhet til E18

Nye Veier går for Brokelandsheia!

Anette Dahl kommer på besøk til Gjerstad

Spennende jaktforedrag med Anette Dahl

Nye Veier informerer Gjerstad kommune om fremdriften i konsekvensutredningen for ny E18 gjennom Gjerstad. Illustrasjonsbilde.

Får vite mer om rangeringen av E18-traséene