Gjerstad scorer høyest i østregionen på næringsattraktivitet. Illustrasjonsbilde fra rapporten.
Gjerstad scorer høyest i østregionen på næringsattraktivitet. Illustrasjonsbilde fra rapporten.

Gjerstad best i østregionen i ny undersøkelse

Kommunenes næringsattraktivitet i østregionen er satt under søkelys i en omfattende rapport utarbeidet av NORCE for Østre Agder Regionråd.

Med næringsattraktivitet menes i denne sammenhengen hvor attraktiv kommunene oppleves av de næringsdrivende selv som vertskap og samarbeidspartner for næringsaktivitet. Rapporten inkluderer kommunene Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Froland, Åmli og Gjerstad, og er utarbeidet av Norwegian Research Centre AS (NORCE) for Østre Agder Regionråd.  (Last ned hele rapporten nederst i saken)
 

Undersøkelsen viser at de små kommunene scorer bedre enn de store. Gjerstad kommune kom totalt sett best ut av undersøkelsen, med Åmli, Vegårshei, Tvedestrand og Froland på neste trappetrinn. Med litt dårligere score følger Risør, Grimstad og Arendal.
 

Antallet respondenter i noen av de mindre kommunene er relativt lite, enkeltsvar kan derfor gi større utslag, spesielt når vi ser på hvordan respondenter fra ulike næringer har svart i enkeltkommuner. Når vi ser på hvordan respondenter fra de ulike næringene har svart ser vi store variasjoner både samlet sett og for enkeltkommuner. På et overordnet nivå kan vi likevel si at respondenter fra varehandel og næringsrettet tjenesteyting gir kommunene noe mer negativ tilbakemelding enn respondenter fra andre næringer. Mest positive er respondentene fra industri og primærnæringene.

 

Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner. Undersøkelsen avdekker også at utfordringene er ulike i de ulike kommunene. Vi ser likevel at enkelte områder tenderer til å gå igjen i de fleste kommunene. Eksempler på slike områder er opplevd tilgang på relevant kompetanse, opplevd veiledningskvalitet innenfor plan og byggesaksbehandling, opplevd grad av servicevennlighet samt noe manglende kvalitet og omfang på informasjon fra kommunen. Undersøkelsen viser feks også at næringsdrivende i de fleste kommunene mener at politikkere og ansatte i kommunen har dårligere holdninger til næringsdrivende enn hva den gjennomsnittlige mann og kvinne i kommunen har.

 

- Vi ser på disse tilbakemeldingene som verdifulle for et kontinuerlig forbedringsarbeid for å bli gode samarbeidspartnere for næringslivet. Og herigjennom å bidra til utvikling og vekst, sier næringssjefene i Gjerstad og Risør, Ole Andreas Sandberg og Bård Vestøl Birkedal i ovennevnte pressemelding tirsdag ettermiddag.
 

Rapporten skal presenteres for formannskap, kommunestyret og de ansatte i kommunene. Første gang 15. januar 2020 i et samlet formannskapsmøte for Østre Agder-kommunene. 

Last ned og studer de ulike funnene i undersøkelsen HER>>>

 

Flere saker

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune

Kommunestyret vedtok retningsliinjer for kommunalt koronatilskudd

Tone Strat (KrF) gikk i bresjen for krav om lovlighetskontroll av kveldens vedtak i kommunestyret.

Fikk ikke medhold - krever lovlighetskontroll